Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Nanostrukturirani polimerni implantati v medicini

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.05.00  Tehnika  Mehanika   

Koda Veda Področje
T152  Tehnološke vede  Kompozitni materiali 
Ključne besede
nanostrukturirani polimerni materiali; inteligentno vedenje; časovno odvisne mehanske lastnosti; multimodalni poliamidni implantacijski material; biokompatibilnost; odgovor kostnega tkiva; mehanizem osteointegracije; histomorfometrija; rentgen; vstavljanje zobnih implantatov; sterilizacija; klinične raziskave; biomehanika; raziskava na živalih
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (18)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  29180  Peter Boscarol    Tehnični sodelavec  2008 - 2011 
2.  04316  dr. Igor Emri  Mehanika  Vodja  2008 - 2011 
3.  18248  dr. Urška Florjančič  Materiali  Raziskovalec  2008 - 2009 
4.  02125  dr. Dušan Grošelj  Stomatologija  Raziskovalec  2008 - 2011 
5.  32638  Petra Jakovac  Interdisciplinarne raziskave  Tehnični sodelavec  2010 - 2011 
6.  33733  Sebastian Korošec  Stomatologija  Tehnični sodelavec  2010 
7.  04879  dr. Ljubo Marion  Stomatologija  Raziskovalec  2008 - 2011 
8.  24559  dr. Anatolij Nikonov  Materiali  Raziskovalec  2008 - 2009 
9.  29212  Pavel Oblak    Tehnični sodelavec  2008 - 2011 
10.  07126  dr. Vojko Pavšek  Mehanika  Raziskovalec  2008 - 2009 
11.  30273  Boštjan Pohlen  Stomatologija  Raziskovalec  2008 - 2009 
12.  07087  dr. Aleksander Rotter  Nevrobiologija  Raziskovalec  2008 - 2011 
13.  33012  dr. Ivan Saprunov  Mehanika  Mladi raziskovalec  2010 - 2011 
14.  19156  dr. Marina Štukelj  Veterina  Raziskovalec  2008 - 2011 
15.  13685  dr. Manica Ulčnik Krump  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2008 - 2009 
16.  24558  Jana Zajc    Tehnični sodelavec  2008 - 2009 
17.  28608  dr. Barbara Zupančič  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Mladi raziskovalec  2008 - 2011 
18.  28191  mag. Aleš Zver  Energetika  Raziskovalec  2008 - 2011 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0381  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta  Ljubljana  1627066  118 
2.  0782  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo  Ljubljana  1627031 
Povzetek
Projekt obravnava prvo fazo razvoja nove generacije nanostrukturiranih polimernih implantatov v medicini. Osnova projekta so patentno zaščitena znanja o zakonitostih formiranja strukture materiala pri različnih termomehanskih pogojih v procesu predelovanja polimera, ki jih obvladuje raziskovalna skupina prijavitelja projekta. Temelječ na teh znanjih je bila v okviru večletnega sodelovanja Centra za eksperimentalno mehaniko z nemškim koncernom BASF razvita nova generacija multimodalnih, t.i. inteligentnih poliamidnih (I-PA) materialov, ki so kemijsko identični kot PA materiali, ki se že sedaj uporabljajo v medicini. Obvladovanje tehnologije predelovanja nanostrukturiranih I-PA materialov predstavlja potencial ter potreben pogoj za razvoj nove generacije nanostrukturiranih polimernih vsadkov oz. pripomočkov v medicini kot so npr. dentalni implantati, različni protetični izdelki, kirurški vijaki, itd. na področjih dentalne kirurgije, ortopedije, srčne kirurgije itd. V prvem koraku bomo preverili kako spreminjanje strukture novih I-PA materialov na nano-, mikro- in makro skali vpliva na odpornost materiala na sterilizacijo, njegovo biokompatibilnost in sposobnost osteointegracije. Zaenkrat še ni znano, ali sta biokompatibilnost in osteointegrabilnost materiala odvisni le od kemijske strukture materiala ali pa tudi od strukture materiala na molekularnem in višjem nivoju opazovanja. Cilj je prilagoditi strukturo materiala tako, da bodo fizikalne lastnosti vsadka optimalne z ozirom na biokemijske procese osteointegarcije. Poudariti je treba, da so biokemijski procesi osteointegracije drugačni od procesov formiranja in rasti zoba v obdobju odraščanja človeka. Pri tem ne posnemamo zoba, ampak moramo poiskati strukturo, ki bo kompatibilna s strukturo, v katero vsadek vsajujemo in bo omogčala optimalno integracijo vsadka in okoliškega tkiva. Za razliko od keramičnih in kovinskih vsadkov lahko v primeru nanostrukturiranih polimernih vsadkov spreminjamo njihove časovno odvisne fizikalne lastnosti za več velikostnih razredov. Obenem je možno te lastnosti tudi gradientno spreminjati po volumnu vsadka. Novi implantatni materiali, namenjeni uporabi v dentalni kirurgiji, bodo hkrati na površini združevali značilnosti biološko razgradljivega materiala, obenem pa v jedru izkazovali podaljšano trajnost, ki bo prilagojena namenom posamezne aplikacije implantata. Gradientna struktura novih implantatov bo zagotavljala optimalne mehanske lastnosti (npr. podajnost podobno zobu v kosti, kljubovanje griznim in drugim okluzijskim silam), primeren pripoj mehkih tkiv in vraščenost v kost s kemijsko vezjo med površino materiala in okolišnjim tkivom ter bo kot podlaga lahko depojsko sproščala različne učinkovine v mehkih ali trdih bioloških tkivih. Povsem nov pristop k implantološki protetiki in odnosu polimer – ustna tkiva obeta nova znanstvena dognanja in bo podlaga za nove klinične metode kirurškoprotetične oskrbe delne in popolne brezzobosti. S predlaganim projektom skušamo ustvariti sinergijski učinek temeljnih raziskav na področju mehanike časovno odvisnih materialov in dentalne medicine, ki jih bomo dopolnili z razvojem proizvodne tehnologije vsadkov in razvojem dentalne kirurške tehnike. Z integracijo omenjenih štirih elementov ustvarjamo celostni pristop k razvoju novega visokotehnološkega izdelka.
Pomen za razvoj znanosti
Projekt prispeva k zakladnici znanja na dveh različnih področjih, in sicer na področju mehanike časovno odvisnih materialov ter na področju medicine, natančneje dentalne implantologije. S stališča mehanike časovno odvisnih materialov rezultati projekta prispevajo k razumevanju vpliva inherentne strukture materiala na časovno odvisno vedenja vsadka. Inherentna struktura je odvisna od začetne kinetike materiala in termo-mehanskih robnih pogojev, ki jim je material izpostavljen v procesu solidifikacije. Analizirali smo, kako in do kolikšne mere lahko s spreinjanjem začetne kinetike materiala in termo-mehanskih robnih pogojev spreminjamo časovno odvisne lastnosti, ki opredejujejo funkcionalnost in trajnost vsadka. Na področju medicine so aktivnosti usmerjenje v iskanje takih struktur materiala, ki bodo zagotavljale ustrezno biokompatibilnost in osteointegrabilnost materiala. Zaenkrat še ni znano, ali sta biokompatibilnost in osteointegrabilnost materiala odvisni le od kemijske strukture materiala ali pa tudi od strukture materiala na molekularnem in višjem nivoju opazovanja. Povsem nov pristop k implantološki protetiki in odnosu polimer – ustna tkiva obeta nova znanstvena dognanja in bo podlaga za nove klinične metode kirurškoprotetične oskrbe delne in popolne brezzobosti. Obvladovanje zgoraj navedenih znanj predstavlja tehnološki preboj na področju novih materialov in medicine, kar odpira vrata za razvoj različnih vsadkov oz. pripomočkov na področju medicine, kot so npr. dentalni implantati, različni protetični izdelki, kirurški vijaki, itd. kot aplikacije v srčni kirurgiji, ortopediji, dentalni kirurgiji itd.
Pomen za razvoj Slovenije
Razvoj nove generacije nanostrukturiranih polimernih vsadkov v prvi vrsti pomeni revolucijo na področju dentalne implantologije in predstavlja tehno-ekonomsko priložnost Slovenije. Nova generacija I-PA vsadkov bo izdelana z novo tehnologijo, kar odpira več različnih možnosti za dosego tržnega uspeha, saj lahko novo tehnologijo v celoti prodamo enemu izmed vodilnih podjetij na področju izdelovanja medicinskih pripomočkov, bodisi proizvodnjo vsadkov vzpostavimo in ohranimo v domačem okolju, trženje pa prepustimo enemu izmed vodilnih podjetij bodisi se s podjetjem pogodimo, da mi obdržimo proizvodnjo, tuje podjetje prevzame prodajo, pri čemer nam pripada ekskluzivnost za regijo Alpe-Adria, kjer mi izvajamo prodajo. Ta zadnja oblika nam odpira možnost, da v Sloveniji (npr. v Pomurju) organiziramo medicinsko podprt turizem, katerega cilj je, da regija Pomurja postane podobno kot Švica znana po vrhunskih mediciskih uslugah, t.j., implantatnoprotetična metoda, ki temelji na uporabi nove generacije nanostrukturiranih implantatov. Nova implantatno-protetična metoda (katere razvoj ni predmet predlaganega projekta, temveč predstavlja naslednji korak pri doseganju globalnega cilja projekta), bo preprostejša, hitrejša, cenejša, bo omogočala izdelavo patenta in bo konkurenčnejša od obstoječih implantatnih sistemov iz titana ali cirkonija. Obstaja velika verjetnost, da bo naš pristop uporaben tudi za razvoj materialov pri vodeni kostni regeneraciji na področju travmatologije, maksilofacialne kirurgije, ortopedije in parodontologije. Obenem novi materiali obetajo uporabo kot podlaga za dolgotrajno depojsko sproščanje različnih učinkovin bodisi v mehkih ali v trdih bioloških tkivih. Poliamidni materiali imajo namreč izjemno sposobnost absorbcije tekočine (absorbirajo tudi do 4-5 vol. % tekočine). Izsledki raziskav raziskovalne skupine prijavitelja projekta v sodelovanju z nemškim koncernom BASF kažejo, da lahko s spreminjanjem strukture materiala vplivamo na kinetiko absorpcije/desorpcije (t.j., hitrost sproščanja oz. vezanja tekočine z učinkovinami). To obeta razvoj nove generacije vsadkov, namenjenih uporabi v različnih področjih medicine, ki bi lahko služili kot depo za vnos zdravila na lokacijo, kjer mora učinkovati. Projekt predstavlja pomemben korak na poti do ekonomsko uspešnega 'spin-off' podjetja, ki bo ustvarjalo dodano vrednost, primerljivo z vodilnimi podjetji v svetu.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno