Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Spolna strukturiranost sodobne slovenske družbe in položaj spolov v politiki

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.03.00  Družboslovje  Sociologija   

Koda Veda Področje
S210  Družboslovje  Sociologija 

Koda Veda Področje
5.04  Družbene vede  Sociologija 
Ključne besede
spol, strukturiranost družbe, izobrazba, zaposlenost, vrednote, politika
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (10)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  12112  dr. Milica Antić-Gaber  Sociologija  Vodja  2011 - 2014  775 
2.  11753  dr. Slavko Gaber  Sociologija  Raziskovalec  2011 - 2014  458 
3.  28994  dr. Živa Humer  Družboslovje  Raziskovalec  2011 - 2014  253 
4.  16367  dr. Tina Kogovšek  Sociologija  Raziskovalec  2011 - 2013  347 
5.  31849  dr. Jasna Podreka  Sociologija  Raziskovalec  2011 - 2014  135 
6.  29355  dr. Sara Rožman  Sociologija  Raziskovalec  2011 - 2013  30 
7.  25579  dr. Irena Selišnik  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2011 - 2014  321 
8.  29686  dr. Iztok Šori  Sociologija  Raziskovalec  2011 - 2014  207 
9.  31048  dr. Veronika Tašner  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2011 - 2014  188 
10.  05263  dr. Pavel Zgaga  Filozofija  Raziskovalec  2011 - 2014  981 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0366  Mirovni inštitut  Ljubljana  5498295000  3.560 
2.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  97.411 
3.  0588  Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Ljubljana  1627082  30.736 
Povzetek
Slovenija je v zadnjih tridesetih letih doživela številne strukturne spremembe. Ob tistih, ki so hkrati potekale v drugih sodobnih družbah je potekala radikalna sprememba političnega sistema in s tem povezana tranzicija v tržno gospodarstvo,  pojavil pa se je tudi nov tip racionalnosti. V času »družbe tveganja« ali »tekoče moderna« je vzniknila tudi značilna kombinacija negotovosti in pričakovanj.   V teh okoliščinah in kot del opisane strukture je potekalo umeščanje žensk v družbeni strukturi, ki so: a) bile tudi zaradi obsega sprememb soočene z zanikanjem njihove distinktivnosti oziroma obravnavanjem njihovih problemov kot neprioritetnih, kar so mnogi, tudi ženske same (tudi zaradi določilnosti trenutka) sprejemali kot upravičeno; b) v času kmalu po osamosvojitvi z drugimi delile prepričanje, da je prišel čas, ko bo treba boj za nove pravice in ohranitev starih razumeti kot nujen del političnega življenja; c) skupaj z moškimi izkusile in sooblikovale strukturne premike v slovenski družbi; vse se je spremenilo, ne le politični sistem in državne strukture, temveč tudi sheme zaposlovanja, socialne varnosti in otroškega varstva, zdravstvenega varstva, izobraževanja in pokojninskega sistema. Vsi zgoraj našteti dejavniki so prispevali k oblikovanju okolja, ki je porajalo tako priložnosti, kot pasti.   Med mapiranjem stanja stvari na področju spolov v politiki bomo tri desetletja kasneje skušali vzpostaviti strukturirano sliko prisotnosti žensk v politiki in razloge zanjo.   Cilj raziskave je ugotoviti, zakaj preboji na področjih kot so na primer stopnja dosežene izobrazbe in zaposlenosti v nekoč maskuliniziranih sodstvu, javni upravi, medicinskih poklicih ipd. (še?) niso rezultirali v bolj uravnoteženi delitvi politične moči in odgovornosti. Raziskali bomo ključne strukturne (družbene in individualne) elemente, mehanizme in strategije, ki ohranjajo takšno razmerje moči, kakor tudi iskali odgovore na vprašanje, zakaj Slovenija – ko govorimo o enakosti med spoloma na polju politike na državni ravni – tako očitno zaostaja za razvojem drugod v Evropi.   Za namene predstavljenega raziskovalnega projekta bomo delo na njem razdelili na tri dele: I. Preučevanje političnih mehanizmov in enakosti med spoloma v politiki, II. Restrukturiranje izobraževanja, plačanega in neplačanega dela in spola, III. Spol, struktura vrednot in zaznavanje tveganj v Sloveniji. Skozi raziskovalni proces bomo križali linije različnih delov med seboj, jih kombinirali in soočali.   Da bi dosegli zapisane cilje bomo z uporabo večjega števila konceptualnih pristopov pri raziskovanju vprašanja prisotnosti v politiki, ki v razpravo vnašajo tudi nekoliko drugačne poglede presegali ožje polje politične teorije. Članice in člani raziskovalne skupine bodo zbirali in proučevali vrsto podatkov, ki omogočajo podrobnejši vpogled v posamične segmente sodobne slovenske družbe v povezavi s spolom in oboje povezali v poskus oblikovanja novega konceptualno dodatno podprtega kombiniranega teoretsko-empiričnega vpogleda na področje vstopanja in prisotnosti žensk v politiki v Sloveniji.   Triletna raziskava je tako razdeljena na tri faze dela. Prva faza raziskave je tako namenjena pripravi na izvajanje projekta (zbiranja literature) in analizi sekundarnih statističnih podatkov (zbiranje gradiva, analiza in interpretacija). Sledila bo faza v kateri bomo (s pomočjo kvalitativnega pristopa) skušali locirati ovire za večji vstop žensk v politične stranke (fokusne skupine). V tretji zaključni fazi raziskave pa bodo izvedeni še kvalitativni (pol-strukturirani) intervjuji s strankarskimi vratarji, čemur bo sledila interpretacija vseh dobljenih rezultatov i n objava le-teh ter zaključno raziskovalno poročilo.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalni projekt je pomembno prispeval k razvoju znanosti in stroke v naslednjih vidikih: - prinaša nova dognanja ter vpogled v strukturiranje sodobne slovenske družbe in mesto spolov v njej; - testiral je nekatere široko sprejete teoretske predpostavke o družbah tveganja in tekoče moderne (Beck, Bauman, Boltansky, Castel) ter razlike po spolu v njej glede prevzemanja rizikov pri sprejemanju pomembnih odločitev; - prispeva k razvoju evropskega raziskovanja o prisotnosti žensk v politiki, s tem, ko je soočil nekatera dognanja (večinoma ameriških raziskav), ki se osredinjajo zlasti na politično socializacijo in ambicije posameznih žensk kot individuumov in žensk kot skupine za kandidaturo s sodobnimi evropskimi tokovi, ki raziskujejo strukturne dejavnike (volilni sistem, naravo političnih strank, spolne kvote in druge vzpodbujevalne mehanizme) ter modernizacijske procese; - testiral je pomen premikov žensk in moških v poljih izobraževanja in zaposlovanja ter njihov vpliv na prisotnost obeh v polju politike; - testiral je vpliv vrednotnih orientacij na enakost spolov v družbi in možnosti prehajanja žensk iz profesionalnega življenja v politiko; - preveril je hipoteze o pomenu socialnega in kulturnega kapitala na delovanje spolov v politiki.
Pomen za razvoj Slovenije
Ker je izkoriščenost potencialov obeh spolov pomemben dejavnik razvoja vsake demokratične družbe so ugotovitve raziskovalnega projekta nedvomno pomembne za strukturiranje in nadaljnji razvoj demokracije v Sloveniji. Še več, ugotovitve raziskave lahko vplivajo tudi na spreminjanje delovanja nekaterih institucij sistema (šole, ekonomija - trg delovne sile, stranke, ipd.) kakor tudi na večjo občutljivost za vključevanje obeh spolov v javno življenje. V Sloveniji ni veliko raziskav, ki bi se ukvarjale s strukturiranostjo sodobne slovenske družbe. Družbena struktura pa pomembno vpliva tako na možnosti umeščanja posameznikov in posameznic v posamezna pomembna polja, kakor tudi na izkoriščanje potenciala obeh spolov v njej. V raziskavi smo ugotavljali, kako je izkoriščen potencial tistega spola, ki v zadnjih desetletjih dosega bistveno boljše rezultate v izobraževanju in tudi v nacionlani ekonomiji, kar pa se ne ne pa tudi na področju sprjemanja pomembnih odločitev. Raziskava prinaša poglobljeni razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na odsotnost žensk še posebej v politiki kot tistem polju, ki pomembno odloča o naših vsakdanjih življenjih in bi po definiciji moral skrbeti za najvišje skupno dobro vseh prebivalcev.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno