Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Strukturni premiki v slovenski literaturi in literarni zavesti po letu 1990

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.07.00  Humanistika  Literarne vede   

Koda Veda Področje
H120  Humanistične vede  Sistematična filozofija, etika, estetika, metafizika, epistemologija, ideologija 
H365  Humanistične vede  Teorija prevajanja 
H390  Humanistične vede  Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija 
Ključne besede
primerjalna književnost, slovenska književnost, literarna zgodovina, sociologija literature, ideologija v prevodu
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (9)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  26534  dr. Iva Jevtič  Literarne vede  Mladi raziskovalec  2007 - 2008  73 
2.  13955  dr. Nike Kocijančič Pokorn  Literarne vede  Raziskovalec  2007 - 2009  436 
3.  18921  dr. Matevž Kos  Literarne vede  Vodja  2007 - 2009  642 
4.  16427  dr. Vanesa Matajc  Literarne vede  Raziskovalec  2007 - 2009  579 
5.  17841  dr. Boris A. Novak  Literarne vede  Raziskovalec  2007 - 2009  1.257 
6.  19025  dr. Branko Senegačnik  Literarne vede  Raziskovalec  2007 - 2009  350 
7.  19522  dr. Tone Smolej  Literarne vede  Raziskovalec  2007 - 2009  648 
8.  18856  dr. Vid Snoj  Humanistika  Raziskovalec  2007 - 2009  464 
9.  14508  dr. Tomislav Virk  Literarne vede  Raziskovalec  2007 - 2009  1.116 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  97.411 
Povzetek
Raziskovalni projekt bo interdisciplinarno osvetlil strukturne premike znotraj slovenske literature in literarne zavesti po letu 1990. Obravnaval bo najprodornejša pesniška, prozna, dramska in esejistična dela, nastala v tem obdobju, predmet raziskave pa bo tudi stanje na področju prevodne književnosti (zlasti vprašanje kriterijev za izbor prevedenih del). Specifična literarno-estetska in literarnozgodovinska vprašanja, ki so skupna tekstom slovenske literature 1990–2005, bo raziskava nadgradila z obravnavo idejnofilozofskih, literarnosocioloških in kulturnoideoloških problemov, ki se odpirajo v/ob obravnavanih literarnih tekstih, pa tudi na ravni njihove recepcije, t. i. literarnega življenja in medijske odmevnosti. Težišče raziskave bo na problemski analizi konkretnih literarnih in paraliterarnih fenomenov in vozlišč v obravnavanem obdobju – sem sodi tudi kritična prevetritev nekaterih poskusov literarnozgodovinskih razlag in periodizacij literature tega obdobja, pa tudi novodobne kanonizacije slovenske literature. V kontekstu obravnave vprašanja o podobi sveta v sodobnem slovenskem romanu, dramatiki, kratki prozi, poeziji in esejistiki bo raziskava odgovorila tudi na aktualno vprašanje o samopodobi Slovencev v sodobni slovenski literaturi. Raziskava bo teoretsko osvetlila in prevetrila pojme, ki se v zadnjih letih vse pogosteje uporabljajo za označitev sodobne proze, poezije in dramatike: »neorealizem«, »novi subjektivizem«, »novi intimizem«, »urbana literatura« idr. Eden izmed problemskih sklopov raziskave bo prikaz in sistematična razgrnitev razmerja med velikimi literarnozgodovinskimi označevalci (tradicionalno, modernistično, postmodernistično, moderno/postmoderno) in njihova uporabnost za razlago slovenske literature po letu 1990.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskava je za razvoj znanosti oz. literarne vede pomembna iz več razlogov. Ob tem, ko se loteva predmetnega območja, ki je po večini še neraziskano ali le fragmentarno obdelano, razvija interdisciplinarni model za obravnavo novejše in najnovejše literarne produkcije, obenem pa slovensko literaturo po letu 1990 postavlja v primerjalni kontekst evropske in svetovne literature.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskava analizira strukturne premike v slovenski literaturi in literarni zavesti po letu 1990, ob tem posebno pozornost posveča vpetosti v mednarodni literarni, idejni in kulturnopolitični kontekst, pa tudi žanrskim, idejnim in estetskim posebnostim novejše slovenske literarne produkcije in prevajalske prakse. V kontekstu obravnave vprašanja o podobi sveta v sodobni slovenski prozi, poeziji, dramatiki in esejistiki raziskava odgovarja tudi na aktualno vprašanje o samopodobi Slovencev v sodobni slovenski literaturi. Raziskava s tem presega omejenost na "znotrajliterarno" problematiko in posega na področje sociologije literature, kulturnih študij in kulturne kritike.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno