Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Ukrepi za uresničevanje pravic invalidv do dostopa brez ovir: inventarizacija obstoječih grajenih ovir v grajenem okolju in v pomembnih javnih objektih po Sloveniji

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.08.00  Družboslovje  Urbanizem   
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (10)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  21873  dr. Igor Bizjak  Urbanizem  Raziskovalec  2010 - 2011  186 
2.  06255  mag. Barbara Černič Mali  Urbanizem  Raziskovalec  2009  318 
3.  23665  Nina Goršič  Urbanizem  Tehnični sodelavec  2009 - 2011  137 
4.  23488  dr. Boštjan Kerbler  Urbanizem  Raziskovalec  2009  375 
5.  22130  mag. Barbara Kobal Tomc  Sociologija  Raziskovalec  2009  425 
6.  24753  dr. Sabina Mujkić  Urbanizem  Raziskovalec  2009 - 2011  168 
7.  25659  mag. Mateja Nagode  Sociologija  Raziskovalec  2009 - 2010  365 
8.  10488  dr. Richard Sendi  Urbanizem  Vodja  2009 - 2011  348 
9.  28689  mag. Simona Smolej Jež  Sociologija  Raziskovalec  2009 - 2010  239 
10.  21511  mag. Biba Tominc  Urbanizem  Raziskovalec  2009 - 2011  140 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0505  Urbanistični inštitut Republike Slovenije  Ljubljana  5051703000  2.755 
2.  7603  Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo  Ljubljana  5966604000  1.237 
Pomen za razvoj znanosti
Za razliko od večine tovrstnih raziskav na tem področju raziskava temelj na pristopu »od spodaj navzgor«. S tem pristopom dajemo možnost funkcionalno oviranim ljudem, da sami dejavno sodelujejo pri identificiranju ovir ter, da predlagajo rešitve katere smatrajo kot potrebne za razreševanje različnih problemov s katerimi se srečujejo. V primerjavi s pristopom »od zgoraj navzdol« (ki navadno vključuje sprejemanje zakonov, oblikovanje različnih strategij ter določanje ukrepov in ciljev) je izvirnost metodološkega pristopa, ki smo ga uporabili v tej fazi raziskave v tem, da konkretne ovire v prostoru ugotavljamo s pomočjo invalidov. V ta namen smo za izvedbo prostorske inventarizacije grajenih ovir pri objektih v javni rabi po regijskih centrih prosili in zagotovili sodelovanje invalidov, ki sami najbolj natančno poznajo vse oblike ovir s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju. Sodelujoči invalidi, ki so se med seboj razlikovali tako po tipu invalidnosti, kot po svojih zmožnostih in osebnostih, so nas vsak s svojo osebno noto seznanili z ovirami s katerimi se srečujejo vsak dan in nam osvetlili resnično pomembne težave, ki bi se jih morali mi, kot širša družba zavedati in skupaj z njimi reševati in odstranjevati ovire. Zaradi tega pomeni aktivno sodelovanje invalidov pri ugotavljanju prisotnosti grajenih ovir pomeni pomembno dodano vrednost k metodologiji raziskave. Prototipno interaktivno spletno orodje, ki smo ga razvili kot končni rezultat raziskave je mehanizem, ki omogoča pomemben preskok od papirnatih deklaracij do konkretnih dejanj. Skupaj z njegovimi štirimi sestavnimi deli predstavlja kompleksni inštrument, ki je, kot takšen, novost na področju boja proti grajenimi in komunikacijskimi ovirami. Kljub temu da je spletni vodnik za invalide že uveljavljena oblika za posredovanje invalidom informacij o dostopnosti, predstavlja celotno vzpostavljeno interaktivno orodje novo rešitev. Konkretneje, gre za socialno inovacijo. To trditev utemeljujemo na osnovi teoretičnih dognanj, ki opredeljujejo sledeče splošne značilnosti sociale inovacije: • razvijanje in izvajanje novih idej o tem kako organizirati osebne dejavnosti ali socialne interakcije zaradi uresničevanja enega ali več skupnih ciljev; • ustvarjanje novih procesov in postopkov za strukturiranje kolaborativnega dela; • uvajanje novih socialnih praks v specifični skupini oz. različnih skupinah; • preoblikovanje oz. prestrukturiranje obstoječih socialnih odnosov zato, da se obravnavajo pereče socialne problematike; • zadovoljevanje človekovih potreb; • doseganje sprememb v socialnih odnosih, predvsem glede načinov vladanja tako, da se omogoči višja stopnja participacije, še posebej prikrajšanih oz. ranljivih skupin prebivalcev; • nasprotovanje oz. premagovanje konservativnih sil, ki so nagnjene k ojačenju oz. ohranjanju socialno ekskluzivnih stanj; • mobilizacija prebivalcev za aktivno sodelovanje pri ustvarjanju novih rešitev. Na osnovi zgoraj navedenih teoretičnih karakteristik lahko trdimo, da je prototipno interaktivno spletno orodje, ki smo ga razvili zagotovo socialna inovacija. Odziva se na perečo socialno problematiko, ki pomembno vpliva na procese socialne interakcij. Vzpostavljeno orodje predstavlja novo rešitev, ki bo zadovoljevala potrebe invalidov učinkoviteje kot dosedanje alternative. Istočasno, vzpostavljeno spletno orodje mobilizira prebivalce k aktivnemu sodelovanju pri uresničevanju pravic invalidov do dostopa brez ovir ter, na ta način, ustvarja nove socialne odnose in kolaboracije. Razen navedenega, ima prototipno interaktivno spletno orodje še eno pomembno značilnost, in sicer, potencialno prenosljivost. Spletni forum, tehnično orodje in služba za spremljanje dogajanj v prostoru so nove rešitve, katere je mogoče aplicirati v drugih državah, seveda, s predhodnimi potrebnimi prilagoditvami.
Pomen za razvoj Slovenije
Grajeno okolje pogosto predstavlja invalidom razne ovire, ki jim otežujejo oz. celo onemogočijo pri uresničevanju pravice do socialnega vključevanja. Prosti pretok blaga in ljudi ter povečanje socialne kohezije pa veljata kot pomembna cilja Lizbonske strategije, uresničevanje katere je navedena kot eno od zavez Strategije razvoja Slovenije. Rezultati raziskave predstavljajo osnovo za uresničevanje enega od ciljev razvojne politike države v delu, ki govori, da je ljudem treba omogočiti »osebnostni razvoj, samozavest in enake možnosti uresničevanja v družbi.«. Ugotovitve iz terenske analize stanja in ukrepi, ki jih predlagamo za izboljšanje stanja bodo, ob učinkovitem izvajanju predlaganih rešitev, pomembno prispevali k povečanju možnosti invalidov, da tudi oni s svojim potencialom prispevajo k splošni blaginji in razvoju slovenije. Kot je bilo navedeno v predstavitvi poročila o realizaciji raziskovalnega programa bo vzpostavljeno prototipno interaktivno spletno orodje v bodočnosti ponujala tudi dodatne informacije kot so delovni čas ključnih javnih uradov ter informacije o kontaktnih osebah, ki so odgovorne za specifične zadeve, pomembne za invalide. V okviru spletnega foruma za vnašanje pobud bo tudi delovala služba za obrazložitev kompleksnih pravnih zadev, ki se nanašajo na pravice in različna stanja invalidov. Za Slovenijo je naslednji pomemben izziv uspešna implementacija vzpostavljenega internetnega orodja. Kot pravilno opozarja priznani pisec o socialnih inovacijah »Socialne inovacije zahtevajo, razen unikatnih sposobnosti in strokovnega znanja za njihovo razvijanje, tudi unikatne sposobnost in znanja za njihovo implementacijo.« Pomembno je pri tem poudariti, da implementacija interaktivnega spletnega orodja zahteva dejavno angažiranje raznih državnih organov (ministrstev, teles in druge organizacije), ki delujejo na področju invalidske oskrbe. Dotični državni organi nosijo ključno odgovornost za zagotavljanje potrebne osnovne podpore za praktično operacionalizacijo orodja, kakor tudi za zagotavljanje popolnega upoštevanja relevantnih prostorskih in gradbenih predpisov. V tej zvezi je vloga gradbene inšpekcije pri izvajanju predpisanih sankcij proti kršiteljem predpisov ključnega pomena. To pa pomeni, da je za doseganje uspeha na tem področju nujno treba vzpostaviti tesno sodelovanje med strokovnjaki, ki izvajajo terenske analize dostopnosti in gradbenim inšpektoratom. Vzpostavljeno prototipno interaktivno orodje predstavlja veliko pridobitev za državo ker olajša delo in povečuje učinkovitost delovanja gradbenega inšpektorata pri zagotavljanju spoštovanja predpisov in standardov, ki se nanašajo na uresničevanje pravic invalidov do dostopa brez ovir.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno