Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Teorija trdnih snovi in statistična fizika

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.02.00  Naravoslovje  Fizika   
1.07.00  Naravoslovje  Računalniško intenzivne metode in aplikacije   

Koda Veda Področje
P2   Naravoslovno-matematične vede  P2  

Koda Veda Področje
1.03  Naravoslovne vede  Fizika 
Ključne besede
Organski in inorganski relaksorski feroelektriki, perovskitni feroelektriki, računalniška omrežja, močno korelirani elektroni, visokotemperaturni superprevodniki, kvantne žice, rekonstrukcija površin, kvantni kaos.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (34)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  30219  dr. Osor Slaven Barišić  Fizika  Raziskovalec  2009 
2.  04943  dr. Janez Bonča  Fizika  Vodja  2009 - 2014  285 
3.  34984  dr. Berislav Buča  Fizika  Mladi raziskovalec  2012 - 2014  14 
4.  30868  dr. Tilen Čadež  Fizika  Raziskovalec  2009 - 2014 
5.  33317  dr. Denis Golež  Fizika  Raziskovalec  2010 - 2014  104 
6.  18270  dr. Kristjan Haule  Fizika  Raziskovalec  2009 - 2010  69 
7.  26228  Nevenka Hauschild    Tehnični sodelavec  2010 - 2014 
8.  37472  dr. Alen Horvat  Fizika  Mladi raziskovalec  2014 
9.  33106  dr. Enej Ilievski  Fizika  Raziskovalec  2010 - 2014  38 
10.  33109  dr. Simon Jesenko  Konstruiranje  Mladi raziskovalec  2010 - 2013 
11.  35465  dr. Jan Kogoj  Fizika  Mladi raziskovalec  2012 - 2014  16 
12.  26458  dr. Jure Kokalj  Fizika  Raziskovalec  2009 - 2014  103 
13.  34443  dr. Ambrož Kregar  Energetika  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  74 
14.  34445  dr. Zala Lenarčič  Fizika  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  70 
15.  37527  dr. Marko Medenjak  Fizika  Mladi raziskovalec  2014  15 
16.  32750  dr. Marcin Piotr Mierzejewski  Fizika  Raziskovalec  2010  77 
17.  25625  dr. Jernej Mravlje  Fizika  Raziskovalec  2009 - 2014  130 
18.  35472  dr. Žiga Osolin  Fizika  Mladi raziskovalec  2012 - 2014 
19.  02581  dr. Raša Matija Pirc  Fizika  Raziskovalec  2009 - 2013  295 
20.  26578  dr. Iztok Pižorn  Fizika  Mladi raziskovalec  2009  10 
21.  01105  dr. Peter Prelovšek  Fizika  Raziskovalec  2009 - 2014  423 
22.  12279  dr. Tomaž Prosen  Fizika  Raziskovalec  2009 - 2014  500 
23.  04544  dr. Anton Ramšak  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2009 - 2014  197 
24.  19162  dr. Tomaž Rejec  Fizika  Raziskovalec  2009 - 2014  67 
25.  01100  dr. Igor Sega  Fizika  Raziskovalec  2009 - 2014  69 
26.  34248  dr. Robin Steinigeweg  Fizika  Raziskovalec  2011 - 2012 
27.  06358  dr. Bosiljka Tadič  Fizika  Raziskovalec  2009 - 2014  368 
28.  16406  dr. Darko Veberič  Fizika  Raziskovalec  2014  702 
29.  29545  dr. Lev Vidmar  Fizika  Raziskovalec  2009 - 2014  131 
30.  01121  dr. Igor Vilfan  Fizika  Raziskovalec  2009  105 
31.  24277  dr. Mihael-Matjaž Zemljič  Fizika  Raziskovalec  2009 - 2013 
32.  23567  dr. Rok Žitko  Fizika  Raziskovalec  2011 - 2014  251 
33.  21369  dr. Marko Žnidarič  Fizika  Raziskovalec  2009 - 2014  148 
34.  30657  dr. Bojan Žunkovič  Fizika  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  33 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  90.600 
2.  1554  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko  Ljubljana  1627007  34.059 
Povzetek
Raziskovali bomo fizikalne mehanizme na mikroskopski skali, ki privedejo do pojava velike (angl. "giant") elektrostrikcije in piezoelektričnega efekta v organskih in neorganskih relaksorskih feroelektrikih. Za primer perovskitnih feroelektrikov bomo razvili model, podoben modelu za barijev titanat, za katerega sta značilni necentralna lega Ti ionov in sklopitev le-teh z mrežnim nihanjem. Z računalniškim modeliranjem transporta informacije v kompleksnih mrežah različnih topologij bomo raziskovali transport informacij na tehnološko zanimivih mrežah in genetskih mrežah regulatorne narave. Določili bomo transportne parametre in pogoje krmiljenja za optimalen prenos informacije pri izbrani topologiji mreže. Na področju celičnih avtomatov bomo raziskovali anomalno difuzijo posamičnih zrn v modelih granularnega toka, na področju neurejenih feroelektrikov pa vpliv globalnih robnih pogojev na spinsko difuzijo. V okviru raziskovalnega področja modelov močno koreliranih elektronov, ki so pomembni za razumevanje fizikalnih lastnosti novih visokotemperaturnih superprevodnih materialov, bomo raziskave osredotočili na naslednja področja: a) razvoj novih numeričnih metod, ki so pomembne za študij modelskih Hamiltonovih operatorjev na končnih mrežah (skupkih), b) teoretično razumevanje mehanizma superprevodnosti v kupratih, c) transportne lastnosti kvantnih sistemov v nizko dimenzionalnih sistemih v soodvisnosti od integrabilnosti modelskega Hamiltonovega operatorja, c) dinamična stabilnost kvantnih sistemov pomembnih za razvoj kvantnih računalnikov. Z uporabo novih numeričnih metod bomo raziskovali prevodnost mezoskopskega sistema (kvantna pika). Uporabiti nameravamo variacijski nastavek za valovno funkcijo v povezavi s kvantnim Monte Carlo algoritmom, oboje pa prirejeno za sistem z zlomljeno simetrijo na obrat časa. Raziskovali bomo tudi elektronske in strukturne lastnosti ultratankih kovinskih plasti in nano delcev. Uporabili bomo tako semi-empirične metode kot tudi metodo "ab initio" izračuna.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskave s področja teorije močno koreliranih elektronov predstavljajo predvsem modeliranje modelov za opis visokotemperaturnih kupratov in frustriranih spinskih sistemov ter njihovih anomalnih termodinamskih in transportnih lastnosti. Nabor teh snovi je zelo širok, njihov potencialni tehnološki pomen pa izredno velik (visoka temperatura v superprevodno stanje, velika toplotna prevodnost nekaterih električnih izolatorjev). Raziskave iz sklopa teorije nanosistemov so izrednega pomena za razvoj novih nano-naprav, za katere pričakujemo, da bodo imele v tem trenutku nepredvidljive in zagotovo daljnosežne učinke v družbeni sferi (medicina, uprava, promet, gospodinjstva itd.). Enako pomemben in perspektiven je tudi tretji sklop raziskav, ki obsega kvantno računalništvo in informatiko, kjer je razumevanje pojava dekoherence ključnega pomena za učinkovito implementacijo kvantnega računalništva in komunikacijskih protokolov. Izjemno pomembna uporaba odkritij s tega področja se obeta v kriptografiji. Četrti sklop, pomemben tako za tehnološke aplikacije kot za družbeno infrastrukturo, je sklop statistična fizika s tematiko dinamika kompleksnih omrežij in teorija relaksorskih feroelektrikov. Če so slednji zanimivi npr. za načrtovanje novih čipov s feroelektričnim spominom, je razumevanje dinamičnih lastnosti omrežij in razširjanja informacij po mreži ali skupku mrež izredno pomembno v čedalje bolj informatizirani družbi. Zadnji, a zagotovo nič manj pomemben, sklop predstavlja razvoj in uporabo novih numeričnih metod za kvantne sisteme. Načrtovanje in razvoj novih metod sta ključnega pomena za prenekatero področje raziskav. Na tem področju smo v preteklem obdobju že predlagali povsem novo metodo za študij sistemov pri končni temperaturi, razvijamo pa tudi nove.
Pomen za razvoj Slovenije
Ocenjujemo, da je naša dejavnost pomembna za družbeno-ekonomski ter kulturni razvoj Slovenije z več vidikov. Uspešno vključevanje v probleme na fronti raziskav s področja fizike trdne snovi in statistične fizike zagotavlja učinkovit stik z drugimi raziskovalnimi skupinami doma in po svetu, s čimer se neposredno povečuje tudi domača zakladnica znanja, bogati jezik z vpeljavo novih terminov v slovenski jezik (diplome in doktorati, poljudnoznanstveni članki) in posredno omogoča prenos novih tehnologij v domače okolje. Organizacija mednarodnih konferenc ter sodelovanje na mednarodnih konferencah v obliki plenarnih vabljenih predvanj in obiski na povabilo na tujih ustanovah, objava v uglednih in prestižnih znanstvenih revijah, citiranost v preglednih člankih in monografijah, sodelovanje v mednarodnih evalvacijskih komisijah –vse to prispeva k razpoznavnosti Slovenije kot moderne evropske države z razvito znanstveno-tehnološko bazo. S tem bistveno prispevamo k utrjevanju nacionalne identitete. Za konec želimo poudariti še dva pomembna “spin-off” segmenta naše dejavnost: izobraževanje skozi aktivno udeležbo v pedagoških procesih na Univerzi v Ljubljani, Mariboru ter na Podiplomski šoli instituta Jožef Stefan, vzgojo mladih raziskovalcev, ter vzdrževanje kvalitetne raziskovalne baze, ki je predpogoj za doseganje visoke dodane vrednosti vseh domačih raziskovalno-razvojnih dosežkov in produktov v globalizirani svetovni ekonomiji.
Avdiovizualni viri (1)
št. Naslov (s povezavo na video) Dogodek Vir
1. Teorija trdnih snovi in statistična fizika    Video predstavitev raziskovalnega programa 
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno