Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Jezik in ekonomija

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.05.02  Humanistika  Jezikoslovje  Teoretično in uporabno jezikoslovje 

Koda Veda Področje
H004  Humanistične vede  Filologija 
H360  Humanistične vede  Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika 
Ključne besede
Etnično mešana okolja, jezik, vrednost jezika, jezikovni trg, družbeno-socialna kohezivnost
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (8)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  22628  dr. Sara Brezigar  Politične vede  Raziskovalec  2008 - 2010  255 
2.  11607  dr. Lucija Čok  Jezikoslovje  Raziskovalec  2008 - 2011  450 
3.  01965  dr. Boris Jesih  Narodno vprašanje  Raziskovalec  2008 - 2011  415 
4.  17348  Jana Kranjec Menaše    Tehnični sodelavec  2008 - 2011  90 
5.  22763  dr. David John Limon  Jezikoslovje  Raziskovalec  2008 - 2011  501 
6.  15882  dr. Mojca Medvešek  Sociologija  Raziskovalec  2008 - 2011  219 
7.  11852  dr. Katalin Munda-Hirnoek  Etnologija  Raziskovalec  2008 - 2011  497 
8.  01970  dr. Sonja Novak-Lukanović  Jezikoslovje  Vodja  2008 - 2011  516 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0507  Inštitut za narodnostna vprašanja  Ljubljana  5051517000  4.525 
2.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  98.214 
3.  1510  Znanstveno-raziskovalno središče Koper  Koper  7187416000  13.994 
Povzetek
V etnično mešanih okoljih se prepletanje ekonomskih in jezikovnih procesov tako na mikro kot na makro nivoju odraža v medsebojnem sprejemanju oz nesprejemanju različnih jezikovnih skupin. Pri obravnavi jezika in ekonomije raziskava upošteva, da poteka interakcija med jezikom in ekonomijo v obe smeri in prinaša rezultate (pozitivne ali negativne) posamezniku in družbi. Definirani bodo ekonomski faktorji, ki vplivajo na etnolingvistično vitalnost skupnosti in jezika in prispevajo k vrednotenju raznolikosti ter predstavljajo pomembno osnovo pri zaščiti in promociji manjšinskih jezikov. Znanje jezika ni samo akademska vrednost, ampak jezik v najširšem pomenu integrira/združuje tudi druge discipline. Različni družbeno-ekonomski dejavniki vplivajo na spremembe v pomenu znanja in rabe enega, dveh ali več jezikov. Raziskava obravnava jezik dominantne skupine, jezik manjšinske skupine in tuj jezik. Raziskava izhaja iz hipoteze, da ima jezik v večkulturnem okolju vrednost. Spremenljivka vrednost pa je večplastna in jo močno zaznamuje družba. Raziskava ob uporabi različnih metod poskušala definirati posamezno vrednost ter katero dimenzijo vrednosti posameznik ali družba na narodnostno mešanem okolju v Sloveniji izpostavlja in kako oziroma v kakšnem obsegu jo zaznamuje ekonomska spremenljivka. Druga hipoteza, ki jo raziskava izpostavlja je, da jezikovni trg zaznamuje družba z različnimi parametri, ki ustvarjajo »produkcijo jezikov« in v primeru večjezične družbe (okolja) ustvarjajo tudi hierarhijo jezikov, kjer ima posamezen jezik različno mesto v hierarhični piramidi.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalni rezultati projektne skupine prispevajo k prepoznavnosti slovenske znanosti na področju uporabnega jezikoslovja. Področje jezika in ekonomije je področje, ki povezuje dve različni disciplini. Literatura ne navaja, da bi bila v Sloveniji že opravljena raziskava o povezavi jezika in ekonomije, prav zato so rezultati projektne skupine pomembni tako za teoretičen kot empiričen prispevek pri definiranju vrednosti jezika in strukture jezikovnega trga v Sloveniji. Rezultati projekta, ki so empirično raziskovanje povezali s teoretičnimi dosežki prinašajo pomemben prispevek za področje metodologije raziskovanja uporabnega jezikoslovja. Izdelava instrumentarija - poslstrukturiran vprašalnik in izvedba intervjuja med izbranimi vodilnimi delavci v izbranih slovenskih podjetjih ter analiza podatkov prispeva k razvoju metodologije raziskovanja uporabnega jezikoslovja. Raziskava je opredelila povezavo jezikovnih in ekonomskih spremenljivk v različnih okoljih (etnično mešanih in etnično homogenih okoljih) ter ugotovila, da uradna jezikovna politika in gospodarki položaj območja vpliva na jezikovno izobraževanje (formalno in neformalno) in na strukturo jezikovnega trga. Pridobljeni empirični podatki so prispevali ki teoretičnim konceptom o vrednosti jezika in nakazali vlogo družbenih in ekonomskih spremenljivk, ki vplivajo na strukturo jezikovnega trga. Vključitev ekonomskih spremenljivk pri utemeljevanju različnih jezikovnih procesov predstavlja prispevek, ki nadgrajuje sociolingvistična in psiholingvistična spoznanja in pomeni dosežek na področju uporabnega jezikoslovja tako s teoretičnega vidika kot z vidika metodologije sociolingvističnega raziskovanja.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskovalni rezultati projekta prispevajo k prepoznavnosti slovenske znanosti na področju uporabnega jezikoslovja v svetu. Rezultati projekta, ki se nanašajo na empirični del raziskovanja so pomembni predvsem za razvoj metodologije raziskovanja na področju povezave jezika in ekonomije v Sloveniji. Rezultati empiričnega raziskovanja in analiza podatkov koristi tako politiki pri načrtovanju jezikovno/izobraževalne politike kot tudi gospodarstvu pri upoštevanju znanja jezika kot vrednosti in kot investicije, ki prispeva k končnemu rezultatu - uspehu na trgu. Uspeh na trgu pa je pomemben tako za posameznika kot za podjetje in za družbeno-ekonomski položaj ter razvoj Slovenije.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno