Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Sledljivost gensko spremenjenih kmetijskih rastlin v pridelavi hrane in krme

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.03.00  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava   

Koda Veda Področje
B225  Biomedicinske vede  Rastlinska genetika 
B390  Biomedicinske vede  Fitotehnika, hortikultura, zaščita pridelka, fitopatologija 
Ključne besede
gensko spremenjene rastline, sledljivost, pretok genov, detekcija, DNK metode, soobstoj
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (10)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  26491  dr. Maruška Budič  Biokemija in molekularna biologija  Mladi raziskovalec  2005 - 2008  24 
2.  05660  Zoran Čergan  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2005 - 2008  280 
3.  13379  dr. Peter Dolničar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2005 - 2008  815 
4.  18981  dr. Tatjana Kavar  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2005 - 2008  75 
5.  22823  dr. Petra Kozjak  Naravoslovje  Raziskovalec  2005 - 2008  42 
6.  23514  dr. Marko Maras  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2005 - 2008  118 
7.  05667  dr. Vladimir Meglič  Rastlinska produkcija in predelava  Vodja  2005 - 2008  860 
8.  11092  mag. Romana Rutar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2005 - 2008  112 
9.  08500  dr. Jelka Šuštar Vozlič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2005 - 2008  500 
10.  16393  dr. Kristina Ugrinović  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2005 - 2008  638 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0401  Kmetijski inštitut Slovenije  Ljubljana  5055431  20.096 
Povzetek
Po prvi komercialni pridelavi gensko spremenjenih (GS) rastlin v letu 1994 se je v letu 1996 njihova pridelava močno razširila. Uvajanje GS rastlin v EU je izpostavilo mnoga vprašanja o prenosu genov in o njegovem sobivanju s kmetovanjem brez uporabe GS rastlin. Nedavno uvedena EU zakonodaja o sledljivosti in označevanju GS organizmov ter o sledljivosti krme in prehranskih izdelkov proizvedenih iz GS organizmov (uredba EC št. 1830/2003) predstavlja osnovo za uvajanje sistemov sledljivosti v Evropi. Za izvajanje zakonodaje na področju sledljivosti je odločilno, da ima pristojni organ za izvajanje in za nadzor nad izvajanjem le tega, dostop do potrebnih orodij, ki morajo temeljiti na rezultatih raziskovalnega dela.Iz opisanega izhaja velika potreba po vzpostavitvi baze znanstvenih in tehničnih podatkov, ki bo kos izzivom predvidenega povečanja deleža GS pridelkov in prehrambenih izdelkov na trgu EU in na slovenskem trgu. Kljub potencialnim prednostim, ki jih prinašajo GS rastline, obstaja skrb pred njihovim vplivom na naravno in kmetijsko okolje v primeru, da se v teh okoljih njihova populacija ustali. Za Slovenijo je značilna velika geografska raznolikost, ki se odraža tudi v prostorski razporeditvi kmetij in njihovi velikosti. V pretežnem delu Slovenije prevladujejo zelo majhne kmetije, saj večina njiv ni večja od dveh hektarjev. Cilj predlagane raziskave je razvoj tehničnih navodil za vzpostavitev sistema sledljivosti. Razvili bomo učinkovite sheme vzorčenja v razmerah razdrobljene pridelave. Rezultate raziskave prenosa genov GS rastlin bomo združili z obstoječimi podatki in jih uporabili za določitev prostorske izolacije. Opredelili in raziskali bomo kritične točke od polja do mesta končne uporabe pridelka. Uvedli in validirali bomo primerna molekularna orodja za sledenje in detekcijo GS rastlin.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno