Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi

Obdobja
01. januar 2009 - 31. december 2012
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.01.01  Družboslovje  Vzgoja in izobraževanje  Pedagogika 
5.01.03  Družboslovje  Vzgoja in izobraževanje  Specialna didaktika 
5.01.02  Družboslovje  Vzgoja in izobraževanje  Andragogika 
5.09.00  Družboslovje  Psihologija   

Koda Veda Področje
5.03  Družbene vede  Izobraževanje 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (21)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  10503  dr. Karin Bakračevič  Psihologija  Raziskovalec  2009 - 2012  352 
2.  20744  dr. Bogdana Borota  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2009 - 2012  339 
3.  11606  dr. Majda Cencič  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2009 - 2012  480 
4.  12549  dr. Mara Cotič  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2009 - 2012  1.266 
5.  10631  dr. Branka Čagran  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2009 - 2012  561 
6.  18741  dr. Iztok Devetak  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2011 - 2012  641 
7.  11753  dr. Slavko Gaber  Sociologija  Raziskovalec  2011 - 2012  452 
8.  04810  dr. Saša Aleksej Glažar  Vzgoja in izobraževanje  Vodja  2009 - 2012  1.238 
9.  08097  dr. Milena Ivanuš Grmek  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2009 - 2012  624 
10.  15380  dr. Mojca Juriševič  Psihologija  Raziskovalec  2009 - 2012  721 
11.  31999  dr. Benjamin Kralj  Vzgoja in izobraževanje  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  13 
12.  19530  dr. Jurka Lepičnik Vodopivec  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2009 - 2012  1.021 
13.  12553  dr. Vida Medved Udovič  Literarne vede  Raziskovalec  2009 - 2012  1.023 
14.  13135  dr. Edvard Protner  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2009 - 2012  402 
15.  12453  dr. Igor Saksida  Literarne vede  Raziskovalec  2009 - 2012  1.640 
16.  13905  dr. Tonka Tacol  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2009 - 2012  397 
17.  19727  dr. Bea Tomšič Amon  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2009 - 2012  639 
18.  11436  dr. Milena Valenčič Zuljan  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2009 - 2012  428 
19.  23750  dr. Janez Vogrinc  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2009 - 2012  418 
20.  08957  dr. Margareta Vrtačnik  Kemija  Raziskovalec  2009 - 2012  875 
21.  17087  dr. Anja Zorman  Jezikoslovje  Raziskovalec  2009 - 2010  162 
Organizacije (5)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0588  Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Ljubljana  1627082  30.302 
2.  0589  Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta  Maribor  5089638013  12.960 
3.  1555  Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta  Ljubljana  1627074  19.931 
4.  2158  Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta  Koper  1810014003  14.857 
5.  2565  Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta  Maribor  5089638050  33.040 
Pomen za razvoj znanosti
Člani programske skupine smo s svojim delovanjem prispevali predvsem k razvoju družboslovja, še zlasti k razvoju pedagoške in psihološke znanosti ter ved o izobraževanju učiteljev. Analizirali smo temeljne dejavnike pouka, ki pomembno vplivajo na kakovost in trajnost doseženega znanja učencev. Prispevali smo k razvoju specialne didaktike matematike in naravoslovja. Preučili smo vplive različnih učnih pristopov na naravoslovno in matematično znanje učencev ter na njihovo motiviranost za ti področji, ter na osnovi ugotovitev oblikovali in evalvirali model poučevanja naravoslovja in matematike na vseh ravneh šolanja z integracijo učnih strategij, ki spodbujajo sodelovalno in individualno učenje podprto z učinkovitimi vizualizacijskimi elementi. Na osnovi sinteze raziskovalnih vprašanj o dejavnikih sodobnega pouka smo vplivali na dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje učiteljev, zlasti na področje ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, izvajanja samoevalvacijskih raziskav in dela z nadarjenimi učenci. Vsebina programa je vpeta v globalizacijske in integracijske procese, ki potekajo povsod po svetu in se nanaša tudi na vrsto evropskih dokumentov s področja izobraževanja učiteljev (Lizbonska strategija, dokument Evropske mreže za politike izobraževanja učiteljev ENTEP, dokument Evropske komisije Skupna evropska načela za kompetence in kvalifikacije učiteljev, projekt Tuning itd.).
Pomen za razvoj Slovenije
Za Slovenijo je ključnega pomena, da sledi mednarodnim trendom v izobraževalnih politikah in da skladno s tem kvalitetno in premišljeno prenavlja domači izobraževalni sistem. Pri tem je izredno pomembno, da tujih modelov ne prevzema nekritično – upoštevati mora lastno pedagoško tradicijo in do nje zavzeti reflektiran odnos. Reformski posegi v vzgojno-izobraževalni sistem so lahko uspešni le če so prilagojeni slovenski nacionalni specifiki in identiteti. Vsebina programa je vpeta v globalizacijske in integracijske procese, ki potekajo povsod po svetu. Navezuje se na prenovo slovenskega osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja in je usklajena z vsemi projekti in evalvacijskimi študijami, ki jih je država financirala za evalviranje sprememb na šolskem področju. Vsebina programa se nanaša tudi na vrsto evropskih dokumentov s področja izobraževanja učiteljev (Lizbonska strategija, dokument Evropske mreže za politike izobraževanja učiteljev ENTEP, dokument Evropske komisije Skupna evropska načela za kompetence in kvalifikacije učiteljev, projekt Tuning itd.). Z ugotovitvami empiričnih raziskav, ki smo jih izvedli, smo prispevali k večji kakovosti dela v vzgojno-izobraževalnih institucijah in k boljši usposobljenosti strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. K družbeno ekonomskemu razvoju Slovenije smo prispevali z oblikovanjem in evalviranjem modela pouka, ki gradi učenčevo kakovostno in trajno znanje. Smernice sodobnih učnih pristopov so integrirane v izobraževanje učiteljev na dodiplomski in podiplomski stopnji.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno