Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Povezave med organsko snovjo in kovinami, s posebnim poudarkom na Hg, v obalnem morju (Tržaški zaliv)

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.08.00  Naravoslovje  Varstvo okolja   

Koda Veda Področje
1.05  Naravoslovne vede  Zemlja in okolje 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (11)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  04650  dr. Oliver Bajt  Varstvo okolja  Raziskovalec  2009 - 2012  439 
2.  05249  dr. Jadran Faganeli  Varstvo okolja  Vodja  2009 - 2012  574 
3.  19724  Vesna Fajon    Tehnični sodelavec  2009 - 2012  296 
4.  10582  dr. Ingrid Falnoga  Nevrobiologija  Raziskovalec  2009 - 2012  344 
5.  05027  dr. Milena Horvat  Kemija  Raziskovalec  2009 - 2012  1.886 
6.  30857  dr. Neža Koron  Biologija  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  53 
7.  11600  dr. Nives Kovač  Biologija  Raziskovalec  2009 - 2012  290 
8.  11069  dr. Lovrenc Lipej  Biologija  Raziskovalec  2009 - 2012  1.070 
9.  11279  dr. Nives Ogrinc  Varstvo okolja  Raziskovalec  2009 - 2012  1.137 
10.  01411  dr. Zdenka Šlejkovec  Kemija  Raziskovalec  2009 - 2012  240 
11.  26472  dr. Suzana Žižek  Varstvo okolja  Mladi raziskovalec  2009  86 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0105  Nacionalni inštitut za biologijo  Ljubljana  5055784  13.239 
2.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  90.600 
Pomen za razvoj znanosti
Povezava med speciacijo Hg v organski snovi in biogeokemijskimi procesi Hg v obalnih morjih, vključno s tokom med sedimentom in vodo ter prehodom v prehranjevalnih verigah, danes še ni dovolj dobro poznana, čeprav predpostavljajo, da je vezava kovin z organsko snovjo najpomembnejši dejavnik imobilizacije (izločanja) v vodah. Pričujoča raziskava je osvetlila vezavo zvrsti Hg v (na) suspendirano (POM) in raztopljeno (makromolekularno) organsko snov (DOM) in s tem zmanjšano dostopnost Hg v biogeokemijskih procesih (metilaciji, izmenjavi med sedimentom in vodo) in prehodu v prehranjevalne verige, pa tudi razgradnjo makromolekularno vezanega Hg in s tem njegovo sproščanje v vodo. Izsledki so hkrati prispevali k razjasnjevanju zapletene sestave in strukture DOM in POM v naravnih vodah (obalnem morju, estuariju, rekah), kar je pomembno, ker je sestava večine DOM neznana. Zanimivo je bilo ugotavljanje možnih razlik med Hg in nekaterimi drugimi pomembnimi kovinami in polkovinami, ki ni pokazalo na specifičnost vezavnih mest za določen element niti na pomen konformacije makromolekul (stereokemijo). Oblikovanje modelov vezave Hg na DOM in POM in umestitev le-tega v v kroženje Hg predstavlja posplošitev naših izsledkov. Razumevanje teh procesov se navezuje na kroženje ogljika (organske snovi) v obalnem morju in s tem na njegov trofični status, ki je danes pod vplivom klimatskih sprememb.
Pomen za razvoj Slovenije
Rezultati pričujočega projekta so za Slovenijo pomembni, ker omogočajo boljše razumevanje zapletenega kroženja Hg, posebej še strupenega MeHg (nevrotoksin), v Tržaškem zalivu, ki je izrednega gospodarskega pomena (ribištvo, marikultura, turizem). Le-to obsega poznavanje imobilizacije Hg (in ostalih pomembnih kovin) ter v reki in estuariju Soče ter predvsem zalivu predhodno nastalega strupenega MeHg in njihovega transporta in sproščanja (mobilizacije) z razgradnjo DOM. Vse to omogoča boljše formuliranje priporočil za zdravo okolje (primer je uporaba izsledkov v študijah o okoljskem vplivu načrtovanih plinskih terminalov v Tržaškem zalivu) in posledično za zdravo hrano in zdravsteveno varstvo lokalnega prebivalstva (strupeneost). Ti pristopi so uporabni tudi širše v drugih onesnaženih slovenskih vodnih okoljih (reke, akumulacije, jezera). Rezultati raziskave so prispevali tudi k izboljšavi analiznih metod določanja speciacije Hg (in ostalih kovin) v naravnih vodah, saj le rutinska filtracija vzorcev in s tem ločba med suspendiranimi in raztopljenimi kemijskimi zvrstmi ne zadostuje za ovrednotenje kvalitete vod. Izsledki omogočajo tudi remediacijska prizadevanja z zmanjšanjem (imobilizacijo) biološko (mikrobno) dostopnega Hg, kot tudi že in situ nastalega MeHg, in s tem nastajanja strupenega MeHg v reki Soči in estuariju ter Tržaškem zalivu. Vključevanje izsledkov raziskave v edukacijo je potekalo predvsem v predmete druge in tretje bolonjske stopnje univerzitetnega študija na UL in MPŠ IJS. V tem okviru so potekale tudi izdelave diplomskih, magistrskih in doktorskih del ter izmenjave študentov in profesorjev.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno