Loading...
Projekti / Programi vir: ARRS

Razvoj informacijskega sistema za podporo odločitev pri upravljanju in varovanju vodnega vira na območju Ljubljanskega polja

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.06.07  Naravoslovje  Geologija  Naravni viri (mineralne in energetske surovine ter voda) 

Koda Veda Področje
P470  Naravoslovno-matematične vede  Hidrogeologija, inženirska geografija in inženirska geologija 
Ključne besede
pitna voda, informacijski sistemi za podporo odločitev, hidrološko modeliranje, GIS, vodonosnik, Ljubljansko polje, upravljanje vodnega vira
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (1)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  19280  dr. Mitja Janža  Geologija  Vodja projekta  2007 - 2008  410 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0215  Geološki zavod Slovenije  Ljubljana  5051410000  10.257 
Povzetek
Pitna voda je eno od osnovnih živil, zato je zagotavljanje njene kakovosti velikega pomena za družbo. Vodonosnik na območju Ljubljanskega polja je najpomembnejši vodni vir za oskrbo mesta Ljubljana s pitno vodo. Zaradi povečanega interesa uporabnikov vode po lastnih zajetji, postaja vprašljiva razpoložljiva količina podzemne vode v vodonosniku. Cilj predlaganega projekta je dobiti nove podatke in znanja o vodonosnem sistemu na območju Ljubljanskega polja in jih skupaj z obstoječimi podatki uporabiti za izdelavo informacijskega sistem za podporo odločitev, ki bo omogočil učinkovito upravljanje in varovanje obravnavanega vodnega vira. Sistem bo temeljil na hidrološkem modelu in bo omogočil simulacijo posledic predvidenih posegov ter določitev mejne količine odvzemov, ki bo zagotavljala trajnostno izkoriščanje vodnega vira območju Ljubljanskega polja.
Pomen za razvoj znanosti
Medzrnski vodonosniki v rečnih naplavinah so, zaradi svoje obsežnosti in visoke izdatnosti, najpomembnejši viri pitne vode pri nas, kot tudi v številnih drugih delih sveta. V okviru obravnavanega projekta smo pridobili nove informacije o hidroloških procesih na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, ki pa so uporabni tudi širše. Na podlagi meritev gladin reke Save in podzemne vode v vodonosniku je dokazan izredno dinamičen medsebojni odnos površinske in podzemne vode in močno napajanje vodonosnika iz reke v severozahodnem delu Ljubljanskega polja. Intenzivno dinamiko podzemne vode potrjujejo tudi rezultati sočasnih meritev gladine podzemne vode v opazovalnih vrtinah, razporejenih na celotnem območju vodonosnika. Z raziskavami ocenjene hitrosti pretakanja podzemne vode dokazujejo posebnost vodonosnika tudi v svetovnem merilu. V metodološkem smislu je zanimiv uporabljen pristop, ki združuje različna orodja in podatke v enoten informacijski sistem, ki omogoča učinkovito podporo pri odločitvah, povezanih z varovanjem in upravljanjem vodnih virov.
Pomen za razvoj Slovenije
V okviru projekta smo pridobili nove podatke in znanja o najpomembnejšem vodnem viru v Sloveniji – vodonosniku Ljubljanskega polja. Določili smo zaloge podzemne vode v vodonosniku, stopnjo obnavljanja zalog, razpoložljive količine za črpanje, ki omogočajo trajnostno izkoriščanje vodnega vira in predlagali program spremljanja količinskega stanja podzemne vode. Navedene rezultate bo pristojni državni upravni organ v prihodnje uporabljal kot osnovo za podeljevanje vodnih pravic na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Na osnovi orodij, uporabljenih v projektu, smo razvili metodološki pristop za analize tveganja za onesnaženje podzemne vode, ki je zakonska zahteva pri določenih posegih na vodovarstenih območjih. Rezultati projekta bodo uporabni za določevanje količinskega stanja obravnavanega vodnega telesa pri izvajanju evropske Vodne direktive. Na osnovi rezultatov projekta smo izdelali predlog nadaljnjih raziskav in nadgradnje v okviru projekta izdelanega informacijskega sistema. Predlog projekta »Improved management of contaminated aquifers by integration of source tracking, monitoring tools and decision strategies – INCOME« (http://www.life-income.si) je bil izbran na razpisu LIFE+ evropskega finančnega instrumenta, namenjenega varovanju okolja. Na projektu, ki bo potekal v naslednjih treh in pol letih, sodelujejo več kot petdeset raziskovalcev iz štirih slovenskih in dveh nemških organizaciji.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno