Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Astronomske osnove arhitekture in urbanizma Majev

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.02.00  Humanistika  Arheologija   

Koda Veda Področje
H340  Humanistične vede  Arheologija 

Koda Veda Področje
6.01  Humanistične vede  Zgodovina in arheologija 
Ključne besede
Mezoamerika, arheologija, arheoastronomija, arhitektura, orientacije, koledar, poljedelski ciklus, religija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (5)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  25640  dr. Žiga Kokalj  Geografija  Raziskovalec  2013 - 2014 
2.  28658  dr. Aleš Marsetič  Geodezija  Raziskovalec  2013 - 2014 
3.  15112  dr. Krištof Oštir  Geodezija  Raziskovalec  2011 - 2014 
4.  18930  dr. Ivan Šprajc  Arheologija  Vodja  2011 - 2014 
5.  09042  dr. Marija Mojca Terčelj  Etnologija  Raziskovalec  2011 - 2014 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000 
2.  1822  Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije  Koper  1810014001 
Povzetek
Namen raziskovalnega projekta je opraviti sistematično arheoastronomsko študijo usmeritev v arhitekturi Majev, katerih civilizacija je živela v jugovzhodnem delu Mezoamerike, predšpanskega kulturnega območja, ki ustreza osrednjemu in južnemu delu današnje Mehike in severnemu delu Srednje Amerike. Medtem ko arheoastronomija, ena sorazmerno mladih arheoloških subdisciplin, preučuje vse tiste vidike življenja, ki so tako ali drugače povezani z opazovanjem nebesnih pojavov, so njen najbolj značilen vir podatkov prav arhitektonske orientacije in druge usmeritve, ki jih je mogoče odkriti v ostankih preteklih kulturnih pokrajin. Doslej opravljene raziskave orientacij so pokazale, da so bile ceremonialne in druge pomembne javne zgradbe v Mezoameriki usmerjene pretežno na osnovi astronomskih kriterijev, najpogosteje proti Sončevim vzhodom in zahodom na določene datume, katerih pomen je mogoče razložiti v povezavi z načrtovanjem poljedelskih opravil. Ker so razpoložljivi podatki o orientacijah na območju Majev pomanjkljivi in ne dovolj natančni za zanesljive arheoastronomske ugotovitve, nameravamo opraviti terenske meritve na številnih arheoloških najdiščih in tako zbrati statistično pomenljiv vzorec podatkov, katerih distribucija bo razkrila stopnjo namernosti usmeritev in njihove možne astronomske korelate. Da bi osvetlili rabo, pomen in družbeno vlogo astronomsko orientiranih stavb, bomo preučili ikonografijo in druge z njimi povezane arheološke podatke, kot tudi etnografsko gradivo o poljedelsko pomembnih trenutkih letnega cikla. Pričakovati je, da bo ta celovit in nov pristop omogočil pomemben napredek v razumevanju civilizacije Majev in razkril, kako in v kolikšni meri se je povezava med astronomijo in praktičnimi potrebami odražala v arhitektonskem in urbanem planiranju, religiji, obredju in celo v politično pomembnih dejanjih in ideologiji vladajočih elit. Poleg tega bodo rezultati ilustrirali potencial naše metodologije za podobne raziskave drugod, koristni pa utegnejo biti tudi za komparativne raziskave, ki se ukvarjajo z vlogo astronomije in z njo povezanih pojmovanj v razvoju kulture nasploh.
Pomen za razvoj znanosti
Ocenjujemo, da je raziskava pripeljala do pomembnih izvirnih dognanj, obenem pa je ponazorila relevantnost arheoastronomskega pristopa, kakršen doslej še ni bil apliciran, za razumevanje različnih vidikov predšpanskih družb v majevskih nižavjih. Nove ali izpopolnjene tehnike in metode smo uporabili pri meritvah orientacij na terenu, v izračunih njihovih astronomskih korelatov, podatke pa smo tudi statistično obdelali. Uporabnost te metodologije v nadaljnjih raziskavah dokazujejo pomenljivi rezultati, ki osvetljujejo vrsto prej nerešenih vprašanj in ki so podrobno navedeni v rubriki 3. Ugotovili smo, da je imela astronomija pri Majih pomembno vlogo v arhitektonskem in urbanem načrtovanju. Razkrili smo nebesne pojave, ki so najpogosteje diktirali usmerjanje stavb, z upoštevanjem najrazličnejših kontekstualnih podatkov pa smo ugotovili tudi najverjetnejše vzroke za pomen orientacij. O astronomskem znanju Majev in o njihovih konceptih, povezanih z opazovanjem neba, govorijo mnogi hieroglifski napisi na kamnitih spomenikih in v kodeksih, pa tudi ikonografski motivi in mitologija, vendar v teh virih ne najdemo nikakršnih eksplicitnih podatkov o načelih, ki so narekovala orientiranje stavb. Arheoastronomski pristop je torej edini, ki lahko pojasni pomen orientacij, zaradi česar naši rezultati pomembno prispevajo k razumevanju konceptov, ki so bili vpleteni v arhitektonsko in urbano načrtovanje in v katerih so bile praktične potrebe nerazdružljivo povezane z verskimi pojmovanji, zaradi tega pa tudi s politično ideologijo vladarjev, ki so kot ljudje-bogovi bili zadolženi za ohranjanje kozmičnega reda in pravilno izmenjavanje cikličnih naravnih sprememb, ki so omogočale preživetje. V skladu s principi magičnega mišljenja so za te namene gotovo služile tudi pravilno usmerjene stavbe, ki so skupaj z obredi zagotavljale legitimacijo oblasti, utrjevale obstoječi družbenopolitični red in opravičevale privilegije vladajočega sloja. Rezultati raziskave imajo obenem širše implikacije. Datumi, ki jih najpogosteje registrirajo solarne orientacije, utegnejo biti koristen podatek pri ugotavljanju podrobnosti o poljedelskem ciklu v predšpanskem času. Tovrstne raziskave so v zadnjem času zelo aktualne, saj lahko samo poznavanje gospodarskih osnov in prilagoditev na naravno okolje omogoči ustrezno razumevanje razvoja in družbene kompleksnosti Majev. Regionalne in kronološke variacije v vzorcih orientacij govorijo o povezavah med posameznimi regijami in, v primerjavi z drugimi predeli Mezoamerike, tudi o širših procesih kulturne interakcije. Poleg tega, da so rezultati raziskave omogočili občuten napredek v razumevanju posameznih vidikov kulture Majev, povezanih z opazovanjem neba, so pokazali tudi potencial naše metodologije, ki bo lahko uporabljena v podobnih študijah, tako v Mezoameriki kot drugod. Vrhu tega bodo lahko naše ugotovitve koristne za primerjalne študije, ki se ukvarjajo z vlogo astronomije in sorodnih pojmovanj v razvoju kulture, torej z vprašanji, pomembnimi za splošno antropološko teorijo.
Pomen za razvoj Slovenije
Velja opozoriti, da se astronomskim vidikom arhitektonskega in urbanega načrtovanja, kljub napredkom v arheoastronomskih študijah v zadnjih desetletjih, še vedno posveča sorazmerno malo pozornosti v arheologiji, ne le na področju Mezoamerike temveč tudi sicer. Glede na to, da so rezultati projekta zelo prepričljivo pokazali pomen teh vidikov na konkretnem kulturnogeografskem območju, naj bi prispevali tudi k zavesti, da je pri izkopavanjih in restavratorskih delih potrebno bolj pazljivo in natančno dokumentiranje in ohranjanje originalnih elementov, ki omogočajo zanesljivo določitev orientacij, kot je to sicer običajno v arheološki praksi. S tem naj bi tudi ohranjanje in varovanje arheološke kulturne dediščine dobilo drugačne razsežnosti. O pomenu tovrstnih prizadevanj priča iniciativa, do katere je prišlo na 34. seji Odbora za svetovno dediščino pri organizaciji UNESCO leta 2009 v Brasilii in v okviru katere je bila poudarjena potreba, da se pri načrtovanju in izvajanju politike varovanja svetovne kulturne dediščine upoštevajo tudi astronomski vidiki (http://www.astronomy2009.org/news/pressreleases/detail/iya1005/). S tem v zvezi je bila izdelana tudi posebna tematska študija Heritage Sites of Astronomy and Archaeoastronomy in the Context of the UNESCO World Heritage Convention (http://www.astronomy2009.org/static/archives/documents /pdf/astronomy_world_heritage_thematic_study.pdf). Ker rezultati projekta razširjajo in poglabljajo poznavanje različnih vidikov kulture Majev, bo ta spoznanja mogoče vključiti ne le v izobraževalne procese temveč tudi v popularizacijo znanja na različnih nivojih, vključno s turistično ponudbo. S tem v zvezi velja opozoriti, da vodja predlaganega projekta že nekaj let sodeluje z akademsko potovalno agencijo Ars longa (http://www.arslonga.si/), s katero ima ZRC SAZU podpisano pogodbo o poslovnem sodelovanju. Ni odveč poudariti tudi, da smo znanstvene rezultate tega projekta že in jih bomo še objavili v uglednih mednarodnih znanstvenih publikacijah, v čemer je mogoče videti tudi prispevek k uveljavljanju slovenske znanosti na mednarodnem prizorišču.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno