Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Razvoj integralnega modela kazalnikov za spremljanje in vrednotenje uspešnosti politik na področju e-uprave

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.04.01  Družboslovje  Upravne in organizacijske vede  Javna uprava 

Koda Veda Področje
S170  Družboslovje  Politične in upravne vede 

Koda Veda Področje
5.09  Družbene vede  Druge družbene vede 
Ključne besede
evalvacija politik, evalvacija projektov, e-uprava, metrika e-uprave, kazalniki uspešnosti e-uprave
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (10)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  18942  dr. Aleksander Aristovnik  Ekonomija  Raziskovalec  2011 - 2014  936 
2.  03313  dr. Jaroslav Berce  Družboslovje  Raziskovalec  2011 - 2013  293 
3.  23497  dr. Barbara Brečko  Sociologija  Raziskovalec  2011 - 2012  118 
4.  28239  dr. Tina Jukić  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2011 - 2014  158 
5.  20223  dr. Simona Kustec  Politične vede  Raziskovalec  2012 - 2014  465 
6.  30418  mag. Aleksander Novaković  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2011 - 2014 
7.  32754  dr. Dalibor Stanimirović  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2011 - 2014  199 
8.  16302  dr. Ljupčo Todorovski  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2011 - 2014  443 
9.  10155  dr. Vasja Vehovar  Sociologija  Raziskovalec  2011 - 2014  840 
10.  02262  dr. Mirko Vintar  Računalništvo in informatika  Vodja  2011 - 2014  419 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  40.573 
2.  0590  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo  Ljubljana  1627163  8.784 
3.  2323  IPMIT Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo d.o.o.  Ljubljana  1294105 
Povzetek
Razvoj e-uprave je bil v zadnjem desetletju eno ključnih razvojnih področij modernizacije javnega sektorja. V Sloveniji na letni ravni investiramo v razvoj tega koncepta poslovanja cca 120 miljonov Eurov, v EU pa cca 50 milijard Eurov. Vrsta študij ugotavlja, da ta ogromna vlaganja ne dajejo pričakovanih rezultatov. Uporaba e-storitev je daleč pod pričakovanji vlad; pričakovanih učinkov v smislu zniževanja stroškov in povečevanja učinkovitosti javne uprave še ni videti; organizacijske spremembe, ki naj bi prinesle večjo učinkovitost, zmanjševanje administrativnih ovir, bremen in stroškov, so šele na začetku. Odločanje na področju politik in projektov e-uprave je potrebno opreti na merljive in preverljive kazalce njihovih kratkoročnih in dolgoročnih učinkov.   Ključni raziskovalni izzivi s katerimi se srečujemo na obravnavanem področju, so povezani z razvojem kazalnikov in metrike in orodij, ki bodo odločevalcem na področju uprave omogočala bolj kvalificirano in kvantificirano pripravo, izvedbo in evaluacijo politik e-uprave (bodisi e-ante ali ex-post). Predložena raziskava izhaja iz hipoteze, da obstoječi modeli in orodja za evaluacijo politik na področju e-uprave odločevalcem ne nudijo dovolj kakovostne informacije za bolj kakovostno odločanje. Na osnovi znanih temeljnih in aplikativnih raziskav je možno izluščiti ključne ravni odločanja, ki jih dosedanji modeli kazalnikov ali meritev skušajo spremljati z kvantitativnimi in/ali kvalitativnimi kazalniki, te so: infrastrukturna raven, projektna raven, organizacijska raven, politično/sociološka raven in nacionalna raven. Navedene skupine kazalnikov se danes pojavljajo v več deset različnih, med sabo povsem neusklajenih, modelih in pristopih.   Raziskava je zasnovana v treh fazah: state of the art, razvoj modela in razvoj prototipa odločitvenega orodja. V prvi fazi bo opravljena analiza in sinteza dosedanjih pristopov, kar bo služilo kot osnova za razvoj integralnega modela kazalnikov za evaluacijo politik in projektov na področju e-uprave. Predlagani model bo zasnovan za podporo odločanju na zgoraj izpostavljenih petih karakerističnih ravneh odločanja, s katerimi se srečujemo pri evaluaciji politik in projektov e-uprave. Kazalniki teh petih ravni dajejo integralno oceno določene politike na področju e-uprave. Na osnovi tega modela bo razvit analitično-hierarhični odločitveni model, ki bo s pomočjo ustreznega informacijskega orodja (kot denimo Web-HIPRE) vsem ključnim deležnikom omogočal evaluacijo bodisi načrtovanih ali pa že izvedenih politik in/ali projektov po ex-ante ali ex-post metodi. Za enostavno uporabo modela bo razvita podatkovna baza vseh izbranih kazalnikov in njihovih atributov. Razvite modele in orodja bomo preizkusili in optimizirali na konkretnih podatkih v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo.     Pričakovani rezultati raziskave, to je razvit integrirani model kazalnikov, podatkovna baza kazalnikov in pripadajoča odločitvena orodja predstavljajo pomemben napredek na področju raziskav metrike za evaluacijo politik in projektov e-uprave. Rezultati bodo lahko služili kot osnova za aplikacijo pri oblikovanju in evaluaciji nacionalnih politik na področju e-uprave; v metodološkem pogledu pa jih je mogoče prenesti tudi na druga področja evaluacije javnih politik. Prednost predlaganega integralnega hierarhičnega odločitvenega modela je v tem, da omogoča hkratno ovrednotenje učinkov politik na več ravneh oziroma njihovo kvantitativno ovrednotenje, rangiranje in ob uporabi ustreznih informacijskih orodij, tudi grafično predstavitev rezultatov. Ocenjujemo, da so pričakovani rezultati še posebej skladni z evropsko direktivo o zmanjševanju administrativnih ovir in bremen za 25% do leta 2012 in še posebej prvo prioriteto tega razpisa, to je intenzivnejša uporaba IKT na področju javnega sektorja in razvoja javnih politik.
Pomen za razvoj znanosti
Metrika na področju spremljanja razvoja e-uprave je zaradi novosti in naglega razvoja področja še vedno v povojih. Z njenim razvojem se ukvarja množica raziskovalnih ustanov po svetu pa tudi mednarodonih organizacij od Združenih narodov, OECD, EU itd. Tako je nastalo na desetine pristopov, modelov in kazalnikov, ki so pa vsebinsko in metodološko povsem neusklajeni in zato tudi neprimerljivi. Najpomebnejši dosežek raziskave je zato v razvoju poenotenega/koherentnega večnivojskega modela kazalnikov ter njihovih glavnih atributov. Večnivojski model je zasnovan tako, da je mogoča vertikalna agregacija kazalnikov od projektne do nacionalne ravni.
Pomen za razvoj Slovenije
Dobljeni rezultati imajo univerzalen pomen za mednarodno skupnost in za Slovenijo zato smo tudi katalog kazalnikov razvili v dveh jezikih. Katalog ima širšo uporabnost ne samo na področju e-uprave ampak tudi na nekaterih sorodnih področjih, saj vsebuje vrsto kazalnikov, ki so ekonomske, politološke ali organizacijske narave.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno