Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

VPLIV REKOMBINANTNEGA HUMANEGA ERITROPOETINA NA IZRAŽANJE GENOV IN PRENOS SIGNALA PRI RAKU NA DOJKAH

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.04.00  Medicina  Onkologija   

Koda Veda Področje
P320  Naravoslovno-matematične vede  Nukleinske kisline, sinteza beljakovin 
B220  Biomedicinske vede  Genetika, citogenetika 
Ključne besede
rak dojke, kemoterapija, anemija, eritropoetin, rHuEpo, diferencialno izražanje genov, prenos Epo signala
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (14)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  21407  dr. Sabina Berne  Biotehnologija  Raziskovalec  2008 - 2011  166 
2.  16303  dr. Simona Borštnar  Onkologija  Raziskovalec  2008 - 2011  495 
3.  12179  dr. Tanja Čufer  Onkologija  Raziskovalec  2008  774 
4.  18622  dr. Nataša Debeljak  Biokemija in molekularna biologija  Vodja  2008 - 2011  249 
5.  30074  Petra Finderle  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2008 - 2011  30 
6.  20347  dr. Klementina Fon Tacer  Metabolne in hormonske motnje  Raziskovalec  2008 - 2011  126 
7.  15076  dr. Veronika Kloboves-Prevodnik  Onkologija  Raziskovalec  2008 - 2011  290 
8.  20055  dr. Erika Matos  Onkologija  Raziskovalec  2009 - 2011  193 
9.  24781  mag. Barbara Možina  Medicina  Raziskovalec  2008 - 2011  82 
10.  10691  dr. Joško Osredkar  Reprodukcija človeka  Raziskovalec  2008 - 2011  1.308 
11.  12199  dr. Živa Pohar Marinšek  Onkologija  Raziskovalec  2008 - 2011  143 
12.  24572  dr. Erik Škof  Medicina  Raziskovalec  2009 - 2011  188 
13.  28347  dr. Klemen Španinger  Onkologija  Mladi raziskovalec  2008 - 2011  62 
14.  30720  dr. Nina Trošt  Medicina  Mladi raziskovalec  2009 - 2011  28 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0302  ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA  Ljubljana  5055733000  15.763 
2.  0312  Univerzitetni klinični center Ljubljana  Ljubljana  5057272000  77.806 
3.  0381  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta  Ljubljana  1627066  48.448 
Povzetek
Zdravljenje raka s kemoterapijo in radioterapijo je pogosto povezano s pojavom anemije, ki še dodatno poslabša kakovost življenja bolnikov. Anemijo zdravijo s transfuzijo koncentriranih eritrocitov ali injiciranjem eritropoetina (Epo), hormona, ki spodbuja nastajanje eritrocitov. Z izdelavo rekombinantnega humanega eritropoetina (rHuEpo) v 80-tih letih prejšnjega stoletja je le-ta postal vodilna učinkovina za zdravljenje anemije. V zadnjem desetletju potekajo številne študije o delovanju Epo na mnoge nekrvotvorne organe. Prisotnost Epo in njegovega receptorja (EpoR) je bila potrjena v različnih tkivih ter tudi pri mnogih tipih raka in rakastih celičnih linijah. Prisotnost Epo in EpoR ter pomanjkljivo znanje o njuni vlogi v rakastem tkivu sta postavila pod vprašaj primernost uporabe rHuEpo pri bolnikih z rakom. Nedavno izvedene klinične študije o vplivu rHuEpo na zdravljenje raka vzbujajo pomisleke o smiselnosti podpornega zdravljenja z rHuEpo. Kaže se namreč, da bi zdravljenje z rHuEpo lahko poslabšalo preživetje bolnikov s solidnimi raki. Rezultati omenjenih študij tako zahtevajo natančnejšo analizo vpliva podporne terapije z rHuEpo pri rakastih bolnikih, kot tudi podrobnejšo preučitev molekularnih mehanizmov delovanja rHuEpo na rakaste celice. V raziskavo bodo vključene bolnice z metastatskim rakom dojke, ki se bodo zdravile s kemoterapijo. Bolnice, ki bodo med kemoterapijo postale anemične, bodo po presoji lečečega onkologa zdravljene z rHuEpo ali s transfuzijo koncentriranih eritrocitov. Med raziskavo bomo vsaki bolnici trikrat odvzeli vzorec krvi, urina in tanko-igelno biopsijo metastaze: ob vključitvi bolnic v študijo pred začetkom kemoterapije, med kemoterapijo pred in med zdravljenjem z rHuEpo/transfuzijo. Določili bomo spremembe v nivju serumskega Epo, globalni ekspresiji genov in prenosa signala Epo po signalnih poteh tekom poteka študije ter skušali pojasniti delovanje rHuEpo na rakaste celice na molekularni in celični ravni. Raziskava bo podlaga za nove smernice uporabe rHuEpo med zdravljenjem raka s kemoterapijo.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskava je zasnovana tako, da je podrobno proučila molekularne mehanizme delovanja rekombinantnega človeškega eritropoetina (rHuEpo) na nivoju signalizacij in uravnavanja izražanja genov v rakastem tkivu. Je prva raziskava, ki je analizirala vpliv sočasnega zdravljenja z rHuEpo in kemoterapijo na nivo endogenega Epo na vzorcih bolnikov z rakom dojke ali mehurja. V ta namen smo v domačem laboratoriju vzpostavili metodo analize Epo z izolelektričnim fokusiranjem (IEF) ter potrdili primernost uporabe za semikvantitativno analizo na več vzorcev bolnikov z rakom. Trenutno smo edini laboratorij v Sloveniji, ki omogoča analizo endogenega Epo z metodo IEF in jo uporabljamo v raziskovalne namene. Tekom raziskave smo podrobno proučili mehanizme delovanja rHuEpo in vitro, na več celičnih linijah raka dojke in živčnega izvora. Z analizo RT-qPCR in mikromrežami smo določili gene, ki so diferencilano izraženi med akutno in kroničnčno izpostavitvijo rHuEpo. Gre za gene vključene v signlizacijo in celični cikel. Z testom kolonigenosti smo potrdlili vpliv rHuEpo na tvorbo kolonij. Pri celičnih linijah živčnega izvora smo z metodo GCA nakazali dvojni način delovanja rHuEpo glede na čas izpostavitve. Vpliv na rast celic nismo uspeli potrditi z metodo MTT in Wst-1. Potrdili smo zaščitno vlogo rHuEpo na celicah raka dojke in živčneg izvora. Analiza nevroprotektivne vloge rHuEpo na živčnih celičnih linijah je pokazala, da je zaščitna vloga posredovana preko monomernega EpoR. V dosedanjih študijah so dokazali, da rHuEpo deluje zaščitno pri mehanskih poškodbah nevronov, protektivni vpliv ima verjetno tudi pri različnih nevrodegenerativnih boleznih. Vendar je bilo predvidevano, da zaščitno vlogo posreduje preho heteroreceprotja EpoR-betaCR.
Pomen za razvoj Slovenije
Z novimi spoznanji, ki so rezultat te raziskave, smo poglobili razumevanje vpliva rHuEpo na rakaste celice ter postavili modelni mehanizmih delovanja. Delo je bilo predstavljeno na več mednarodnih konferencah in v znanstveno-raziskovalnih revijah s faktorjem vpliva SCI. V okviru študije smo v domačem laboratoriju v raziskovalne namene vzpostavili metodo izoleketrično fokusiranje (IEF), ki omogoča analizo Epo na vzorcih urina in krvi z. Trenutno smo edini laboratorij v Sloveniji, ki omogoča analizo Epo s to metodo. Metoda poleg analize zlorabe Epo v športu, omogoča tudi ovrednotenje sovpliva kemoterapije in podpornega zdravljenja z rHuEpo na nivo endogenega Epo in indirektno nakazuje funkcijo ledvic. Metoda IEF je bila prvič uporabljena v namen analize profila eritropoetina pri bolnikih z rakom. Raziskava je potekala v sodelovanju z zdravniki Onkološkega inštituta, ki so bili tekom celega projekta celovito seznanjeni z rezultati in ugotovitvami študije. Neposredno sodelovanje raziskovalcev z zdravniki je omogočilo hiter pretok novih znanj in spoznanj iz laboratorijev v klinično prakso, in s tem sočasno neposredno vplivalo tudi na kakovost in učinkovitost zdravljenja bolnikov.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno