Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi

Obdobja
01. januar 2013 - 31. december 2016
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.01.01  Družboslovje  Vzgoja in izobraževanje  Pedagogika 
5.01.03  Družboslovje  Vzgoja in izobraževanje  Specialna didaktika 

Koda Veda Področje
S272  Družboslovje  Izobraževanje učiteljev 

Koda Veda Področje
5.03  Družbene vede  Izobraževanje 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (19)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  10503  dr. Karin Bakračevič  Psihologija  Raziskovalec  2013 - 2016  353 
2.  20744  dr. Bogdana Borota  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2013 - 2016  343 
3.  11606  dr. Majda Cencič  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2013 - 2016  482 
4.  12549  dr. Mara Cotič  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2013 - 2016  1.288 
5.  10631  dr. Branka Čagran  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2013 - 2016  561 
6.  18741  dr. Iztok Devetak  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2013 - 2016  646 
7.  20448  dr. Vesna Ferk Savec  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2015 - 2016  417 
8.  11753  dr. Slavko Gaber  Sociologija  Raziskovalec  2013 - 2016  458 
9.  04810  dr. Saša Aleksej Glažar  Vzgoja in izobraževanje  Vodja  2013 - 2016  1.248 
10.  08097  dr. Milena Ivanuš Grmek  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2013 - 2016  629 
11.  15380  dr. Mojca Juriševič  Psihologija  Raziskovalec  2013 - 2016  734 
12.  31999  dr. Benjamin Kralj  Vzgoja in izobraževanje  Mladi raziskovalec  2013 - 2014  14 
13.  19530  dr. Jurka Lepičnik Vodopivec  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2013 - 2016  1.028 
14.  12553  dr. Vida Medved Udovič  Literarne vede  Raziskovalec  2013 - 2016  1.029 
15.  13135  dr. Edvard Protner  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2013 - 2016  403 
16.  19727  dr. Bea Tomšič Amon  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2013 - 2016  642 
17.  11436  dr. Milena Valenčič Zuljan  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2013 - 2016  431 
18.  23750  dr. Janez Vogrinc  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2013 - 2016  428 
19.  08957  dr. Margareta Vrtačnik  Kemija  Raziskovalec  2013 - 2015  880 
Organizacije (5)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0588  Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Ljubljana  1627082  30.716 
2.  0589  Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta  Maribor  5089638013  13.174 
3.  1555  Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta  Ljubljana  1627074  19.757 
4.  2158  Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta  Koper  1810014003  15.137 
5.  2565  Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta  Maribor  5089638050  33.166 
Povzetek
Člani programske skupine bomo proučevali dejavnike kakovostnega poučevanja in učenja v sodobni družbi. V naslednjem obdobju delovanja programske skupine se bomo osredotočili predvsem na naslednja vsebinska področja: (1) analiza temeljnih dejavnikov pouka, ki pomembno vplivajo na kakovost in trajnost doseženega znanja učencev; (2) učenje in poučevanje naravoslovja in matematike in (3) usposobljenost učiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za načrtovanje, izvajanje in evalviranje vzgojno – izobraževalnega dela. V okviru predlagane raziskave se bomo osredotočili na konceptualizacijo in razvoj modela kazalnikov za vrednotenje in zagotavljanje kakovosti pouka. Na osnovi ugotovitev empiričnih raziskav (kvalitativnih in kvantitativnih), ki jih bomo izvedli, bomo predlagali smernice za oblikovanje modela pouka, ki bo gradil kakovostno in trajno znanje učencev. Osredotočili se bomo tudi na poučevanje naravoslovja in matematike ter preučili vpliv različnih učnih pristopov na naravoslovno in matematično znanje učencev ter na njihovo motiviranost za ti področji. Cilj raziskovanja bo oblikovan, optimiziran in evalviran model poučevanja naravoslovja in matematike na vseh ravneh šolanja z integracijo učnih strategij, ki bodo spodbujale sodelovalno in individualno učenje, podprto z učinkovitimi vizualizacijskimi elementi. Ker sodobna družba postavlja pred strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju vedno nove naloge (kot so obvladovanje informacijsko-komunikacijske tehnologije, skrb za osebe s posebnimi potrebami in nadarjene učence, integracija, diferenciacija, oblikovanje multikulturnega okolja, evalviranje svojega dela ipd.), bomo v okviru programske skupine proučevali njihovo usposobljenost, zlasti za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti svojega dela ter za delo z nadarjenimi učenci. Cilj raziskovanja bo oblikovati konceptualne zasnove in strokovne podlage, ki bodo prispevale h kakovostnemu izvajanju samoevalvacijskih raziskav, kar bo prispevalo k dvigovanju delovne in organizacijske kakovosti in uspešnosti ter pozitivno vplivalo na vse vidike življenja in dela v vzgojno-izobraževalni instituciji. Eden izmed temeljnih ciljev projekta pa bo tudi preučiti različne elemente izobraževanja učiteljev na področju edukacije nadarjenih učencev ter oblikovati model kazalnikov njegove učinkovitosti za namen spremljave, evalvacije in razvojne optimizacije. Model, ki ga bomo razvili v raziskavi, bo inovativen, smiseln in koristen prispevek h kakovosti na področju edukacije nadarjenih. Ker je pouk zelo kompleksen, združuje različne predmete, je tudi programska skupina zasnovana interdisciplinarno; raziskovalci pokrivajo področje pedagogike, didaktike, psihologije, sociologije, specialne didaktike slovenščine, matematike, kemije, umetnosti ipd.
Pomen za razvoj znanosti
Člani programske skupine s svojim delovanjem prispevamo predvsem k razvoju družboslovja, še zlasti k razvoju pedagoške in psihološke znanosti ter ved o izobraževanju učiteljev. Analiziramo temeljne dejavnike pouka, ki pomembno vplivajo na kakovost in trajnost doseženega znanja učencev, in konceptualiziramo ter razvijamo modele kazalnikov za vrednotenje in zagotavljanje kakovosti pouka. Prispevamo k razvoju specialne didaktike matematike in naravoslovja. Preučujemo vplive različnih učnih pristopov na naravoslovno in matematično znanje učencev ter na njihovo motiviranost za ti področji ter na osnovi ugotovitev oblikujemo in evalviramo model poučevanja naravoslovja in matematike na vseh ravneh šolanja z integracijo učnih strategij, ki spodbujajo sodelovalno in individualno učenje podprto z učinkovitimi vizualizacijskimi elementi. Za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo je temeljnega pomena kakovostno izobraževanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Z raziskovalnim delom člani programske skupine vplivamo tudi na področje izobraževanja učiteljev. Na osnovi sinteze raziskovalnih vprašanj o dejavnikih sodobnega pouka oblikujemo model učinkovitega dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja učiteljev, zlasti na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, izvajanja samoevalvacijskih raziskav in dela z nadarjenimi učenci. Vsebina programa je vpeta v globalizacijske in integracijske procese, ki potekajo povsod po svetu in se nanaša tudi na vrsto evropskih dokumentov s področja izobraževanja učiteljev (Lizbonska strategija, dokument Evropske mreže za politike izobraževanja učiteljev ENTEP, dokument Evropske komisije Skupna evropska načela za kompetence in kvalifikacije učiteljev, projekt Tuning itd.). Dognanja posamičnih empiričnih raziskav povezujemo in ugotavljamo moč povezanosti med posameznimi spremenljivkami, kar vpliva na premislek o moči mehanizmov za izboljšanje vzgojno-izobraževalnih dosežkov naših učencev in dijakov in omogoča predlagati rešitve za zviševanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema v Sloveniji in drugod.
Pomen za razvoj Slovenije
Za Slovenijo je ključnega pomena, da sledi mednarodnim trendom v izobraževalnih politikah in da skladno s tem kvalitetno in premišljeno prenavlja domači izobraževalni sistem. Pri tem je izredno pomembno, da tujih modelov ne prevzema nekritično – upoštevati mora lastno pedagoško tradicijo in do nje zavzeti reflektiran odnos. Reformski posegi v vzgojno-izobraževalni sistem so lahko uspešni le če so prilagojeni slovenski nacionalni specifiki in identiteti. Vsebina programa je vpeta v globalizacijske in integracijske procese, ki potekajo povsod po svetu. Navezuje se na prenovo slovenskega osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja in je usklajena z vsemi projekti in evalvacijskimi študijami, ki jih je država financirala za evalviranje sprememb na šolskem področju. Vsebina programa se nanaša tudi na vrsto evropskih dokumentov s področja izobraževanja učiteljev (Lizbonska strategija, dokument Evropske mreže za politike izobraževanja učiteljev ENTEP, dokument Evropske komisije Skupna evropska načela za kompetence in kvalifikacije učiteljev, projekt Tuning itd.). Z ugotovitvami empiričnih raziskav prispevamo k večji kakovosti dela v vzgojno-izobraževalnih institucijah in k boljši usposobljenosti strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. K družbeno ekonomskemu razvoju Slovenije bomo prispevali z oblikovanjem in evalviranjem modela pouka, ki bo gradil učenčevo kakovostno in trajno znanje, oblikovanjem kazalnikov za vrednotenje in zagotavljanje kakovosti pouka, z oblikovanjem modela poučevanja naravoslovja in matematike na vseh ravneh šolanja z integracijo učnih strategij, ki bodo spodbujale sodelovalno in individualno učenje, podprto z učinkovitimi vizualizacijskimi elementi, z oblikovanjem konceptualnih zasnov in strokovnih podlag, ki bodo prispevale h kakovostnemu izvajanju samoevalvacijskih raziskav, kar bo prispevalo k dvigovanju delovne in organizacijske kakovosti in uspešnosti ter pozitivno vplivalo na vse vidike življenja in dela v vzgojno-izobraževalni instituciji in z oblikovanjem modela izobraževanja učiteljev na področju edukacije nadarjenih učencev. Smernice sodobnih učnih pristopov bodo integrirane v izobraževanje učiteljev na dodiplomski in podiplomski stopnji.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno