Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Inteligentno računalniško konstruiranje

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.11.00  Tehnika  Konstruiranje   
2.05.00  Tehnika  Mehanika   
2.07.00  Tehnika  Računalništvo in informatika   
5.01.00  Družboslovje  Vzgoja in izobraževanje   

Koda Veda Področje
T120  Tehnološke vede  Sistemsko inženirstvo, računalniška tehnologija 
Ključne besede
inteligentni računalniški sistemi, konstruiranje in oblikovanje, strojegradnja, pogonska in transportna tehnika, inženirske numerične metode, računalniške simulacije, obratovalna trdnost, sistemsko vzdrževanje, izobraževanje in usposabljanje, prenos znanj v gospodarstvo
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (37)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  04433  dr. Boris Aberšek  Konstruiranje  Raziskovalec  2004 - 2008  739 
2.  20436  dr. Aleš Belšak  Konstruiranje  Raziskovalec  2006 - 2008  356 
3.  21380  dr. Boštjan Bezenšek  Konstruiranje  Raziskovalec  2004 - 2006  26 
4.  25799  dr. Matej Borovinšek  Konstruiranje  Mladi raziskovalec  2005 - 2008  350 
5.  11594  dr. Polona Dobnik-Dubrovski  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2004 - 2008  208 
6.  10608  dr. Bojan Dolšak  Konstruiranje  Raziskovalec  2004 - 2008  414 
7.  15683  dr. Gorazd Fajdiga  Konstruiranje  Raziskovalec  2004 - 2005  265 
8.  03014  dr. Jože Flašker  Konstruiranje  Vodja  2004 - 2008  784 
9.  29576  dr. Franci Gačnik  Konstruiranje  Mladi raziskovalec  2008  29 
10.  13628  dr. Janez Gašperšič  Mehanika  Raziskovalec  2008  69 
11.  13068  dr. Srečko Glodež  Konstruiranje  Raziskovalec  2004 - 2008  857 
12.  04965  dr. Karl Gotlih  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2004 - 2008  784 
13.  27723  dr. Niko Jezernik  Proizvodne tehnologije in sistemi  Mladi raziskovalec  2007 - 2008  28 
14.  24100  dr. Jasmin Kaljun  Arhitektura in oblikovanje  Tehnični sodelavec  2006 - 2008  254 
15.  21919  dr. Aleksander Kidrič  Mehanika  Raziskovalec  2005 - 2006  13 
16.  25791  dr. Marko Knez  Konstruiranje  Mladi raziskovalec  2005 - 2008  34 
17.  01375  dr. Janez Kramberger  Konstruiranje  Raziskovalec  2004 - 2005  536 
18.  21379  dr. Tone Lerher  Konstruiranje  Raziskovalec  2004 - 2008  623 
19.  03991  dr. Marina Novak  Konstruiranje  Raziskovalec  2005 - 2008  133 
20.  03700  dr. Stanislav Pehan  Konstruiranje  Raziskovalec  2004 - 2008  498 
21.  21444  dr. Mateja Ploj Virtič  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2007  200 
22.  25591  Vojko Pogačar  Konstruiranje  Raziskovalec  2007  657 
23.  27557  dr. Rok Potočnik  Konstruiranje  Mladi raziskovalec  2006 - 2008  52 
24.  02046  dr. Iztok Potrč  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2004 - 2008  766 
25.  27726  Matej Rajh  Konstruiranje  Mladi raziskovalec iz gospodarstva  2007 - 2008  18 
26.  08779  dr. Zoran Ren  Konstruiranje  Raziskovalec  2004 - 2008  1.315 
27.  19094  dr. Danilo Rojko  Konstruiranje  Raziskovalec  2008  31 
28.  29566  dr. Urška Sancin  Konstruiranje  Mladi raziskovalec  2008  24 
29.  29792  dr. Andrej Skrbinek  Filozofija  Raziskovalec  2008  171 
30.  28415  dr. Blaž Šamec  Upravne in organizacijske vede  Mladi raziskovalec  2007 - 2008  79 
31.  16170  dr. Matjaž Šraml  Promet  Raziskovalec  2004 - 2008  481 
32.  03701  mag. Frančišek Tašner  Energetika  Tehnični sodelavec  2006 - 2008  69 
33.  11115  dr. Samo Ulaga  Konstruiranje  Raziskovalec  2004 - 2008  221 
34.  06676  dr. Miran Ulbin  Konstruiranje  Raziskovalec  2004 - 2008  346 
35.  23463  dr. Matej Vesenjak  Konstruiranje  Raziskovalec  2004 - 2008  738 
36.  22421  dr. Bojan Vohar  Konstruiranje  Raziskovalec  2004 - 2008  40 
37.  19095  dr. Boštjan Zafošnik  Konstruiranje  Raziskovalec  2004 - 2007  113 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0589  Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta  Maribor  5089638013  13.246 
2.  0795  Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo  Maribor  5089638010  23.894 
3.  2547  Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko  Maribor  5089638051  18.013 
Povzetek
Raziskovalni program raziskovalne skupine je prvenstveno usmerjen v razvoj inteligentnih modulov, ki bodo tudi manj izkušenim uporabnikom programske opreme za računalniško podprto konstruiranje omogočali lažji in hitrejši razvoj optimalnih proizvodov, ob upoštevanju vseh specifičnih dejavnikov določenega proizvoda. Moderni pristop k konstruiranju proizvodov temelji na fazah življenjskega obdobja in zagotovljivosti proizvoda z učinkovitim RMS (Reliability, Maintainability, Supportability) programom. Inteligentni moduli za podporo zagotavljanja izvedljivosti RMS programa bodo zajemali interdisciplinarna znanja konstruiranja, oblikovanja, inženirske analize, ekonomskega vrednotenja, proizvodnje, trženja in vzdrževanja ipd. Težišče razvoja inteligentnih modulov je na tematskih področjih, ki jih strokovno razvijajo posamezne raziskovalne skupine znotraj programske skupine. Tematska razvojna področja so: konstruiranje strojnih elementov, posebej gonil in prenosnikov, zahtevne inženirske numerične metode, računalniške simulacije in ekspertni sistemi, snovanje in oblikovanje transportnih sistemov in naprav, logistične analize in simulacije transportno-skladiščnih sistemov v sodobni proizvodnji, metodologija permanentnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja z učenjem na daljavo kot dimenzijo inovacijskega procesa. Osnovni cilj raziskovalnega dela programske skupine je razviti pilotska orodja, metode in strategije, ki bodo prispevale k vzpodbujanju in pospešitvi inovativnih procesov razvoja novih proizvodov v slovenskih podjetjih. Širši cilj je prispevati k razvoju kvalitete inženirskega dela in proizvodnje.
Pomen za razvoj znanosti
Razvita in testirana sta bila dva osnovna prototipa inteligentnih računalniških modulov, in sicer: inteligentni sistem za pomoč pri izbiri končnih elementov za inženirske računalniške simualcije in inteligentni sistem za podporo pri optimiranju konstrukcij na podlagi rezultatov inženirskih analiz. Oba modula temeljita na pravilih, ki izhajajo iz dobre inženirske prakse in zbranih dolgoletnih raziskovalnih in razvojnih izkušenj programske skupine na različnih specifičnih področjih. Določeni zaključki in izkušnje s praktično uporabo inteligentnih modulov bodo uporabljeni tudi v nadaljnjem raziskovalnem delu pri razvoju širše inteligentne platforme, oz. tako imenovane globalne inteligentne podpore za ciljno usmerjeno konstruiranje. Na področju računalniškega modeliranja sodobnih inženirskih gradiv so bili razviti novi računalniški modeli za numerične analize zaprtih in odprtih celičnih gradiv, z namenom dokazati in ovrednotiti vpliv posameznih parametrov na odziv celičnih struktur izpostavljenih udarnim tlačnim obremenitvam, s čimer so bili postavljeni temelji za nadaljnje raziskave na tem področju. Računalniški modeli so bili nadgrajeni za reševanje dinamičnega, vezanega problema medsebojnega vpliva trdnine (celične strukture) in tekočine (polnila) ob upoštevanju velikih deformacij. Razviti modeli zagotavljajo natančnejše in zanesljivejše rezultate opisa odziva urejenih in neurejenih celičnih gradiv pod vplivom udarnih obremenitev. Ti modeli predstavljajo tudi inovativne in konkurenčne rešitve za povečanje varnosti pri trkih v različnih industrijskih panogah, kar je nedvomno doprinos k razvoju znanosti in stroke ter izboljšavi oziroma izpopolnitvi strokovne osveščenosti na tem področju. V sklopu raziskovalnega programa je bil razvit tudi nov računski model za analizo širjenja kratkih utrujenostnih razpok na strojnih elementih, ki je zasnovan na teoretičnem, numeričnem in eksperimentalnem delu. Model je primeren za bolj realistično napovedovanje življenjske dobe strojnih elementov in predstavlja pomemben del v procesu modernega konstruiranja strojev in naprav. Razviti model je bil praktično zelo uspešno uporabljen v okviru evropskega projekta HIPERTRACK za računalniško simuliranje utrujenostnih poškodb na tirnici. Na področju dimenzioniranja strojnih delov in konstrukcij iz visokotrdnostnih jekel so bili razviti novi računski postopki, rezultati raziskav pa uspešno uporabljeni v nekaterih slovenskih podjetjih. Na področju transporta je bil v okviru programa izdelan inteligentni računalniški modul za načrtovanje optimalnih regalnih skladiščnih sistemov, ki temelji na uporabi diskretnih numeričnih simulacij in analitično-optimizacijskih metod. Tudi ti rezultati raziskovalnega dela so bili neposredno uporabljeni v nekaterih slovenskih podjetjih pri načrtovanju njihovih novih regalnih skladišč. Plod raziskovalnega dela na področju razvoja metod za računalniško simulacijo dinamičnega obnašanja večmasnih deformabilnih sistemov je računalniško podprta metodika vizualizacije delovnih prostorov in razvoj postopkov za optimalno postavitev robota v prostor proizvodne celice z ozirom na geometrijo obdelovanca, na katerem le-ta izvaja določene tehnološke operacije. Delo je izredno pomembno za konstruktorje robotov in robotiziranih proizvodnih celic, kajti omogoča preprost pogled ne samo na velikost in obliko delovnega prostora robota temveč omogoča analizo hitrostne strukture v delovnem prostoru. Razvite metodologije na področju vzdrževanja zajemajo celovit pristop k zagotavljanju varnosti, okoljske neoporečnosti, družbene sprejemljivosti in zanesljivosti tehniških sistemov ter bistveno prispevajo k zagotavljanju kakovosti opravljanja namenskih funkcij. Rezultati raziskovalnega dela v okviru programske skupine so bili objavljeni v številnih uglednih mednarodnih znanstvenih revijah ter predstavljeni na mednarodnih in domačih konferencah.
Pomen za razvoj Slovenije
V okviru raziskovalnega programa so bili v letih 2004-2008 razviti nekateri inteligentni računalniški moduli za namene razvoja novih izdelkov, njihove izdelave, trženja, uporabe in vzdrževanja, kar bo omogočilo slovenskim podjetjem učinkovitejši razvoj optimalnih izdelkov in s tem tudi lažje nastopanje na domačem in zahtevnih svetovnih tržiščih. Na področju računalniškega modeliranja sodobnih inženirskih gradiv so bili razviti novi računalniški modeli za numerične analize zaprtih in odprtih celičnih gradiv. Računalniški modeli so bili nadgrajeni za reševanje dinamičnega, vezanega problema medsebojnega vpliva trdnine (celične strukture) in tekočine (polnila) ob upoštevanju velikih deformacij. Simulacijske analize teh gradiv bodo prispevale k učinkovitejši in bolj ekonomični izdelavi posameznih konstrukcijskih komponent (npr. elementov za absorpcijo energije), kar bo nedvomno vplivalo na povečanje varnosti. Slednje sovpada s smernicami in zahtevami Republike Slovenije, predvsem Ministrstva za promet, po zmanjšanju in ublažitvi posledic prometnih nesreč. Povečanje varnosti in zmanjšanje števila poškodb udeležencev v prometu bo posredno vplivalo na krajšo odsotnost zaposlenih z delovnega mesta, zmanjševanje obsega bolniških izostankov in posledično na upadanje motenosti delovnih procesov ter obsega stroškov zaradi odškodnin. Končni rezultat bodo veliki prihranki v gospodarstvu in zdravstvu. V sklopu raziskovalnega programa je bil razvit tudi nov računski model za analizo širjenja kratkih utrujenostnih razpok. Razviti model je bil praktično zelo uspešno uporabljen v okviru evropskega projekta HIPERTRACK za računalniško simuliranje utrujenostnih poškodb na tirnici. Na področju dimenzioniranja strojnih delov in konstrukcij iz visokotrdnostnih jekel so bili razviti novi računski postopki, rezultati raziskav pa uspešno uporabljeni v nekaterih slovenskih podjetjih. Na področju transporta je bil v okviru programa izdelan inteligentni računalniški modul za načrtovanje optimalnih regalnih skladiščnih sistemov. Tudi ti rezultati raziskovalnega dela so bili neposredno uporabljeni v nekaterih slovenskih podjetjih pri načrtovanju njihovih novih regalnih skladišč. Rezultati raziskovalnega dela na področju robotov in robotiziranih proizvodnih celic so bili uporabljeni pri modeliranju robotiziranih proizvodnih celic za Gorenje iz Velenja in Talum v Kidričevem. Razvite metodologije na področju vzdrževanja zajemajo celovit pristop k zagotavljanju varnosti, okoljske neoporečnosti, družbene sprejemljivosti in zanesljivosti tehniških sistemov ter bistveno prispevajo k zagotavljanju kakovosti opravljanja namenskih funkcij. Nove metodologije so bile posredovane in uvedene v različnih podjetjih v Sloveniji (Kolektor Idrija, Hit Gorica, KLS Ljubno ob Savinji).
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno