Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

BIOPSIHOSOCIALNI DEJAVNIKI USPEšNE REHABILITACIJE šPORTNIKA PO POšKODBI

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.10.02  Družboslovje  Šport  Kineziologija - medicinski vidik (ortopedija, fiziatrija itn.) 

Koda Veda Področje
5.01  Družbene vede  Psihologija in kognitivne znanosti 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (18)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  29345  dr. Tjaša Dimec Časar  Psihologija  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  74 
2.  21625  dr. Maja Dolenc  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2009 - 2010  687 
3.  13752  dr. Mojca Doupona  Šport  Raziskovalec  2011 - 2012  659 
4.  31261  Ana Ivanovski Donko  Ekonomija  Raziskovalec  2009 - 2011 
5.  24379  dr. Tanja Kajtna  Psihologija  Raziskovalec  2009 - 2012  632 
6.  25595  dr. Manca Kandare  Psihologija  Raziskovalec  2009 - 2010  49 
7.  20754  dr. Jernej Kapus  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2010  337 
8.  33867  dr. Bogdan Kotnik  Šport  Raziskovalec  2011 - 2012 
9.  34797  Eva Kovač  Psihologija  Tehnični sodelavec  2012  25 
10.  32904  dr. Jožef Križaj  Šport  Tehnični sodelavec  2010 - 2012  24 
11.  34796  Maksimiljana Marinšek    Tehnični sodelavec  2012 
12.  17892  dr. Robert Masten  Psihologija  Raziskovalec  2009 - 2012  317 
13.  15475  dr. Vinko Pavlovčič  Nevrobiologija  Raziskovalec  2009 - 2010  193 
14.  20414  dr. Klemen Stražar  Nevrobiologija  Raziskovalec  2009 - 2012  190 
15.  15062  dr. Matija Svetina  Psihologija  Raziskovalec  2009 - 2012  352 
16.  13758  dr. Matej Tušak  Vzgoja in izobraževanje  Vodja  2009 - 2012  1.154 
17.  31012  dr. Janez Vodičar  Šport  Raziskovalec  2010 - 2012  299 
18.  23830  Nanika Vogrinc  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2009 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0312  Univerzitetni klinični center Ljubljana  Ljubljana  5057272000  76.699 
2.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  97.440 
3.  0587  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport  Ljubljana  1627040  19.070 
Pomen za razvoj znanosti
Realizirali smo naslednje rezultate z močnim znanstvenim pomenom: • Odkritje novih aplikativnih spoznanj, ki omogočajo neposreden transfer psihološkega in medicinskega znanja v športni dosežek oz. izboljšanje le-tega. • Odkritje novih znanstvenih spoznanj. Raziskovanje športnih poškodb je fleksibilno, saj se vloga športnikov v zadnjih letih izjemno hitro spreminja, postaja vse bolj vpeta v družbeni prostor. Prav zato je raziskovanje socialnopsiholoških dejavnikov nujno in specifično za različne države, posebno burno tam, kjer prihaja do hitrih sprememb družbe, torej tudi pri nas. Nova spoznanja so ključna za razumevanje, spodbujanje in ohranjanje produkcije vrhunskega dosežka v šport. Področje poškodovanih športnikov je bilo prvič na ta način kompleksno raziskano. Spoznanja vključujemo na področja psihologije, kineziologije, kinezioterapije in medicine ter jih vraščamo v predmetna področja na odgovarjajočih fakultetah. • Izpopolnitev oziroma razširitev metodološkega inštrumentarija. V Sloveniji inštrumentarija na tem področju sploh še ni bilo, zato je za sistem detekcije problemov in s tem seveda tudi svetovanjem poškodovanim športnikov potrebno in nadvse koristno, če z izdelavo instrumentarije seveda pridemo tudi do možnosti svetovalnega dela. Omenjeni projekt ponuja je to možnost izkoristil in danes imamo na razpolago ustrezen inštriumentarij, za katerega imamo tudi norme. • Razvoj temeljnega raziskovalnega področja. Raziskovanje psiholoških in socialnih dejavnikov rehabilitacije je v Sloveniji na precej nizki stopnji, pravzaprav omenjenih raziskav doslej še ni bilo, imeli smo le znanja, pridobljena iz tujine. Rezultati naše raziskave bodo prispevali k selekcioniranju vadbenih metod in metod za rehabilitacijo športnikov po poškodbi. Rezultati omogočajo sugestije za spremembo sistema rehabilitacije, bo pa vse odvisno od tega, če bo ekonomska realnost lahko sledila zaželenim trendom in ugotovitvam. • Razvoj aplikativnega raziskovanja. Rezultati bodo v največji možni meri prispevali k začetku sistematizacije procesa rehabilitacije športnikov po poškodbi. Trenutni proces je bil namreč zasnovan popolnoma ad hoc, kar pomeni, da poteka po sistemu poznanstev ljudi in zato nekatere športne panoge nikoli ne dobijo dovolj hitre in učinkovite medicinske oskrbe po poškodbi, prav nihče od športnikov v Sloveniji pa še ni imel ustrezne socialno-psihološke oskrbe po poškodbi. Pričakujemo, da bodo ugotovljene značilnosti rehabilitacije pripomogle tudi k pravilni razporeditvi in redukciji državnih finančnih sredstev, potrebnih za konstantno doseganje vrhunskih doisežkov v športu Rezultate bo mogoče uporabiti neposredno pri oblikovanju novega modela rehabilitacije športnikov po poškodbi. V obsežni sistem pa bi se seveda morala vključiti tudi namenska sredstva FŠO. Omenjena spoznanja bomo seveda nekoliko bolj dolgoročno lahko uporabili tudi za sistem podpore vseh bolnikov v procesu rehabilitacije po operacijah na ortopedskem področju. Na osnovi rezultatov so bile izdelane sugestije za izboljšanje storitve rehabilitacije športnikov po poškodbah pri nas, vključujoč storitve po operaciji na klinikah, storitve v procesu rehabilitacije v rehabilitacijskih ustanovah in v procesu socialne podpore športnikom od zunaj (s strani nemedicinskega osebja) ter s strani psihologa. Izdelane so tudi sugestije, kako sistematično vključiti sodelovanje psihologa v rehabilitacijski proces kot ga predvidevajo vse moderni koncepti rehabilitacije športnikov, pri nas pa tega v realnosti doslej ni bilo. Računamo, da bi v sodelovanju z Olimpijskim komitejem (kjer naši raziskovalci imajo tudi pomembno funkcijsko vlogo) lahko pripravili predloge sprememb rehabilitacijskega procesa slovenskih vrhunskih športnikov tudi v novih finančnih okvirih. • Publiciranje znanstvenih spoznanj v tuji in domači znanstveni literaturi (članki v revijah in 2 znanstveni monografiji, pet znanstvenih člankov še čaka za objavo oz. je v tisku v revijah SCI)
Pomen za razvoj Slovenije
Vrhunski šport je že dolga leta promotor Slovenije navzven in dejavnik identifikacije in razvoja nacionalne zavesti navznoter. Vrhunski dosežki zadnjih let dajejo vsem sodelujočim v športu obvezo, da iščemo vzvode nastanka in ohranjanja vrhunskih dosežkov še vnaprej in vpliv na rehabilitacijo po poškodbah je ena največjih rezerv v tem procesu pri nas, zato je nujno, da k temu problemu pristopimo čim prej in sistematično. Rezultati spadajo na področje razvoja človeških virov v Sloveniji. Skozi vrhunske dosežke naših športnikov želimo promoviramo tudi našo državo. Ker je takih športnikov pri nas malo, si želimo, da bi njihov potencial kar najbolje izkoristili in z njim učinkovito razpolagali. Z optimiziranjem procesa rehabilitacije lahko dolgoročno zmanjšamo stroške zdravljenja športnikov, predvsem pa na ta način ohranjamo človeške vire najvišje vrednosti, saj omogočamo daljše koriščenje uporabe vrhunskega rezultata v namene promocije. Ob vsem tem seveda ne smemo zanemariti koristi, ki jo učinkovita rehabilitacija pomeni za posameznika-poškodovanega športnika in kaj vse to pomeni za njegovo življenje, kariero, zadovoljstvo s sabo in sistemom, ki zanj skrbi. S projektom smo določali tudi vloge posameznih tsrokovnjakov in teamov v rehabilitacijskem procesu in iskali rezerve. Na osnovi rezultatov projekta smo že sugerirali spremembe v organiziranju rehabilitacijskega procesa v Sloveniji. Projekt in njegove ugotovitve služijo kot teoretična osnova za razvoj novih pravilnikov in priporočil pri organizaciji medicinske in psihološke rehabilitacije športnikov v Sloveniji. Omenjena spoznanja smo že predstavili na različnih simpozijih in kongresih pri nas in v tujini, rezultati projekta so bili mednarodno predstavljeni v znanstvenih revijah, pa tudi pri nas v obliki strokovnih in znanstvenih monografij. Z omenjenimi novimi spoznanji lahko priospevamo k dolgotrajnemu vzdrževanju vrhunskih rezultatov naših športnikov in razvijemo modele rehabilitacije, ki bi lahko bile vzor za posnemanje v državah z manj prebivalstva, kjer procesi selekcije prav tako ne delujejo. Prav tako smo razvili diagnostične pristope, ki bi jih bilo smisleno patentirati v naslednjih letih ter pripraviti za uporabo v drugih državah. Nekaj izmed teh spoznanj že skušamo uporabljati v psihološkem delu projekta A-Life (www.a-life.si).
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno