Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Integralni model optimizacije notranje logistike za fleksibilnost proizvodnega sistema

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.11.00  Tehnika  Konstruiranje   

Koda Veda Področje
T003  Tehnološke vede  Transportna tehnologija 
Ključne besede
Notranja logistika, Notranji transport, Načrtovanje, diskretna simulacija, optimizacija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (11)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  10129  dr. Gorazd Hren  Konstruiranje  Raziskovalec  2008 - 2011  191 
2.  21379  dr. Tone Lerher  Konstruiranje  Raziskovalec  2008 - 2011  623 
3.  30936  Grega Oder  Konstruiranje  Mladi raziskovalec  2009 - 2011  35 
4.  23462  dr. Petja Pižmoht  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2008  45 
5.  03030  dr. Andrej Polajnar  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2010 - 2011  1.218 
6.  02046  dr. Iztok Potrč  Upravne in organizacijske vede  Vodja  2008 - 2011  766 
7.  30103  Daniel Rajšp  Konstruiranje  Raziskovalec  2009 - 2011 
8.  18550  mag. Rudolf Šadl  Konstruiranje  Raziskovalec  2008 - 2011  13 
9.  28415  dr. Blaž Šamec  Upravne in organizacijske vede  Mladi raziskovalec  2008 - 2011  79 
10.  16170  dr. Matjaž Šraml  Promet  Raziskovalec  2008 - 2011  481 
11.  06213  Janko Zierer  Konstruiranje  Tehnični sodelavec  2008 - 2011  46 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0795  Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo  Maribor  5089638010  23.905 
2.  2706  ARCONT, proizvodnja bivalnih enot, d.d.  Gornja Radgona  5441161  13 
Povzetek
Podjetniška logistika zajema celotni tok materiala in informacij, in sicer od nabavne logistike, proizvodne oz. notranje logistike in nadalje do prodajne logistike. V teoriji in v praksi strmimo k optimalnemu in zveznemu toku materiala med posameznimi funkcijami podjetniške logistike. V odvisnosti od obravnavanega področja raziskave, se bomo v projektu omejili na optimizacijo notranje logistike za fleksibilnost proizvodnega procesa v procesu antikorozijske zaščite bivalnih enot (kontejnerjev). V okviru projekta bomo obravnavali optimizacijo manipulativnih operacij in transportnih poti ter racionalizacijo tehnološkega postopka antikorozijske zaščite bivalnih enot. V ta namen je uporaba različnih matematičnih in inženirskih metod, ki temeljijo na podrobni znanstveno-raziskovalni analizi, nujno potrebna. Metoda racionalizacije in optimizacije glavnih logističnih parametrov (vrednost pretočnega časa, število in velikost vmesnih zalogovnikov, rešitve pri organizaciji in vodenju visečega transporta, sledljivost toka materiala, oblikovanje transportno skladiščnih enot), predstavlja osnovno izhodišče predlaganega projekta. Tako bo glavni cilj predlagane vsebine projekta izdelava integralnega modela optimizacije notranje logistike za fleksibilnost proizvodnega sistema. V integralnem modelu bo večnamenska funkcija obsegala pogoj o maksimalni zmogljivosti proizvodnega procesa (doseganje maksimalnih kapacitet) pri optimalni izkoriščenosti proizvodne in transportne opreme. Učinki uporabe integralnega modela bodo v dvigu proizvodnih kapacitet, v povečanju konkurenčne prednosti podjetja ter v izrazitem zmanjšanju obremenjevanja okolja v procesu antikorozijske zaščite bivalnih enot.
Pomen za razvoj znanosti
Osnovna znanstvena izhodišča pri načrtovanju procesov v notranji logistiki temeljijo na analitičnih in numeričnih modelih. S ciljem po kakovostnem ujemanju analitičnih in numeričnih modelov z dejanskim stanjem v praksi, je potrebno nujno upoštevati dinamiko procesov v notranji logistiki, ki je v veliki večini stohastične narave. V tem oziru ostanejo na razpolago analitični modeli, ki upoštevajo nedeterminističnost procesov in v primeru kompleksnejših sistemov, uporaba diskretne numerične simulacije. Ker omenjeni analitični in numerični modeli ne dajejo nujno optimalnih rezultatov, je potrebna uporaba optimizacijskih metod, ponavadi z več-objektno namensko funkcijo. Rezultati raziskovalnega projekta prispevajo k povečanju ravni znanja pri načrtovanju in optimiranju procesov v notranji logistiki. Uporaba metod matematičnega modeliranja in diskretne numerične simulacije predstavlja izvirni pristop k integralnemu obravnavanju notranje logistike za fleksibilnost proizvodnega sistema. Glede na uspešno izvedene faze projekta so bili rezultati projekta objavljeni v številnih izvirnih znanstvenih člankih in prikazani na mednarodnih konferencah. Rezultate, ki so predstavljeni v člankih je mogoče aplicirati, ne samo v podjetju (so)financerja, temveč tudi v ostalih gospodarskih družbah, ki izkazujejo izrazito fleksibilno naravnano proizvodnjo. Z uporabo rezultatov raziskovalnega projekta, lahko podjetja optimirajo procese notranje logistike, kar posledično doprinese k dvigu zanesljivosti in povečanju proizvodnih kapacitet, povečanju uspešnosti in konkurenčne prednosti podjetja, ustvarjanju pogoja za optimalno povezavo med nabavo, proizvodnjo in prodajo, doseganju maksimalne zadovoljitve odjemalcev, doseganju višje stopnje zaposljivosti in izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih. Prepričani smo, da so rezultati raziskovalnega projekta nedvomno prinesli prispevke v znanstveno raziskovalno okolje, kakor tudi v okolje organizacije Arcont.
Pomen za razvoj Slovenije
Rezultati raziskovalnega projekta zagotavljajo dolgoročni trajnostni razvoj podjetja in posledično Pomurske regije Republike Slovenije. Raziskovalni projekt predstavlja za organizacijo nov temelj nadaljnjega razvoja tehnologij za reševanje problematike načrtovanja notranje logistike ter izgradnje kompleksnih sistemov. Na osnovi rezultatov raziskovalnega projekta pričakujemo prihranek na porabi energije, kar je z družbenega vidika dobro, racionalno in okolju prijaznejše. Prav tako se bo z reorganizacijo obstoječega procesa, ki temelji na rezultatih raziskovalnega projekta, povečala raven zaupanja poslovnih partnerjev. Večja raven zaupanja poslovnih partnerjev povečuje gospodarskim organizacijam stopnjo konkurenčnosti na nacionalnem in na mednarodnem tržišču, kar je še posebej pomembno v trenutnem gospodarskem obdobju. Rezultati raziskovalnega projekta vplivajo tudi na okoljsko učinkovitost, in sicer: povečala se bo produktivnost, ob manjši porabi barvnih sredstev; znižala se bo emisija hlapnih organskih snovi v okolje; z uporabo zaprtega sistema obdelave odpadnih vod se bo zmanjšalo onesnaževanje okolice; z reorganizacijo procesov, se bo zmanjšala količina nastalih odpadkov na enoto proizvoda. Poleg omenjenih prednosti rezultatov raziskav, pa se bodo izboljšali tudi delovni pogoji zaposlenih. Z rekonstrukcijo procesa pokrivnega barvanja bivalnih enot (uvedba fleksibilne robotske celice za pokrivno barvanje), so se izrazito izboljšali delovni pogoji v omenjenem procesu. Raziskovalni projekt je v skladu z razvojno politiko države Republike Slovenije, saj izvajanje projekta omogoča dolgoročen trajnostni razvoj v Pomurski regiji in na ta način omogoča zmanjšati zaostanek za ostalimi slovenskimi regijami. Prepričani smo, da smo v okviru projekta, poleg doseganja ekonomskih učinkov, pripomogli tudi k višji stopnji družbene in ekonomske situacije v Republiki Sloveniji.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, 2009, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno