Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Preučevanje mehanizma vpliva rastlinskih izvlečkov na rast in metabolizem mikroorganizmov iz prebavnega trakta

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.02.00  Biotehnika  Živalska produkcija in predelava   

Koda Veda Področje
B400  Biomedicinske vede  Zootehnika, živinoreja, vzreja 
Ključne besede
rastlinski izvlečki, prebavni trakt, mikroorganizmi, prehranski in krmni dodatki, antibiotiki
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (15)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  19485  dr. Tomaž Accetto  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2007 - 2009  171 
2.  13654  dr. Jerneja Ambrožič Avguštin  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2007 - 2009  244 
3.  08320  dr. Gorazd Avguštin  Živalska produkcija in predelava  Vodja  2007 - 2009  358 
4.  21437  dr. Tadej Čepeljnik  Biotehnologija  Raziskovalec  2007  51 
5.  11765  dr. Lijana Fanedl  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2007 - 2009  105 
6.  23439  dr. Gregor Gorenc  Živalska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2007 
7.  25515  dr. Sebastijan Hobor  Biotehnologija  Raziskovalec  2009  14 
8.  28504  Nina Klemenčič  Živalska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2007 
9.  24296  dr. Darja Kušar  Veterina  Mladi raziskovalec  2007 - 2008  194 
10.  08404  dr. Romana Marinšek Logar  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2007 - 2009  510 
11.  03098  dr. Franc-Viktor Nekrep  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2007 - 2008  196 
12.  29429  dr. Katarina Rajapakse  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2008 - 2009  17 
13.  19104  dr. Blaž Stres  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2008  365 
14.  28851  dr. Maša Vodovnik  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2007 - 2009  102 
15.  17864  dr. Maša Zorec  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2007 - 2009  71 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  65.921 
Povzetek
Nekatere rastlinske izvlečke v živinorejsko razvitem delu Evrope že uporabljajo kot dodatke živalski krmi in z njimi pospešujejo rast in povečujejo prirejo. S prepovedjo uporabe nekaterih učinkovitih rastnih pospeševalcev, predvsem krmnih antibiotikov v EU, se tržišče za uporabo naravnih fitoaktivnih snovi, kot rastlinske izvlečke tudi opredeljujejo, hitro povečuje. Mehanizmi delovanja teh snovi pa v večini primerov ostajajo nepojasnjeni, prav tako možni nezaželeni učinki in pojav odpornosti na te učinkovine. V predlaganem projektu nameravamo preučiti način delovanja nekaterih rastlinskih izvlečkov na metabolizem in rast tistih mikroorganizmov iz prebavnega trakta živali, ki po eni strani predstavljajo najpomembnejše mikrobne populacije v kompleksnih mikrobnih združbah prebavnega trakta živali in po drugi strani sodijo med tiste mikroorganizme, za katere se je v preliminarnih raziskavah izkazalo, da na njih rastlinski izvlečki učinkujejo. Zato bomo v predlaganem projektu pri vrsti izbranih bakterij iz prebavnega trakta živali opazovali hitrost in način rasti v prisotnosti preučevanih rastlinskih izvlečkov, ter v nadaljevanju preučevali njihov metabolizem preko opazovanja proteinske in genske ekspresije. Kombinacija mikrobioloških, biokemijskih in genetsko – molekularno bioloških pristopov nam bo predvidoma vsaj pri nekaterih modelnih primerih omogočila razumevanje načina delovanja konkretnih učinkovin.
Pomen za razvoj znanosti
Prežvekovalci imajo zaradi sposobnosti pretvorbe nizko kvalitetne krme v prehransko bogat proizvod za prehrano človeka velik pomen. To jim omogoča kompleksna mikrobna združba v vampu. Stopnja produktivnosti gostitelja je določena z učinkovitostjo mikrobnih fermentacij v vampu, zato v intenzivnih sistemih za optimizacijo živalske produkcije vampne fermentacije manipuliramo. Najučinkovitejša je direktna manipulacija združbe mikrobnih simbiontov s pomočjo vampnih modifikatorjev. Med prve uspešno uporabljene sodijo antibiotiki kot je monenzin, vendar je njihova uporaba zaradi možnosti akumulacije v mleku in mesu ter strahu pred selekcijo in prenosom antibiotične rezistence na patogene bakterijske vrste od 1. januarja 2006 v Evropski skupnosti prepovedana. Antibiotikom nadomestne krmne dodatke iščemo med rastlinskimi sekundarnimi metaboliti, ki se že stoletja uporabljajo v zdravilstvu ter predstavljajo veliko zalogo potencialno uporabnih bioaktivnih snovi. Za razliko od prežvekovalcev z večdelnim želodcem in predželodčno ali vampno fermentacijo, pri monogastričnih rastlinojedih kot so kunci večina mikrobne razgradnje poteka v slepem črevesu ali cekumu s poželodčno fermentacijo. Zaradi velikih stroškov, ki jih v proizvodnji kuncev predstavlja krma, je povprečni dnevni prirast teže glede na izbrano krmo najpomembnejši selekcijski faktor pri vzreji. Za pripravo krmne formule kuncev sta najpomembnejši vsebnost in prebavljivost krmnih proteinov, na kar pa lahko vplivamo z antinutritivnimi faktorji kot so tanini in nekateri drugi krmni dodatki. Za pridobitev dovoljenja za komercialno uporabo izbranega rastlinskega izvlečka ali njegove bioaktivne komponente v prehrani živali je potrebno poznati občutljivost glavnih mikrobnih skupin v prebavilih na te učinkovine, minimalne inhibitorne koncentracije, razumevanje mehanizmov delovanja in še kaj. Najprimernejši pristop k ugotavljanju primernosti rastlinskih izvlečkov kot alternativnih krmnih dodatkov vključuje molekularno biološke tehnike ter kombinacijo teh s tradicionalnimi mikrobiološkimi in biokemijskimi metodami. Relativno majhen delež rastlinskih izvlečkov ali bioaktivnih komponent je bil doslej tudi biološko proučen. Zaradi pomembnosti problematike manipulacije fermentacij v prebavilih poli- in monogastričnih živali s pomočjo naravnih učinkovin, smo v okviru našega dela analizirali vpliv izvlečka česna in njegovih komponent ter cinamaldehida in evgenola iz cimeta, ki so že pokazale potencial kot alternativa krmnim antibiotikom, na izbrane bakterijske in arhejske vampne seve v čistih kulturah, na sestavo mikrobne združbe v reaktorskih ter in vivo vampnih kulturah prežvekovalcev, želeli pa smo analizirati tudi vpliv taninov in mikrobno združbo v vzorcih prebavil kuncev iz in vivo poskusa. V sklopu projekta smo ugotavljali način in obseg delovanja inhibitorjev na celičnem in populacijskem nivoju v smislu identifikacije tarčnih vrst in njihovih deležev znotraj proučevanih mikrobnih združb. Odkrili smo pomembne zakonitosti, ki predstavljajo novost ne le v Slovenskem temveč tudi v svetovnem smislu.
Pomen za razvoj Slovenije
Med pomembne cilje projektne skupine J4-9409 “Preučevanje mehanizma vpliva rastlinskih izvlečkov na rast in metabolizem mikroorganizmov iz prebavnega trakta” sodi podpora izobraževalnemu procesu na visokošolski stopnji, tako na do- kot na podiplomski stopnji, v skladu s poslanstvom ustanove, ki ji pripada. Tako so lahko študenti dodiplomskih programov Živilske tehnologije, Biotehnologije, Mikrobiologije in Zootehnike v neposrednem stiku z novimi dognanji, enako pa velja za podiplomske študente Interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov Bioznanosti, Biomedicina in Varstvo okolja. Sočasno predlagani raziskovalni program zagotavlja pridobivanje novih znanj na enem najpomembnejših področij, t.j. proizvodnje in oskrbe z varno hrano, ki sodi v prvi prioritetni sklop agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije: »Raziskovanje genomike in biotehnologije za zdravje, kakovosti in varnosti živil ter trajnostnega razvoja«. Takšna proizvodnja naj bi temeljila na za zdravje varnih virih in naj bi bila izvajana v trajnostni proizvodni paradigmi. Obema se bo raziskovalna skupina posvečala v prvem sklopu predlaganega raziskovalnega programa. Rezultati raziskav bodo doprinesli k večjemu osveščanju, boljši prehrani in posledično zdravstvenemu stanju prebivalcev RS. Raziskave, ki smo jih opravili z rastlinskimi ekstrakti so zanimive tudi za slovenske proizvajalce rastlinskih ekstraktov, proizvajalcev krme in rejcev domačih živali, saj dajejo rezultati naših raziskav prve znanstvene ugotovitve, ki razlagajo delovanje naravnih rastlinskih ekstraktov na nivoju mikrobnih simbiontov iz prebavnega trakta živali. Kažejo tudi na njihov potencial v obliki krmnih dodatkov za izboljšanje kakovosti in stabilnosti živalskih proizvodov in odpirajo možnosti ustvarjanja oz. trženja tovrstnih funkcionalnih živil. Pomembni so tudi izsledki glede njihove rabe za zmanjšanje obremenjevanja okolja. Ponujajo tudi spoznanja, ki bodo morda v prihodnosti predstavljala dobre temelje za njihovo uporabo v prehrani ljudi.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno