Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Študija vpliva informatizacije na učinkovitost pravosodnega sistema

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.02  Družboslovje  Ekonomija  Poslovne vede 

Koda Veda Področje
5.02  Družbene vede  Ekonomija in poslovne vede 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (14)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  30745  dr. Mihael Cesar  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2010 - 2012  15 
2.  28350  dr. Jure Erjavec  Ekonomija  Raziskovalec  2010 - 2012  150 
3.  03158  dr. Mirko Gradišar  Ekonomija  Vodja  2010 - 2012  820 
4.  32799  dr. Peter Grajžl  Ekonomija  Raziskovalec  2011 - 2012  81 
5.  13682  dr. Jurij Jaklič  Ekonomija  Raziskovalec  2010 - 2012  616 
6.  25241  dr. Branko Korže  Pravo  Raziskovalec  2010 - 2012  227 
7.  22664  dr. Benjamin Lesjak  Pravo  Raziskovalec  2011 - 2012  120 
8.  06165  dr. Dušan Lesjak  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2011 - 2012  716 
9.  20427  dr. Špelca Mežnar  Pravo  Raziskovalec  2011 - 2012  206 
10.  28011  dr. Rok Škrinjar  Ekonomija  Raziskovalec  2010 - 2012  41 
11.  12702  dr. Janez Šušteršič  Ekonomija  Raziskovalec  2011 - 2012  500 
12.  33180  dr. Luka Tomat  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2010 - 2012  132 
13.  13147  dr. Tomaž Turk  Ekonomija  Raziskovalec  2010 - 2012  317 
14.  14309  dr. Katarina Zajc  Ekonomija  Raziskovalec  2010 - 2012  339 
Organizacije (4)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0583  Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta  Ljubljana  1627104  14.614 
2.  0584  Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  Ljubljana  1626922  42.532 
3.  2711  Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije  Celje  2213818  4.177 
4.  7097  Univerza na Primorskem, Fakulteta za management  Koper  1810014002  10.094 
Pomen za razvoj znanosti
V okviru študije je bil za obravnavanje informacijskih rešitev z vidika vpliva na stopnjo informatizacije in s tem posredno na družbeno koristnost razvit referenčni sistem, opredeljen s 17-imi kazalniki, preko katerih je prikazana stopnja uresničitve posamezne funkcije v določeni informacijski rešitvi. Razviti je bil nov model učinkovitega e-pravosodja ter model merjenja učinkovitosti pravosodnega sistema. Poročilo je nadaljevanje dosedanjih raziskav s proučevanega področja in dopolnitev k relevantni literaturi na tem področju. Obravnavano znanstveno področje je dopolnjeno z rezultati študije, predvsem s priporočili in usmeritvami za nadaljnjo informatizacijo oz. morebitno prenovo strategije, opredelitvijo ključnih dejavnikov uspešnosti in sistemom kazalnikov merjenja učinkovitosti informatizacije pravosodnega sistema.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskava prispeva k reševanju naslednjih problemov: - Sodni zaostanki oz. število nerešenih zadev podaljšujejo postopke na sodiščih, zmanjšujejo pravno varnost in s tem število transakcij v družbi oz. povečujejo transakcijske stroške subjektom v družbi, kar negativno vpliva na družbeno zaupanje in posledično na blaginjo družbe kot celote. - Veliko število nerešenih zadev pred sodišči in trend povečevanja nerešenih manj pomembnih zadev. - Za slovensko sodstvo je poleg dolgotrajnih postopkov značilna prevelika stroškovna dimenzija. - Povečanje učinkovitosti pravosodja, ki ga je mogoče doseči z boljšim upravljanjem in vodenjem na vseh ravneh pravsodja ter s prenovo poslovnih procesov, podprto s strateško opredeljenimi informacijskimi rešitvami. Osnovno spoznanje, do katerega smo prišli v raziskavi, je, da je primernejše merilo kot prispevek k stopnji informatizacije pri ocenjevanju posameznih projektov iz akcijskega načrta e-pravsodje njegov vpliv na skrajševanje časov, potrebnih za izvedbo posameznih delovnih nalog sodelujočih v pravosodnem sistemu. Iz indirektnega načina merjenja vpliva informatizacije smo tako predlagali neposreden način vpliva na hitrost in kakovost izvajanja delovnih procesov. Priporočila, ki jih predlagamo kot pomoč pri nadaljnjem načrtovanju informatizacije : - Bolj tesna naslonitev na uveljavljene metode. - Povečanje hitrosti izvajanja poslovnih procesov v pravosodju, ki vpliva tudi na zniževanje stroškov. - Uvajanje enotnih standardov. - Določanje informacijske arhitekture. - Lasten razvoj IS ali zunanje izvajanje. - Določitev vloge elektronskega in digitaliziranega podpisa ter časovnega žiga pri zagotavljanju varnosti prenosa, pristnosti, nespremenljivosti in pravočasnosti dokumentov. - Upoštevanje načela dostopnosti informacijskih rešitev preko spleta. - S pridobljenimi informacijami o finančnih učinkih posameznih projektov na eni strani in stroških le teh na drugi, bi se gotovo povečale možnosti za uspeh pri kandidiranju za proračunska in druga sredstva. Poleg uporabe kazalnikov pri ugotavljanju prispevka posameznega projekta k stopnji informatizacije, ki posredno gotovo kažejo njegov vpliv na hitrejše izvajanje procesov, predlagamo, da se neposredno ugotavlja njegov vpliv na prihranek časa, kar prinaša neposredne oziroma otipljive koristi. V poročilu so zbrani tudi predlogi uporabnikov informacijskih rešitev e-pravosodja, ki so razdeljeni na: - predlogi do sedaj še neobstoječih rešitev, - predlogi za izboljšanje funkcionalnosti posameznih obstoječih rešitev, - tehnični predlogi in izboljšave.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2011, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno