Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Antikancerogeno delovanje bioaktivnih spojin cianobakterijskega izvora v nasprotju možganskih tumorjev - gliobastomov

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.03.00  Naravoslovje  Biologija   

Koda Veda Področje
P004  Naravoslovno-matematične vede  Biokemija, presnova 
P310  Naravoslovno-matematične vede  Beljakovine, encimologija 
B000  Biomedicinske vede   
B200  Biomedicinske vede  Citologija, onkologija, kancerologija 
Ključne besede
Cianobakterije, ciklični peptidi, elastaza, encimska kinetika, glioblastoma, invazija, matične-izvorne celice, mezenhimske matične-izvorne celice, (MSC), prognostični biomarkerji, terapevtiki raka.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (12)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  29946  dr. Anja Bubik  Varstvo okolja  Mladi raziskovalec  2009 - 2011  89 
2.  22616  dr. Tina Eleršek  Biologija  Raziskovalec  2008 - 2011  256 
3.  09892  dr. Metka Filipič  Biologija  Raziskovalec  2008 - 2011  585 
4.  29297  dr. Katja Kološa  Biologija  Tehnični sodelavec  2009 - 2011  38 
5.  07802  dr. Tamara Lah Turnšek  Biologija  Vodja  2008 - 2011  1.018 
6.  03422  dr. Brigita Lenarčič  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2008 - 2011  337 
7.  26028  dr. Marko Novinec  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2009 - 2011  216 
8.  23575  dr. Miha Pavšič  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2008 - 2011  199 
9.  19648  dr. Petra Prijatelj Žnidaršič  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2008 - 2011  37 
10.  06056  dr. Metka Renko  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2008 - 2011  99 
11.  07736  dr. Bojan Sedmak  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2008 - 2011  232 
12.  10974  dr. Irena Zajc  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2008 - 2011  134 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0103  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo  Ljubljana  1626990  23.318 
2.  0105  Nacionalni inštitut za biologijo  Ljubljana  5055784  13.324 
Povzetek
Značilna delovanja številnih predstavnikov biološko aktivnih snovi naravnega izvora se že tisočletja uporabljajo za zdravljenje različnih bolezni vključno z rakavimi obolenji. V sklopu našega dela želimo raziskati delovanje »netoksičnih« cikličnih peptidov, ki jih proizvajajo cianobakterije (CP) na različne celične linije humanega izvora, ki so prisotne v raznoliki populaciji mikrookolja malignega glioblastoma (GBM). Ugotoviti želimo možnosti njihove uporabe za različne postopke zdravljenja. GBM je med najbolj pogostimi, najbolj malignimi in na žalost med najbolj neozdravljivimi možganskimi tumorji. Terapevtske tarče niso neobhodno le GBM celice, temveč tudi različne vrste stromalnih celic, ki podpirajo tumorsko razrast, kot so to nevtrofilni levkociti. »Netoksični« ciklični peptidi izražajo številne biološke aktivnosti, ki bi bile lahko uporabne v protitumorskih terapijah. To so inhibicija proteolitske aktivnosti, možne interakcije s citoskeletnimi elementi sesalskih celic in pred kratkim odkrita sposobnost indukcije lize z virusi inficiranih prokariotskih celic. Preverjali bomo biološke aktivnosti predstavnikov dveh glavnih skupin CP, depsipeptida planktopeptin BL1125 (PP BL1125) in CP z ureido vezjo anabaenopeptinov B (An B) in F (An F), ki so bili izolirani iz cianobakterije Planktothrix rubescens.Specifično: - Preučevali bomo kinetične parametre CP, da bi ugotovili ciljne proteaze na katere delujejo in njihovo primernost za nadaljnjo uporabo za tretiranje GMB. - Delno potrjeno delovanje CP na polimerizacijo in agregacijo proteinov celičnega citoskeleta in s tem vpliv na migracijo celic bomo preverili s testiranjem vpliva na migracijo nevtrofilnih levkocitov in GBM celic. - Preveriti želimo sposobnost indukcije litičnega cikla pri humanih celicah s tiho virusno okužbo. Ta mehanizem želimo preveriti tudi na izvornih človeških mezenhimskih celicah (hMSC), ki so novi potencialni celični vektorji za GBM.
Pomen za razvoj znanosti
Prednost in znanstvena izvirnost projekta je v edinstveni interdisciplinarnosti. ki omogoča povezavo raziskav cianobakterijskih sekundarnih metabolitov z njihovo vlogo v naravnem vodnem okolju (ekotoksikologijo) in s preučevanjem vpliva le-teh na človeške normalne in tumorske celice (karcinogeneza). Temeljna nova spoznanja o raznih vrstah CCP, pridobljenih v tem projektu, se lahko uporabljajo kot orodja za razumevanje mnogih življenjskih procesov in naravnih zakonitosti, oziroma prispevajo k razumevanju, kakšno nevarnost lahko ti predstavljajo v vodnem okolju. Z našimi raziskavami smo pridobili uporabne ekotoksikološke podatke, ki so ključni za ocenjevanje tveganja ter uvedbo ustreznih preventivnih ukrepov pri izpostavljenosti okolja, živali in ljudi tem snovem. S poskusi smo veliko doprinesli k odkrivanju pomena in učinkovanja n-hCCP v naravnem okolju ter k hitrejšemu razvoju novih ekotoksikoloških metod in novih molekularnih tarč, kar je zelo pomembno za zdravje ljudi. Uspelo nam je pridobiti pomembne podatke o vlogi in pomenu izbranih cianobakterijskih peptidov in prvič smo okarakterizirali njihove inhibicijske aktivnosti, ki jim strokovna javnost pripisuje velik pomen. Na vseh teh področjih sodelujemo z znanstvenimi institucijami v Sloveniji in svetu, kar nam omogoča dostop do najnovejših tehnologij in kvaliteten prenos znanja
Pomen za razvoj Slovenije
Cvetenje cianobakterij v povezavi z evtrofikacijo površinskih voda je v zadnjih desetletjih vedno bolj pogost pojav po vsem svetu kot tudi v Sloveniji. Zato raziskave na cianobakterijah samih in njihovih sekundarnih metabolitih prinašajo pomembne informacije o nevarnostih, ki jih cianobakterije predstavljajo za vodno telo in tudi za človeka. Rezultati na in vitro celičnih modelih predstavljajo pomembno osnovo za načrtovanje novih potencialnih farmacevtskih učinkovin oziroma na drugi strani za preprečevanje negativnih vplivov n-hCCP na zdravje ljudi. Rezultati s področja ekotoksikologije predstavljajo pomembno podlago za izboljšanje slovenske vodne zakonodaje, usmerjajo k izboljšanju ravnanja z vodnimi viri ter osveščajo prebivalstvo. Vzpodbujajo spremljanje ekološkega stanja površinskih voda in ne nazadnje vplivajo tudi na ekonomijo - s poznavanjem naravnih zakonitosti in temu ustreznim spreminjanjem politike varstva narave lahko namreč vplivamo tudi na klimatske spremembe. Nova metodologija IC barvanja cianobakterij in tudi ostalih fitoplanktonskih organizmov ponuja številne možnosti aplikacije, ki jih je moč ponuditi tudi na trgu; to so spremljanje kondicije cianobakterij, identifikacija cianobakterijskih in fitoplanktonskih vrst ter najpomembneje - spremljanje cianobakterijske lize in razpada cveta. Smatramo, da so naši rezultati zelo pomembni za so-kreiranje in implementacio okoljske zakonodaje, saj prihaja do masovnega pojava cianobakterij pogosto tudi v Sloveniji, kar posledično ogroža naravne ekosisteme kot tudi zdravje ljudi in živali.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno