Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Izdelava strokovnih podlag za zbiranje in spremljanje izbranih kazalnikov učinkovitosti Državnega programa obvladovanja raka

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.08.00  Medicina  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)   

Koda Veda Področje
3.03  Medicinske in zdravstvene vede  Zdravstvene vede 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (16)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  20658  dr. Cvetka Bilban-Jakopin  Medicina  Raziskovalec  2010 - 2012  62 
2.  16303  dr. Simona Borštnar  Onkologija  Raziskovalec  2010 - 2012  492 
3.  17172  dr. Ibrahim Edhemović  Onkologija  Raziskovalec  2010 - 2012  187 
4.  14441  mag. Darja Eržen  Onkologija  Raziskovalec  2010 - 2012  82 
5.  32519  dr. Urška Ivanuš  Onkologija  Raziskovalec  2010 - 2012  290 
6.  27594  dr. Mateja Krajc  Medicina  Raziskovalec  2010 - 2012  379 
7.  15412  Jožica Maučec Zakotnik  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2011 - 2012  355 
8.  29120  dr. Dominika Novak Mlakar  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2011 - 2012  123 
9.  04399  dr. Maja Primic-Žakelj  Onkologija  Vodja  2010 - 2012  834 
10.  23375  dr. Brigita Skela Savič  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2011 - 2012  1.050 
11.  11251  mag. Polonca Truden Dobrin  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2011 - 2012  283 
12.  09764  dr. Marjetka Uršič Vrščaj  Onkologija  Raziskovalec  2010 - 2012  322 
13.  21748  dr. Vaneja Velenik  Onkologija  Raziskovalec  2010 - 2012  259 
14.  23050  dr. Vesna Zadnik  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2010 - 2012  506 
15.  11747  dr. Branko Zakotnik  Onkologija  Raziskovalec  2010 - 2012  423 
16.  12767  dr. Janez Žgajnar  Onkologija  Raziskovalec  2010 - 2012  353 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0302  ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA  Ljubljana  5055733000  15.485 
2.  2672  FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN  Jesenice  2245272  5.388 
Pomen za razvoj znanosti
Državni program obvladovanja raka v Sloveniji med drugim predvideva, da mora biti vsem bolnikom z rakom v Sloveniji dostopna enako kakovostna obravnava v skladu z državnimi smernicami zdravstvene obravnave bolnikov. Kakovost zdravstvene obravnave bolnikov je mogoče spremljati z merljivimi, mednarodno primerljivimi kazalniki, ki jih je treba redno spremljati, zato da bi ugotovili, ali imajo vsi ukrepi in aktivnosti tudi želen učinek in ali zdravljenje ustreza priporočilom nacionalnih smernic za zdravljenje raka. Ker v Registru raka RS določenih podatkov, ki so za to potrebni, ni, smo si za nalogo zadali izdelati klinične registre za podrobnejše spremljanje izbranih, pogostih vrst raka, ki bodo delovali v okviru Registra raka RS. V okviru projekta smo vzpostavili testni register za raka danke, ki predstavlja izhodišče za nadaljnjo nadgradnjo Regstra raka RS. Podatki, ki se bodo rutinsko zbirali v kliničnih registrih raka, bodo uporabni tako za spremljanje skladnosti diagnostike in zdravljenja s sodobnimi smernicami (pomen za kakovost obravnave bolnikov), kot tudi v epidemioloških in kliničnih raziskavah (pomen za razvoj stroke in znanosti).
Pomen za razvoj Slovenije
V skladu s cilji Državnega programa obvladovanja raka (DPOR) smo si za nalogo zadali pripraviti strokovne podlage (kazalnike) za spremljanje učinkovitosti izvajanja primarne, sekundarne in terciarne preventive v Sloveniji, posodobiti smernice za zdravljenje izbranih vrst raka ter predlagati dopolnitve izobraževanj s področja onkologije. Rezultati projekta so namenjeni predvsem zagotavljanju in izboljševanju kakovosti strokovnega dela na področju onkologije in organizacije onkološkega zdravstvenega varstva na nacionalni ravni. Pomen rezultatov projekta za Slovenijo: (1) Kazalniki primarne preventive raka, pripravljeni v okviru projekta, omogočajo spremljanje učinkovitosti izvajanja primarne preventive raka v okviru DPOR na področjih zdrav življenjski slog (kajenje, alkohol, prehrana, telesna dejavnost, debelost), bivalno in delovno okolje (izpostavljenost prašnim delcem PM10) ter okužbe povezane z rakom (okužbe z virusom hepatitia B in C, cepljenje proti HPV); (2) Kazalniki sekundarne preventive raka, pripravljeni v okviru projekta, omogočajo spremljanje kakovosti izvajanja državnih presejalnih programov ZORA, DORA in SVIT in dopolnjujejo kazalnike bremena bolezni, ki so dostopni na spletnem portalu Registra raka RS (SLORA, http://www.slora.si/); (3) Smernice za zdravljenje raka dojk, debelega črevesa in danke, sarkomov, materničnega vrati in predrakavih sprememb materničnega vratu, vse posodobljene v času trajanja projekta, omogočajo sodobno zdravljenje izbranih rakavih bolezni; (4) Klinični registri raka, ki bodo vzpostavljeni ob Registru raka RS in bodo temeljili na izkušnjah testnega registra raka danke, vzpostavljenega v okviru projekta, bodo omogočili spremljanje kakovosti in skladnosti diagnostike in zdravljenja izbranih rakavih bolezni s smernicami za zdravljenje posamezne vrste raka; (5) Specalizacija iz onkološke zdravstvene nege, zasnovana v okviru projekta, bo opremila medicinske sestre, ki se vsakodnevno srečujejo z bolniki z rakom, s specialnimi znanji in veščinami za zdravstveno nego onkoloških bolnikov ter omogočila vsakemu bolniku z rakom kakovostno, v njegove potrebe usmerjeno oskrbo na vseh ravneh onkološke zdravstvene nege (primarne, sekundarne in terciarne). Dolgoročni cilj projektne skupine je kazalnike predstaviti na skupnem spletnem portalu Registra raka RS – spletni portal SLORA, ki je prosto dostopen strokovni in laični javnosti, medijem in odločevalcem. Kazalniki (enotno definirani, dostopni na enem mestu vsem uporabnikom in izvajalcem) bodo omogočali sprotno identifikacijo ključnih prednosti in pomanjkljivosti onkološkega zdravstvenega varstva na vseh ravneh preventive, načrtovanje ter izvajanje izboljšav na vseh ravneh obvladovanja raka ter spremljanje učinka sprememb. Spremljanje in nadzor uspešnosti in učinkovitosti izvajanja primarne, sekundarne in terciarne preventive raka po enotni metodologiji v okviru DPOR, standardizirano sodobno zdravljenje in kakovostna, sodobna zdravstvena nega bolnikov z rakom bodo dolgoročno prispevali k zmanjšanju incidence, umrljivosti in povečanju preživetja bolnikov z rakom.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno