Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Kemično in biološko kroženje snovi, ki povzročajo motnje v endokrinem sistemu med postopkom čiščenja odpadnih vod

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.08.00  Naravoslovje  Varstvo okolja   

Koda Veda Področje
P305  Naravoslovno-matematične vede  Kemija okolja 
Ključne besede
motilci hormonskega sistema, identifikacija metabolitov, čiščenje odpadnih voda, (pilotna) čistilna naprava, biološki učinki, mikrobna združba, strupenost
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (15)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  29517  dr. Miha Avberšek  Biologija  Mladi raziskovalec  2008 - 2011  22 
2.  22616  dr. Tina Eleršek  Biologija  Raziskovalec  2008 - 2011  259 
3.  09892  dr. Metka Filipič  Biologija  Raziskovalec  2008 - 2011  585 
4.  03383  dr. Ivan - Janez Hacin  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2010 - 2011  112 
5.  12315  dr. Ester Heath  Varstvo okolja  Raziskovalec  2008 - 2011  603 
6.  05027  dr. Milena Horvat  Kemija  Raziskovalec  2008 - 2011  1.886 
7.  05993  dr. Ines Mandić-Mulec  Biotehnologija  Raziskovalec  2008 - 2011  639 
8.  08314  dr. Radmila Milačič  Varstvo okolja  Raziskovalec  2008 - 2011  800 
9.  26462  dr. Simona Murko  Metabolne in hormonske motnje  Mladi raziskovalec  2008 - 2009  64 
10.  13005  dr. David Stopar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2008 - 2011  469 
11.  18359  dr. Janez Ščančar  Varstvo okolja  Vodja  2008 - 2011  677 
12.  28489  dr. Mitja Vahčič  Varstvo okolja  Mladi raziskovalec  2008 - 2011  43 
13.  25667  dr. Tea Zuliani  Varstvo okolja  Raziskovalec  2008 - 2011  315 
14.  20767  dr. Bojana Žegura  Biologija  Raziskovalec  2010 - 2011  340 
15.  03950  dr. Dušan Žigon  Kemija  Raziskovalec  2008 - 2011  168 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0105  Nacionalni inštitut za biologijo  Ljubljana  5055784  13.239 
2.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  90.600 
3.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  66.215 
Povzetek
a. Spojine, ki povzročajo motnje v hormonskem sistemu (ang. endocrine disrupting compounds - EDC) spadajo med t.i. “nova onesnažila” (ang. “new emerging contaminants”) in niso nujno nove spojine v okolju. Pogosto so že dolgo prisotne tako na tržišču kot v okolju, le njihovo obnašanje in nevarnost, ki jo predstavljajo za okolje in okoljske organizme, je slabo poznana. V zadnjem desetletju so raziskave potrdile njihovo prisotnost v odpadnih in površinskih vodah po Evropi. Kljub čiščenju na čistilnih napravah (ČN) pogosto odstranimo te spojine le delno, kar vodi do nastanka metabolitov. Tako z iztokom iz čistilnih naprav pogosto pride do izpusta stabilnih metabolitov in neodstranjenih izhodnih spojin v okoljske vode. Predlagani projekt obravnava dve glavni temi s področja »novih onesnažil«, t.j. kvalitativno in kvantitativno določanje EDC in njihovih stabilnih metabolitov ter ocena strupenosti za živa bitja, oziroma tveganja, ki je povezano z njihovo prisotnostjo v okolju oziroma pri obdelavi odpadnih vod. Pričakujemo, da bomo s predlagano raziskavo vidno vplivali na to področje in razširili globalno razumevanje nevarnosti, ki jo nova onesnažila predstavljajo za vodno okolje. V končni fazi pa pričakujemo, da bodo rezultati projekta prispevali k preoblikovanju obstoječe zakonodaje.
Pomen za razvoj znanosti
Interdisciplinarno preučevanje vpliva motilcev endokrinega sistema na okoljske sisteme v okviru projektne naloge je zajemal: - optimizacijo analiznih metod za določanje reprezentativnih spojin, ki povzročajo motnje endokrinega sistema v vodnih vzorcih (površinskih in odpadnih voda) in oceno stopnje onesnaženja v slovenskem vodnem okolju (partner IJS). Naloga je izjemno zahtevna na nivoju okoljskih koncentracij in zajema poleg drage instrumentacije tudi visoko usposobljen kader. Dosedanji rezultati potrjujejo uporabnost razvite in optimizirane metode za različne vodne matrice (od manj zahtevnih površinskih vod do kompleknih odpadnih vod). Rezultati preučevanja vsebnosti izbranih spojin so bili predstavljeni v letu 2010 na mednarodni konferenci 11th European Meeting on Environmental Chemistry v Portorožu decembra 2010 (objavljen abstrakt). - teste toksičnosti z določenimi biološki testi (Callux assay). - kombinacijo in optimizacijo postopkov kemijske in biološke določitve vplivov spojin z endokrinimi učinki (partnerja NIB in IJS). Naloga združitve kemijskih in bioloških testov je zahtevna in inovativna in rezultati optimizacije obeh postopkov zelo obetajoči. Na osnovi tega napovedujemo veliko aplikativnost kombinacije obeh postopkov in odmevnost znanstvenih del, ki jih bomo objavili v zaključni fazi projekta. - oceno njihovega vpliva v (P)WWT na aktivnost, število in populacijsko sestavo avtotrofnih nitrifikacijskih mikroorganizmov (partnerja BF in IJS). Rezultati študije so bili predstavljeni kot vabljeno predavanje na konferenci Mikrobiologija od včeraj za jutri : 50 let SMD, Ljubljana, 24. november 2010. Znanje pridobljeno v okviru te projektne naloge je deloma že objavljeno oziroma poslano v objavo v znanstveno literaturo in predstavljeno na ustreznih mednarodnih konferencah.
Pomen za razvoj Slovenije
V Sloveniji še ni bilo raziskav, ki bi vključevale problematiko kroženja in strupenosti spojin, ki povzročajo motnje hormonskega sistema in njihovih metabolitov. Brez podrobnejšega razumevanja omenjene tematike t.j. vsebnosti, kroženja, in vplivov izhodnih spojin in njihovih metabolitov ocene onesnaženosti vodnega okolja in tveganja, ki jo predstavljajo te spojine za žive organizme ni bilo mogoče podati. Raziskave v okviru projekta so rezultirale v novih analiznih metodah, katerih uporaba bo pomembno vplivala na vedenje o motilcih hormonskega sistema v okolju. Pričakujemo, da bodo rezultati projekta prešli uporabnost institucionalnih mej in bodo vplivali na prihodnje izboljšave zakonodaje tudi na nivoju EU.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno