Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

SLOVENSKI PREGOVORI KOT KULTURNA DEDIŠČINA: KLASIFIKACIJA IN REDAKCIJA KORPUSA

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.04.00  Humanistika  Etnologija   

Koda Veda Področje
H400  Humanistične vede  Narodopisje 

Koda Veda Področje
6.05  Humanistične vede  Druge humanistične vede 
Ključne besede
Pregovor, rek, reklo; folklorni obrazci, žanrski sistem, definicija, klasifikacija, korpus, računalniške statistične metode, podatkovno rudarjenja besedil
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (8)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  28432  dr. Saša Babič  Literarne vede  Raziskovalec  2010 - 2013  288 
2.  22402  dr. Drago Bokal  Matematika  Raziskovalec  2010 - 2013  240 
3.  09456  Ljudmila Bokal  Jezikoslovje  Raziskovalec  2010 - 2013  435 
4.  16242  Stanka Drnovšek  Etnologija  Tehnični sodelavec  2010 - 2013  27 
5.  18815  Božena Gabrijelčič    Tehnični sodelavec  2010 - 2013 
6.  20202  dr. Barbara Ivančič Kutin  Etnologija  Raziskovalec  2010 - 2013  417 
7.  24751  dr. Janja Jerebic  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2011 - 2012  121 
8.  03948  dr. Marija Stanonik  Etnologija  Vodja  2010 - 2013  1.751 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  62.899 
2.  2547  Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko  Maribor  5089638051  18.010 
Povzetek
Folklorni obrazci so bili do nedavna v slovenski slovstveni folkloristiki najbolj zapostavljeno raziskovalno področje. Zato se pregovorom kot najreprezentativnejšim od njih že nekaj let posveča sistematična pozornost. Po objavljeni razpravi o njihovem zbiranju in prvih refleksijah o njih se je začelo sistematično izpisovanje iz starih virov (slovarji, slovnice, muzejske zbirke, časopisje iz 19. stoletja, rokopisne zbirke v NUK, starejše in sodobno slovensko leposlovje, seminarske in diplomske naloge na oddelku za slovenistiko in etnologijo FF UL). Do sodobnega gradiva smo prišli s pomočjo zbiralnih akcij po časopisih, radiu, televiziji in terenskih stikov v živo. Izdelan je model za digitalizacijo pregovorov (po možnosti tudi v kontekstu). Tako je iz 893 virov izdelana podatkovna zbirka, sestoječa iz več od 50.000 slovenskih pregovorov. Šele odtlej je dana realna možnost za njihovo raziskavo. V ta namen je treba urediti sedanji korpus po naslednjih korakih: a) preveriti, ali zbrano gradivo ustreza definiciji pregovora (izločiti druge vrste folklornih obrazcev ali izpiske, ki to niti niso); b) zbrati na enem mestu verzije in variante enega in istega pregovora; c) izdelati model za smiselno razčlenitev zbranega gradiva. Po vsebini je zaenkrat predvidena razvrstitev pregovorov po poglavjih iz sistematike v vprašalnicah za Etnološko topografijo slovenskega etničnega ozemlja, z dodatkom poglavij glede na vrednote (veselje, sreča .... itn). Za metodiko razvrščanja je predviden statistični model določanja pregovora v posamezno skupino glede na njegovo sporočilo/vsebino. Poglavitni cilj projekta je znanstvena zbirka z dodanim znanstvenim aparatom: viri, temeljit strokovni komentar in na podlagi slovenskega gradiva izpeljana žanrska definicija pregovora in reka. To bo izviren rezultat pripravljajočega se projekta. Zaradi količine zahteva raznotero gradivo poleg standardnih filološko analitičnih in etnoloških primerjalnih metod veliko statističnih operacij. Strokovna relevantnost projekta se kaže v dejstvu, da bo temeljno delo slovenske paremiologije in kot tako primerjalni vir za evropske raziskave pregovorov in dobrodošel študijski pripomoček. Z družbeno-ekonomskega vidika bo korpus uporaben v številnih humanističnih in družboslovnih strokah. Uporabljene tehnike pri klasifikaciji slovenskih pregovorov bo mogoče uporabiti tudi pri obdelavi drugih podobnih besedil: razvrščanje kratkih besedilnih sporočil (SMS) na prenosnih telefonih ali uporabniških komentarjev na spletnih straneh. Posledično utegnejo biti tehnike, ki bodo preverjene pri klasifikaciji pregovorov, uporabne tudi za druge folklorne žanre in pa zuanj slovstvene folkloristike. Z njimi se lahko omogoča učinkovito klasifikacijo vprašanj uporabnikov izdelkov ali storitev in posredovanje odgovorov nanje; take tehnike umetne inteligence pa so uporabne pri katerem koli posredovanju javnih informacij (javna uprava, zdravstvo ipd.)
Pomen za razvoj znanosti
Z znanstvenega vidika je projekt tehten prispevek in premik v slovenski slovstveni folkloristiki, saj je, 1. dolgoročno gledano, znanstvena zbirka pregovorov temelj za pomembne znanstvene raziskave v vseh filoloških in številnih humanističnih in družboslovnih vedah; 2. odličen vir za ustrezne baze v elektronski obliki in tematske priročnike številnih ved; 3. z izidom temeljnega dela bo najprimerneje definirana in konstituirana slovenska paremiologija; 4. zbirka omogoča pripravo specialnih publikacij (npr. tematske, krajevne idr. zbirke) v slovenskem in tujih jezikih. Prevodi takšnih zbirk s primernim spremnim besedilom bi bila imenitna izkaznica slovenske države v evropski družbi; 5. objavljena zbirka in spremna študija bosta v mednarodnih raziskavah zaželen primerjalni vir in dobrodošel študijski pripomoček za slovanske in širše evropske raziskave pregovorov in sorodne raziskovalne projekte. S tem bo slovenska paremiologija postala enakovredna sogovornica v mednarodni paremiologiji; 6. statistično (kvantitativno) obdelavo oz. statistično utemeljene tehnike podatkovnega rudarjenja, uporabljeni pri klasifikaciji pregovorov, bo mogoče uporabiti tudi pri klasifikaciji drugih podobnih kratkih besedil s fokusirano vsebino, kar je poleg slovstvene folkloristike pomembno za jezikoslovje in številne druge vede; 7. v kombinaciji s strokovno-analitičnimi metodami omogoča razvoj aplikativne slovstvene folkloristike in znanstven vpogled v obsežne uporabniške besedilne korpuse, ki nastajajo s pomočjo sodobne tehnologije; 8. statistično utemeljene tehnike podatkovnega rudarjenja in tudi strokovno-analitični pristop, ki bodo uporabljeni pri klasifikaciji pregovorov, so uporabne pri klasificiranju podobnih kratkih besedil s fokusirano vsebino (npr. obravnava kratkih besedilnih sporočil SMS ali odzivov uporabnikov na spletnih forumih in dnevnikih). 9. Nadgraditev tehnik klasifikacije za uporabo pri avtomatiziranju odziva na uporabniška vprašanja. 10. Interdisciplinarni pristop, ki ga prinaša uvajanje podatkovnega rudarjenja besedil v metodološki aparat slovstvene folkloristike, bo omogočil nove vrste raziskav, podprtih s sodobnimi informacijskimi tehnologijami. To bo prispevalo tako k novim spoznanjem o zgodovinski nacionalni kulturni dinamiki kot k širjenju splošnega poznavanja in uporabe sodobnih tehnologij.
Pomen za razvoj Slovenije
Neposreden in vsestranski pomen prve znanstvene zbirke slovenskih pregovorov je v njihovi splošni dostopnosti in uporabnosti ne le za vse humanistične in družboslovne vede, temveč pod določenimi pogoji tudi širši javnosti. Prednost zbirke so na enem mestu dostopni, pregledno urejeni pregovori, saj je prihranek časa danes ena od najpomembnejših ekonomskih kategorij. 1. Zbirka pregovorov je tehten prispevek k poznavanju in izražanju slovenske mentalitete v slovenskem jeziku. 2. Leksikalna predstavitev slovenskih pregovorov je koristna za vse, ki se posvečajo vprašanjem slovenske identitete in njene kontinuitete. 3. Ni samo dokaz slovenske ustvarjalnosti v preteklosti, temveč pridobitev tudi za današnjo besedno umetnost, ki lahko črpa iz zbirke ustvarjalne pobude. 4. Krepila bo jezikovni izraz novinarjev in profesionalnih uporabnikov jezika sploh. 5. Korpus slovenskih pregovorov omogoča pripravo specialnih publikacij (npr. kronološke, tematske, krajevne idr. zbirke) v slovenskem in tujih jezikih. 6. Prevodi takšnih zbirk s primernim spremnim besedilom bi bili lahko imenitna izkaznica slovenske države v evropski družbi. 7. s konstituiranjem slovenske paremiologije se s pomembnim delom iz duhovne kulture promovira slovenska država, omenjena veda pa se vključuje v mednarodni pretok znanja. 8. Nedvoumna je uporabnost korpusa za pedagoške potrebe v didaktičnem procesu na vseh stopnjah izobraževanja (vrtec, osnovna šola, srednja šola, visoko šolstvo). 9. Zbirka omogoča oglaševalski industriji, da z naslonitvijo na tradicijo oblikuje in ustvarja nova in izvirna oglasna sporočila. S populariziranjem izdelkov hkrati neposredno omogoča identifikacijo s slovenskim, regionalnim ali lokalnim območjem in se povezuje s širšim evropskim prostorom. 10. Odpravljena bo ena od vrzeli v poznavanju, varovanju in ohranjanju slovenske nesnovne kulturne dediščine.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2010, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2010, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno