Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Funkcionalizacija celuloznih materialov za razvoj novih sanitetnih ter medicinskih tekstilij

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.00.00  Tehnika     

Koda Veda Področje
T390  Tehnološke vede  Polimerska tehnologija, biopolimeri 

Koda Veda Področje
2.11  Tehniške in tehnološke vede  Druge tehniške in tehnološke vede 
Ključne besede
celuloza, funkcionalizacije, medicinske tekstilije, protokoli, protimikrobno testiranje, zdravje
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (39)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  13654  dr. Jerneja Ambrožič Avguštin  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2013 - 2014  253 
2.  31447  Andreja Ažman  Politične vede  Raziskovalec  2011 - 2014 
3.  28192  Jasna Cerlini  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2011 - 2013 
4.  25518  dr. Miha Črnigoj  Farmacija  Raziskovalec  2014  44 
5.  26440  Damjana Dejan  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2011 - 2014 
6.  17577  dr. Aleš Doliška  Materiali  Raziskovalec  2011 - 2014  175 
7.  19753  dr. Lidija Fras Zemljič  Tekstilstvo in usnjarstvo  Vodja  2011 - 2014  528 
8.  25974  dr. Cene Gostinčar  Biotehnologija  Raziskovalec  2012  330 
9.  05935  dr. Nina Gunde-Cimerman  Biotehnologija  Raziskovalec  2011 - 2014  1.258 
10.  09836  dr. Blagajana Herzog-Velikonja  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2013  120 
11.  17279  Barbara Kastelic Bokal    Tehnični sodelavec  2013 
12.  20395  dr. Tina Kogej  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2011  63 
13.  28193  dr. Marjetka Kralj Kunčič  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2011 - 2014  45 
14.  04629  dr. Tatjana Kreže  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2011 - 2014  278 
15.  24332  dr. Manja Kurečič  Materiali  Raziskovalec  2011 - 2014  228 
16.  31452  Martina Logar  Filozofija  Raziskovalec  2011 - 2014 
17.  30114  mag. Maša Lukan  Ekonomija  Raziskovalec  2011 - 2014 
18.  27893  mag. Marija Lušicky  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2011 - 2014  73 
19.  34810  Mojca Matul    Tehnični sodelavec  2012 - 2014  47 
20.  17579  Mitja Mlakar    Tehnični sodelavec  2011 - 2013  48 
21.  05537  dr. Branko Neral  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2011 - 2014  325 
22.  28326  dr. Damijan Nipič  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2013  16 
23.  06902  dr. Zdravko Podlesek  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2014  137 
24.  34267  Tanja Rihtaršič  Ekonomija  Raziskovalec  2013  62 
25.  33601  dr. Tijana Ristić  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2011 - 2014  34 
26.  04171  dr. Majda Sfiligoj Smole  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2011 - 2014  433 
27.  23963  dr. Silva Sonjak  Biotehnologija  Raziskovalec  2011  58 
28.  26443  Anka Srebrič  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2011 - 2014 
29.  07814  dr. Karin Stana Kleinschek  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2011 - 2014  1.116 
30.  10575  dr. Simona Strnad  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2011 - 2014  370 
31.  07003  dr. Olivera Šauperl  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2011 - 2014  409 
32.  31453  mag. Mojca Šimnic Šolinc  Materiali  Raziskovalec  2011 - 2014 
33.  29599  dr. Rok Tkavc  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2011 - 2012  45 
34.  18510  dr. Martina Turk  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2012 - 2014  190 
35.  20238  dr. Julija Volmajer Valh  Kemija  Raziskovalec  2011 - 2014  275 
36.  06385  dr. Bojana Vončina  Materiali  Raziskovalec  2011 - 2014  382 
37.  26439  Andrej Zabret  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2011 - 2014  44 
38.  31456  Niko Zupan  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2011 - 2014 
39.  21383  dr. Kristina Župerl  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2011 - 2014  47 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  66.215 
2.  0795  Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo  Maribor  5089638010  23.885 
3.  3334  NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO  Maribor  6489087  4.595 
Povzetek
Iz nekoč delovno intenzivne panoge se je tekstilna industrija spremenila v visoko tehnološko intenzivno in inovativno industrijo. Prihodnost tekstilne industrije je v razvoju specifično funkcionalnih materialov, kot so npr. protimikrobno učinkovite tekstilije, ki omogočajo učinkovitejšo zaščito, boljšo nego in dobro počutje človeka. Projekt predstavlja funkcionalizacijo celuloznih vlaknatih materialov ob uporabi alternativnih aminskih polisaharidov (kvarternega in karboskimetiliranega hitozana ter kationiziranih ksilanov in galaktoglukomananov) za dosego protimikrobne učinkovitosti. Eden izmed najpomembnejših aspektov projekta pa bo sistematična študija interakcij med funkcionalizirano površino celuloznih materialov in širokim spektrom patogenih bakterij in gliv. Na področju raziskav interakcij med bakterijskimi in glivnimi sistemi ter bioaktivnimi površinami polimernih materialov namreč obstaja še vedno velika vrzel, saj večina testiranj poteka le v tekočih medijih in ne na kompleksnih heterogenih sistemih kot so funkcionalizirani vlaknati materiali. S tem bodo v okviru projekta razvita nova znanja na področju mikrobiološkega testiranja, saj bodo natančno preučene prednosti in slabosti uporabe določenih standardiziranih protimikrobnih metod, ki temeljijo na klasičnih gojitvenih tehnikah in so v splošni uporabi v tekstilni industriji. Še pomembneje pa je, da bodo v okviru tega projekta raziskane možnosti vpeljave in uporabe novih, bolj natančnih in zanesljivih postopkov protimikrobnega testiranja z uporabo naprednih molekularnih tehnik za protimikrobno funkcionalizirane tekstilije. Razvoj novih naprednih protimikrobno funkcionaliziranih tekstilij in zanesljivih metod za analizo mikrobioloških parametrov bo Tosami d.d. omogočil lasten razvoj izdelkov z visoko dodano vrednostjo v prihodnosti, s tem pa možnost ohranjanja konkurenčnosti na svetovnih trgih.
Pomen za razvoj znanosti
Izjemni znanstveni dosežek je vpeljava DNMR metode na področje študija mehanizma delovanja hitozana na laktobacile. Po naši oceni, smo prva raziskovalna skupina, ki je z tovrstno tehniko preučila mehanizem protimikrobnega delovanja hitozana oz. hitozanskih nanodelcev. Prav tako smo na področju vlaken vpeljali znanstveno tehniko določitve intracelularnega kalija z atomsko absorpcijsko spektrofotometrijo ter potenciometrično titracijo. Za obe tematiki smo pripravili članek in ju poslali v revijo z visokim IF in sta trenutno v fazi evalvacije. Projekt rezultira v nova pridobljena nova znanja na področju mikrobiološkega testiranja vlaken in je osvetlil prednosti/ slabosti uporabe določenih standardiziranih protimikrobnih metod, ki temeljijo na klasičnih gojitvenih tehnikah in so v splošni uporabi v tekstilni industriji. Nazorno je bilo pokazano, da je potrebno nekatere standardne tehnike modificirati oz. za verodostojno oceno učinka uporabiti vsaj dve. Vsi sodelujoči partnerji si bodo z tovrstno gradnjo konzorcija povečali obseg aplikativnih raziskav, saj so že v fazi prijav novih mednarodnih projektov in kreiranja novih idejnih predlogov.
Pomen za razvoj Slovenije
Tematika projekta je v celoti usklajena s predlaganim Nacionalnim raziskovalnim in inovacijskim programom 2011-2020, ki predvideva povezovanje med različnimi znanstvenimi vedami v zvezi z oblikovanjem širokih raziskovalnih tem na področjih, ki predstavljajo gospodarski in družbeni izziv. Osnovna tematika raziskav in razvoja, ki jo obravnava pričujoči projekt namreč povezuje dve prioritetni tematiki, definirani v nacionalnem raziskovalnem programu: področje trajnostnega razvoja in področje izboljšanja zdravja in kvalitete življenja ljudi. Projektni cilji pokrivajo vse raziskovalne prioritete Slovenske tekstilne tehnološke platforme, ki je gonilna podpora tekstilni industriji v Sloveniji. Uporaba obnovljivih funkcionalnih polimerov za izboljšanje protimikrobnih lastnosti celuloznih vlaknatih materialov bo kot produkt prispevala k zmanjšanju obremenjevanja okolja, hkrati pa bistveno prispevala k zmanjšanju števila in možnosti prenosa okužb in vnetij ter komplikacij, ki jih le-ta povzročajo. Z uporabo učinkovitih protimikrobnih biopolimerov na površinah celuloznih vlaknatih materialov, uporabnih v medicini in higieni se bo bistveno izboljšala splošna kvaliteta življenja ljudi na različnih področjih in nivojih. V okviru tega projekta razviti novi funkcionalizirani materiali bodo v paleti obstoječih izdelkov dobili posebno mesto zaradi večje dodane vrednosti (kupcu in okolju prijazen proizvod) in nenazadnje zato, ker bodo rezultat domačega znanja. Tosama bo v prihodnosti razširila svoje prodajne niše na medicinsko in farmacevtsko področje, kar vključuje sledeče potencialne proizvode: gaze, medicinske tampone, obliže. Tosama bo poleg plasiranja novih izdelkov na nove segmente trgov, vzpostavila tudi kakovosten laboratorij za protimikrobno testiranje tekstilij. Na ta način bo omogočila kvalitetno notranjo kontrolo izdelkov in hkrati izvajala zunanje storitve, kar bo dvignilo njihov dobiček ter število zaposlenih. Tehnologije in protokoli mikrobiološkega testiranja, ki bodo razviti v okviru projekta se bodo lahko aplicirali za produkcijo visoko kvalitetnih inovativnih produktov tudi na druga industrijska področja v Sloveniji (gradbeništvo, papirna in kemijska industrija, farmacija, itd.) Nenazadnje, varovanje okolja je izredno pomemben prispevek projekta. Dana tehnologija bo ponudila izdelke, ki so okolju in zdravju neškodljivi in katerih obdelava in predelava ne povzroča obremenjevanja okolja, ob hkratnem doseganje visoke funkcionalnosti za medicinske namene. Pomembno je tudi to, da znanje v okviru projekta prispeva k razvoju obstoječih, kakor tudi novih standardov.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno