Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

MAS za pitovne in klavne lastnosti pri kombiniranih pasmah goveda

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.02.00  Biotehnika  Živalska produkcija in predelava   

Koda Veda Področje
B400  Biomedicinske vede  Zootehnika, živinoreja, vzreja 
Ključne besede
govedo, rast, klavne lastnosti, kakovost mesa, kandidatni geni
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (15)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  05096  mag. Marko Čepon  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2007 - 2010  458 
2.  05098  dr. Peter Dovč  Biotehnologija  Raziskovalec  2007 - 2010  932 
3.  28177  Tina Flisar  Živalska produkcija in predelava  Tehnični sodelavec  2007 - 2010  139 
4.  24769  dr. Gregor Gorjanc  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2010  496 
5.  10412  dr. Simon Horvat  Biotehnika  Raziskovalec  2007 - 2010  550 
6.  09755  dr. Milena Kovač  Živalska produkcija in predelava  Vodja  2007 - 2010  1.214 
7.  16361  dr. Tanja Kunej  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2007 - 2010  910 
8.  19045  dr. Špela Malovrh  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2007 - 2010  895 
9.  28853  mag. Andreja Opara  Živalska produkcija in predelava  Tehnični sodelavec  2007 - 2008  76 
10.  13006  dr. Nežika Petrič  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2007 - 2010  95 
11.  30760  dr. Martina Planinc  Živalska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2009 - 2010  79 
12.  22445  dr. Andrej Razpet  Biotehnologija  Raziskovalec  2007 - 2010  64 
13.  28180  dr. Mojca Simčič  Živalska produkcija in predelava  Tehnični sodelavec  2007 - 2010  415 
14.  27546  dr. Marjeta Žemva  Živalska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2007 - 2010  81 
15.  00921  dr. Silvester Žgur  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2007 - 2010  465 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  66.549 
Povzetek
Glavni cilj projekta je določitev vplivnih genov, t.i. označevalcev ali markerjev za pitovne in klavne lastnosti ter lastnosti kakovosti mesa pri kombiniranih pasmah goveda. Fenotipske vrednosti bomo izmerili in določili označevalce pri okrog 500 bikih. Označevalce bomo določali tudi pri očetih in materah, kjerkoli bo to mogoče. Podatki bodo uporabljeni za izbor skupine lastnosti, ki bodo vključene med kriterije selekcije za lastnosti rasti, klavne lastnosti in lastnosti kakovosti mesa vključno z maščobo. Nadalje bomo določili posredne in neposredne vplive kandidatnih genov na izbrane fenotipske lastnosti. Za vplivne gene ali markerje bomo določili frekvenco genotipov in alel in jih primerjali s pričakovanimi vrednostmi izračunanimi iz Hardy-Weinbergovega ravnotežja. Ti označevalci bodo uporabljeni skupaj z izbranimi fenotipskimi vrednostmi za genetsko vrednotenje. V ta namen predvidevamo razvoj modula v statističnem paketu VCE 5 v posplošeni obliki, napisanemu v programskem jeziku Fortran 95 in preizkušenega na različnih računalniških sistemih. Programje bo preizkušeno na štirih zbirkah podatkov, dveh pri prašičih in dveh pri govedu pridobljenih pri izvajanju tega projekta. V končni analizi bomo pridobili strukturo kovarianc z vključitvijo in brez vključitve označevalcev. Primerjava rezultatov nam bo omogočila boljše razumevanje dedovanja opazovanih lastnosti in presojo pomena označevalcev za selekcijske namene pri lastnostih za prirejo mesa pri kombiniranih pasmah goveda v Sloveniji.
Pomen za razvoj znanosti
Rezultati projektne skupine služijo znanosti po dveh poteh. V skupini razvijamo programska orodja za napovedovanje plemenskih vrednosti in ocenjevanje komponent variance na selekcioniranih vzorcih v sodelovanju s tujimi partnerji. Z razvojem statističnih metod in njihovimi aplikacijami v programske pakete, ki so poznani po splošnosti, učinkovitosti in enostavni uporabi, ponujamo tako znanstvenikom kot živinorejski industriji orodja, ki so primerna za uporabo brez večjih priprav. O tem govorijo številni citati v znanstvenih člankih, nič manj pa ni naved v strokovnih prispevkih živinorejske industrije. Drugi del raziskav pa je daje prispevek k poznavanju rasti in klavnih lastnosti kombiniranih pasem goveda, v katere v zadnjem obdobju močno vnašajo gene iz populacij z mlečno usmeritvijo. Raziskave na področju rasti z naključno regresijo so že naletele na mednarodni odziv, saj prav uporabljena metoda omogoča proučevanje poteka splošne rastne krivulje za celotno ali dele populacij in specifičnih rastnih krivulj za živali (genetsko determinirano), permanentna ali skupna okolja (npr. črede, gnezda). Genetsko determinacijo rasti in klavnih lastnosti proučujemo tako iz dveh vidikov. Poleg že omenjenega kvantitativnega pristopa smo proučevali vpliv posameznih genov in njihovih točkovnih sprememb, ki so znani po vplivu na zamaščenost trupov. Povezave so povezane z usmeritvijo in načinom reje.
Pomen za razvoj Slovenije
Rezultati raziskav so pridobljeni na slovenskih populacijah goveda, ovc in prašičev in se lahko neposredno prenesejo v prakso. Tudi za naše populacije so dostopna tako programska orodja kot znanja. Sama aplikacija zahteva še nekaj korakov, med katere sodi tudi validacija rezultatov in primerjava s predhodnimi rutinami, kar je že v teku. Znanja pa se vključujejo tudi v naš pedagoški proces.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno