Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Konstruiranje poroznih strukur

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.11.00  Tehnika  Konstruiranje   
2.05.00  Tehnika  Mehanika   
2.07.00  Tehnika  Računalništvo in informatika   
5.01.00  Družboslovje  Vzgoja in izobraževanje   

Koda Veda Področje
T120  Tehnološke vede  Sistemsko inženirstvo, računalniška tehnologija 

Koda Veda Področje
2.11  Tehniške in tehnološke vede  Druge tehniške in tehnološke vede 
Ključne besede
inteligentni računalniški sistemi, konstruiranje in oblikovanje, strojegradnja, pogonska in transportna tehnika, inženirske numerične metode, računalniške simulacije, obratovalna trdnost, sistemsko vzdrževanje, izobraževanje in usposabljanje, prenos znanj v gospodarstvo
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (33)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  04433  dr. Boris Aberšek  Konstruiranje  Raziskovalec  2009 - 2013  729 
2.  20436  dr. Aleš Belšak  Konstruiranje  Raziskovalec  2009 - 2013  346 
3.  25799  dr. Matej Borovinšek  Konstruiranje  Raziskovalec  2009 - 2013  338 
4.  11594  dr. Polona Dobnik-Dubrovski  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2009 - 2013  208 
5.  34483  dr. Kosta Dolenc  Vzgoja in izobraževanje  Mladi raziskovalec  2011 - 2013  138 
6.  10608  dr. Bojan Dolšak  Konstruiranje  Raziskovalec  2009 - 2013  414 
7.  03014  dr. Jože Flašker  Konstruiranje  Raziskovalec  2009 - 2013  784 
8.  29576  dr. Franci Gačnik  Konstruiranje  Mladi raziskovalec  2009 - 2011  29 
9.  13068  dr. Srečko Glodež  Konstruiranje  Raziskovalec  2009 - 2013  842 
10.  10470  dr. Nenad Gubeljak  Konstruiranje  Raziskovalec  2009 - 2010  859 
11.  33256  dr. Gregor Harih  Konstruiranje  Mladi raziskovalec  2010 - 2013  113 
12.  13714  dr. Simona Jevšnik  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2009 - 2013  343 
13.  27723  dr. Niko Jezernik  Proizvodne tehnologije in sistemi  Mladi raziskovalec  2009  28 
14.  24100  dr. Jasmin Kaljun  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2009 - 2013  247 
15.  10606  dr. Marko Kegl  Mehanika  Raziskovalec  2009 - 2010  349 
16.  25791  dr. Marko Knez  Konstruiranje  Raziskovalec  2009 - 2013  34 
17.  34489  dr. Aljaž Kovačič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  2011 - 2013  40 
18.  30487  Anton Kresnik    Tehnični sodelavec  2009 - 2010 
19.  21379  dr. Tone Lerher  Konstruiranje  Raziskovalec  2009 - 2013  611 
20.  03991  dr. Marina Novak  Konstruiranje  Raziskovalec  2009 - 2013  133 
21.  03700  dr. Stanislav Pehan  Konstruiranje  Raziskovalec  2009 - 2013  496 
22.  27557  dr. Rok Potočnik  Konstruiranje  Raziskovalec  2009 - 2013  52 
23.  21382  dr. Jožef Predan  Konstruiranje  Raziskovalec  2009 - 2010  402 
24.  27726  Matej Rajh  Konstruiranje  Mladi raziskovalec iz gospodarstva  2009  18 
25.  08779  dr. Zoran Ren  Konstruiranje  Vodja  2009 - 2013  1.298 
26.  29566  dr. Urška Sancin  Konstruiranje  Raziskovalec  2009 - 2012  24 
27.  34482  dr. Marko Šori  Konstruiranje  Mladi raziskovalec  2011 - 2013  50 
28.  16170  dr. Matjaž Šraml  Promet  Raziskovalec  2009 - 2013  479 
29.  03701  mag. Frančišek Tašner  Energetika  Tehnični sodelavec  2009 - 2013  69 
30.  11115  dr. Samo Ulaga  Konstruiranje  Raziskovalec  2009 - 2013  221 
31.  06676  dr. Miran Ulbin  Konstruiranje  Raziskovalec  2009 - 2013  335 
32.  23463  dr. Matej Vesenjak  Konstruiranje  Raziskovalec  2009 - 2013  731 
33.  19095  dr. Boštjan Zafošnik  Konstruiranje  Raziskovalec  2011 - 2012  113 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0795  Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo  Maribor  5089638010  24.064 
2.  0797  Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo  Maribor  5089638011  12.705 
3.  2547  Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko  Maribor  5089638051  17.668 
Povzetek
Raziskovalni program raziskovalne skupine je prvenstveno usmerjen v razvoj inteligentnih modulov, ki bodo tudi manj izkušenim uporabnikom programske opreme za računalniško podprto konstruiranje omogočali lažji in hitrejši razvoj optimalnih proizvodov, ob upoštevanju vseh specifičnih dejavnikov določenega proizvoda. Moderni pristop k konstruiranju proizvodov temelji na fazah življenjskega obdobja in zagotovljivosti proizvoda z učinkovitim RMS (Reliability, Maintainability, Supportability) programom. Inteligentni moduli za podporo zagotavljanja izvedljivosti RMS programa bodo zajemali interdisciplinarna znanja konstruiranja, oblikovanja, inženirske analize, ekonomskega vrednotenja, proizvodnje, trženja in vzdrževanja ipd. Težišče razvoja inteligentnih modulov je na tematskih področjih, ki jih strokovno razvijajo posamezne raziskovalne skupine znotraj programske skupine. Tematska razvojna področja so: konstruiranje strojnih elementov, posebej gonil in prenosnikov, zahtevne inženirske numerične metode, računalniške simulacije in ekspertni sistemi, snovanje in oblikovanje transportnih sistemov in naprav, logistične analize in simulacije transportno-skladiščnih sistemov v sodobni proizvodnji, metodologija permanentnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja z učenjem na daljavo kot dimenzijo inovacijskega procesa. Osnovni cilj raziskovalnega dela programske skupine je razviti pilotska orodja, metode in strategije, ki bodo prispevale k vzpodbujanju in pospešitvi inovativnih procesov razvoja novih proizvodov v slovenskih podjetjih. Širši cilj je prispevati k razvoju kvalitete inženirskega dela in proizvodnje.
Pomen za razvoj znanosti
V okviru raziskovalnega programa so bili razviti povsem novi postopki za usmerjeno inteligentno podprto računalniško konstruiranje s sodobnimi (lahkimi) inženirskimi gradivi, ki se uporabljajo v letalski in avtomobilski industriji, medicini, robotiki in na drugih področjih. Izvedeno znanstveno-raziskovalno delo je prispevalo k razvoju znanosti in stroke na področju računalniškega konstruiranja v širšem (svetovnem) merilu z originalnimi znanstvenimi rešitvami na področju konstruiranja in oblikovanja inženirskih konstrukcij z uporabo sodobnih inženirskih gradiv. Razvita so bila nova inteligentna programska orodja, izvirne numerične metode, algoritmi in modeli za računalniške simulacije najzahtevnejših inženirskih problemov s področja konstruirana sodobnih strojnih konstrukcij. Razviti modeli omogočajo natančnejše in zanesljivejše rezultate opisa odziva urejenih in neurejenih celičnih gradiv pod vplivom udarnih obremenitev. Razvoj novih konstitutivnih in računalniških modelov zagotavlja natančnejše rezultate in omogoča razvoj inovativnih in konkurenčnih rešitev za povečanje varnosti pri trkih v različnih industrijskih panogah in aplikacijah. Za dimenzioniranje najzahtevnejših konstrukcij iz visokotrdnostnih jekel so bili razviti novi postopki za določitev dobe trajanja le-teh pri kompleksnih dinamičnih obremenitvah in izvedene ustrezne eksperimentalne raziskave za določitev potrebnih materialnih parametrov tovrstnih gradiv. Fundamentalne raziskave nestabilnih lomnih procesov visokotrdnostnih jekel predstavljajo bistven prispevek k razvoju znanosti predvsem pri uveljavitvi dvoparametrične mehanike loma kot orodja za popolnejši opis lomnega obnašanja za oceno celovitosti dejanskih konstrukcijskih komponent. Izvedene raziskave na področju mehanizmov in haptičnih naprav in razvite metodologije omogočajo bistveno boljši vpogled v sposobnosti robotov v delovnem prostoru in optimizacijo njihovih strukturnih parametrov s ciljem doseči homogenejše hitrostno polje v delovnem prostoru. Razvoj učinkovitih adaptivnih baznih funkcij projektnega elementa pomeni bistven prispevek k razvoju postopkov za optimizacijo topologije tako ravninskih kot prostorskih robotov. Rezultati raziskav na področju projektiranja in konstruiranja ploskih tekstilij predstavljajo nova temeljna znanja, povezana z vplivom konstrukcijskih parametrov netkanih tekstilij na njihovo porozno strukturo ter vplivom konstrukcijskh parametrov tkanin na UPF (faktor zaščite tkanin pred ultravijoličnim sevanjem) ter predstavljajo orodje za optimalno načrtovanje uporabnih lastnosti ploskih tekstilij.
Pomen za razvoj Slovenije
Nova znanja in rezultati raziskav raziskovalnega programa zagotavljajo večjo konkurenčnost tako raziskovalne, kakor tudi družbeno-ekonomske sfere oziroma podjetij, ki to znanje v neposredni ali posredni obliki izrabljajo. Uspešen prenos novih znanj v industrijsko okolje je osnova za povečanje dodane vrednosti izdelkov in s tem večjo konkurenčnost slovenskih podjetij na evropskem in svetovnem trgu. Člani raziskovalnega programa že vrsto let uspešno sodelujejo s številnimi podjetji v Sloveniji in v nekaterih sosednjih državah na področjih svojega raziskovalnega delovanja. S prenosom razvitih metodologij, modelov in rešitev v okviru raziskovalnega programa v podjetja le le-tem omogočen dostop do uporabe najsodobnejših orodij za dimenzioniranje in konstruiranje najzahtevnejših inženirskih konstrukcij, s čimer lahko bistveno povečajo svojo konkurenčno sposobnost. Predvsem proizvajalci bele tehnike vse več uporabljajo moderna inženirska gradiva (npr. umetne mase, kovinske in nekovinske pene), pri čemer za učinkovito konstruiranje s temi gradivi uporabljajo nekatera aplikativna orodja razvita v okviru raziskovalnega programa, ki prispevajo k učinkovitejši in bolj ekonomični izdelavi posameznih konstrukcijskih komponent. Vpeljava v okviru programa razvitih inteligentnih računalniških sistemov za namene razvoja novih izdelkov, njihove izdelave, trženja, uporabe in vzdrževanja omogoča slovenskim podjetjem učinkovitejši razvoj optimalnih izdelkov in s tem tudi lažje nastopanje na domačem in zahtevnih svetovnih tržiščih. Izsledki raziskovalnega programa na področju modeliranja dinamičnih udarnih problemov se uporabljajo tudi za razvoj novih cestnih varnostnih elementov, ki zagotavljajo zmanjšanje in ublažitev posledic prometnih nesreč. Povečanje varnosti in zmanjšanje števila poškodb ter žrtev udeležencev v prometu posredno vpliva na krajšo odsotnost zaposlenih z delovnega mesta, zmanjševanje obsega bolniških izostankov in posledično na upadanje motenosti delovnih procesov ter obsega stroškov zaradi odškodnin, kar se odraža v prihrankih v gospodarstvu in zdravstvu. Na področju razvoja mehanizmov in haptičnih naprav rezultati izvedenih raziskave nudijo podporo podjetjem, ki se ukvarjajo z robotskimi aplikacijami ter projektiranjem in izvedbo robotiziranih proizvodnih sistemov. Razvita programska orodja predstavljajo strateško prednost na področju realnega in virtualnega projektiranja in konstruiranja robotiziranih proizvodnih sistemov. Razviti modeli napovedovanja parametrov porozne strukture netkanih tekstilij in UPF faktorja tkanin omogočajo tekstilnim podjetjem lažje in hitrejše razvijanje novih konstrukcij ploskih tekstilij v fazi razvoja novega izdelka in hkrati znižujejo stroške raziskav ter poskusnih serij izdelave tekstilij.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno