Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Izobraževanje o ekoremediacijah z uporabo informacijskih tehnologij

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
7.00.00  Interdisciplinarne raziskave     

Koda Veda Področje
S281  Družboslovje  Računalniško podprto izobraževanje 
Ključne besede
informiranje o okolju, okoljska ozaveščenost, dvig kvalitete življenja ljudi, učna pot, ekoremediacije, izobraževanje, zmanjševanje onesnaževanja, trajnostni razvoj
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (12)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  25097  Iztok Ameršek  Biologija  Tehnični sodelavec  2007 - 2009  206 
2.  24454  Barbara Breznik  Biologija  Mladi raziskovalec  2007  51 
3.  11790  dr. Tjaša Griessler Bulc  Biologija  Raziskovalec  2007 - 2008  520 
4.  27679  dr. Darja Istenič  Biologija  Raziskovalec  2007 - 2009  262 
5.  29343  Marko Kovač  Varstvo okolja  Raziskovalec  2008  16 
6.  26067  dr. Aleksandra Krivograd Klemenčič  Varstvo okolja  Raziskovalec  2007 - 2008  303 
7.  19044  Bogdan Macarol    Tehnični sodelavec  2007  306 
8.  14836  dr. Nataša Smolar-Žvanut  Biologija  Raziskovalec  2007 - 2008  747 
9.  14877  dr. Alenka Šajn Slak  Varstvo okolja  Raziskovalec  2007  129 
10.  11655  dr. Ana Vovk Korže  Geografija  Raziskovalec  2007 - 2009  1.722 
11.  03065  dr. Danijel Vrhovšek  Biologija  Vodja  2007 - 2009  975 
12.  09835  Marjana Vrhovšek  Biologija  Raziskovalec  2009  90 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0589  Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta  Maribor  5089638013  14.992 
2.  1509  Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o.  Brezovica pri Ljubljani  5834112  210 
3.  2565  Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta  Maribor  5089638050  31.019 
Povzetek
Osnovna ideja projekta temelji na spoznanju o pomanjkanju aktivnosti, ki bi vključevale ljudi v skrb za zdravo in čisto okolje. Na drugi strani pa imamo v lokalnih okoljih mnogo ekoremediacijskih (ERM) objektov, ki jih uporabljamo za čiščenje in zaščito okolja in prav te objekte lahko koristno vključimo v izobraževalne, promocijske in informacijske namene. V okviru projekta, ki bo trajal od 2007 do 2009, bo zajetih 32 ERM objektov, namenjenih različnim okoljskim potrebam in razpršenih po celi Sloveniji. Vključeni bodo v 3 izobraževalne poti (ob reki Dragonji, po Pomurju in po vsej Sloveniji) predstavljeni na spletni strani in prek multimedijskih portalov. Obstoječi ERM objekti bodo s predlaganim projektom dobili še raziskovalno-razvojno, izobraževalno in promocijsko funkcijo. Obiskovalci ERM poti bodo spoznali dogajanja v naravi in možnost njihovega prenosa v službo človeka, s čimer bomo prispevali k razvoju na znanju temelječe družbe. V okviru projekta bomo najprej uredili vse obstoječe podatke za vsako ERM točko, sledil bo pregled stanja na terenu in usposobitev objekta za projektirano namembnost. Naslednja dejavnost bo izdelava programov za različne poti in različne ciljne skupine, ki bo vključevala seznanitev lokalnega prebivalstva s projektom, izdelavo zgibank in brošur ERM poti, izdelavo informacijskih tabel pri vsaki točki, izdelavo filmov in filmske animacije za posamezne točke, postavitev multimedijskih portalov ter izdelavo spletne strani v slovenščini in angleščini. Sledilo bo organiziranje koordinacijskega centra, kjer bodo zaposlene 3 osebe. Vzdrževanje in pregledi objektov vključenih v poti bo potekalo najmanj štirikrat letno. Po ERM poteh bomo vodili ciljne skupine, za katere bomo pripravili specifične programe vodenja. Potekalo bo tudi organiziranje in vodenje razvojno-raziskovalnega dela za diplomante, podiplomante, specializante, inovatorje in druge. Prek promocije bomo povečali obiskovanje spletne strani in multimedijskih portalov za izobraževanje o ERM. V okviru projekta bo vsako leto organizirana 1 nacionalna in 1 mednarodna delavnica. S spodbujanjem izobraževanja bomo prispevali k razvoju človeških virov, dvignila se bo osveščenost o trajnostnem varstvu okolja. Izobraževanje o ERM bodo prispevalo tudi k regionalnemu razvoju in posledično k zmanjševanju gospodarskih in socialnih razlik med posameznimi območji. Povečana uporaba ERM tehnologij bo omogočala izboljšanje konkurenčne sposobnosti in inovativnosti gospodarstva na področju okoljskih tehnologij. Rezultati projekta bodo pripomogli k upravljanju zaščitenih območjih (Natura 2000), k zaščiti morja, virov pitne vode in drugih naravovarstvenih objektov. Namen projekta se bo ohranjal z delovanjem demonstracijskih poti, spletne strani in multimedijskih portalov tudi po zaključku projekta.
Pomen za razvoj znanosti
Projekt je pospešil nadaljnje raziskave in razvoj novih zelenih tehnologij kot so ekoremediacije (ERM). Obstoječi ERM objekti so bili nadgrajeni tako da poleg osnovne funkcije čiščenja onesnaženja ter zaščite in obnove ekosistemov, omogočajo tudi izvajanje raziskav in izobraževanja. Preko informacijskih vsebin izdelanih v sklopu projekta so bili javnosti in ciljnim skupinam približani njihovo delovanje (vključno z bazičnim ozadjem) ter struktura in izdelava. Izmed glavnih načel trajnostnega razvoja ERM prispevajo k ohranjanju naravnih virov ter združujejo ekologijo in ekonomijo. ERM sistemi tudi omogočajo blaženje posledic globalnega segrevanja, saj zmanjšujejo vplive suš in poplav. S projektom so bile prikazane trajnostne rešitve za zaščito in upravljanje okolja, ki prispevajo k ohranjanju biodiverzitete, zmanjšujejo različne vrste onesnaževanja (tudi kemijsko), povečajo kakovost vode in tal ter prikažejo možnost uporabe zelenih tehnologij na zavarovanih območjih kot je Natura 2000. ERM temeljijo na naravnih sistemih in procesih ter vzpostavljajo porušeno naravno ravnovesje. Na ERM objektih so potekale raziskave v okviru diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog. Ker je bil projekt osredotočen na izobraževanje o ERM kot naravnih in sonaravnih sistemih za zaščito in obnovo okolja smo s tem promovirali tudi znanosti o okolju.
Pomen za razvoj Slovenije
Osnovna ideja projekta je temeljila na spoznanju, da primanjkuje aktivnosti, ki bi vključevale ljudi v skrb za zdravo in čisto okolje. Po drugi strani pa imamo v lokalnih okoljih mnogo ekoremediacijskih (ERM) objektov, ki jih uporabljamo za čiščenje in zaščito okolja in prav ti objekti so bili vključeni v projekt in koristno uporabljeni v izobraževalne, promocijske in informacijske namene. Obiskovalci ERM objektov so se seznanili z njihovim delovanjem, pomenom za okolje in prednostmi v smislu večnamenske uporabe. Pri izobraževanju je bil poudarek tudi na spoznavanju dogajanja v naravi in možnosti prenosa naravnih procesov in sistemov v službo človeka. Z razširjanjem informacije o ekoremediacijah smo prispevali k razvoju na znanju temelječe družbe. Preko razširnjenih informacijskih virov je bila dosežena velika prepoznavnost ekoremediacij, kar je pomembno za doseganje trajnostnega razvoja Slovenije. Rezultati projekta bodo uporabni tudi za izobraževalne inštitucije, ki so ERM poti uporabljale že tekom projekta, v nadaljevanju pa bodo terenske dejavnosti lahko še razširile. Projekt je prispeval k boljšemu družbenemu dialogu med strokovnimi organizacijami in lokalnim prebivalstvom ter različnimi interesnimi skupinami. V dialog so vključeni okoljski inženirji, strokovnjaki iz področja kakovosti voda, nevladne organizacije, izobraževalne organizacije, kmetijska združenja in društva ekoloških kmetov, ipd. V okviru projekta so se soočili tudi različni pogledi na varstvo okolja ter se med seboj prek uspešne komunikacije uskladili. Na ta način smo prispevali tudi k reševanju marsikaterih socialnih problemov v zvezi z okoljem.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno