Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Razvoj konceptov aktivnega distribucijskega omrežja v odprti storitveni platformi

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.03.05  Tehnika  Energetika  Sistemske raziskave 

Koda Veda Področje
T190  Tehnološke vede  Elektriško inženirstvo 

Koda Veda Področje
2.02  Tehniške in tehnološke vede  Elektrotehnika, elektronika in informacijski inženiring 
Ključne besede
elektroenergetski sistem, aktivno distribucijsko omrežje, razpršeni viri, informacijske in komunikacijske tehnologije, odprta storitvena platforma
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (17)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  11694  dr. Grega Bizjak  Energetika  Raziskovalec  2011 - 2014  343 
2.  21354  dr. Boštjan Blažič  Energetika  Raziskovalec  2011 - 2014  407 
3.  32399  Tomaž Bobek  Telekomunikacije  Raziskovalec  2011 
4.  32996  Matjaž Bobnar  Energetika  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  25 
5.  28463  dr. Ambrož Božiček  Energetika  Raziskovalec  2011 - 2013  55 
6.  12755  dr. Marko Tomaž Čepin  Energetika  Raziskovalec  2011 - 2014  558 
7.  19657  Marko Derganc  Telekomunikacije  Raziskovalec  2011 - 2014 
8.  25222  Simon Grašič  Telekomunikacije  Raziskovalec  2012 - 2014 
9.  30678  dr. Leopold Herman  Energetika  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  83 
10.  25288  Dejan Jovanović  Telekomunikacije  Raziskovalec  2011 - 2013  11 
11.  30145  dr. Miloš Maksić  Energetika  Raziskovalec  2013 - 2014  205 
12.  06168  dr. Rafael Mihalič  Energetika  Raziskovalec  2011 - 2014  848 
13.  33808  mag. Gorazd Novak  Telekomunikacije  Raziskovalec  2011 - 2013 
14.  19671  Miha Oman  Telekomunikacije  Raziskovalec  2011 - 2014 
15.  14037  dr. Igor Papič  Energetika  Vodja  2011 - 2014  439 
16.  33830  Rok Petrič  Telekomunikacije  Raziskovalec  2011 - 2014 
17.  08052  mag. Ana Robnik  Telekomunikacije  Raziskovalec  2013 - 2014  39 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0118  Kontron, informacije in komunikacijske rešitve, d.o.o.  Kranj  5293162000  388 
2.  1538  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko  Ljubljana  1626965  27.861 
Povzetek
Aktivna distribucijska omrežja so eden glavnih ciljev razvoja bodočih elektroenergetskih sistemov. Sam koncept aktivnega distribucijskega omrežja temelji na pričakovanju, da se bo v prihodnosti povečeval delež proizvedene energije iz obnovljivih virov in da bomo v omrežje vključevali vedno več enot razpršene proizvodnje, kar bo zahtevalo drugačne strategije vodenja distribucijskih omrežij od današnjih. Za polno uresničitev ideje SmartGrids bo potrebna (r)evolucija na področju uporabe sodobnih IK tehnologij v elektroenergetskem sistemu, kjer se pričakuje nadgradnja obstoječega IKT sistema, ki danes načeloma sega do razdelilni transformatorskih postaj, naprej do praktično vsakega odjemalca. Nadzor tako velikega števila priključnih mest bo zahteval razvoj novih informacijskih rešitev, optimizacijskih algoritmov in konceptov vodenja. Šele z napredno komunikacijo znotraj omrežja je mogoče doseči cilj, t.j. avtomatizirano omrežje, ki ga je mogoče krmiliti in nadzorovati. Dvosmerna komunikacija mora biti vzpostavljena med regulabilnimi viri, krmiljenimi bremeni, omrežnimi krmilniki, merilnimi inštrumenti, končnimi uporabniki ipd.   Glavni namen predlaganega projekta, pri katerem bo kot sofinancer in aktivna raziskovalna organizacija sodelovalo podjetje Iskratel, je razvoj konceptov aktivnega distribucijskega omrežja v odprti storitveni platformi ter določitev za dano domeno značilnih dodatnih funkcij odprte platforme ali prilagoditev za obstoječe funkcije, ki v dani platformi pripravijo vso podporo domenskim aplikacijam. Odprta storitvena platforma vsebuje na severni strani vmesnike, ki so tako po načinu povezovanja kot tudi po njihovi vsebini čim bliže ali povsem skladni s standardom za dano domensko področje. Dani vmesniki ponujajo podatke v osnovni ali povezani obliki - kakor tudi ostale informacije - portalskim ali drugim aplikacijam, ali pa so potrebni za izmenjavo podatkov z drugimi omrežji. Dana storitvena platforma že vključuje osnovne telekomunikacijske funkcije, dopolnjena pa bo z informacijskim modelom za različna področja aktivnega omrežja in centralnega shranjevanja podatkov za registrirane uporabnike, njihove aplikacije in naprave ter politike. Odprta storitvena platforma vsebuje na severni strani vmesnike, ki bodo na voljo razvijalcem aplikacij in ciljnim uporabnikom glede na politike dostopa. Naloga prijavitelja bo natančna specifikacija zahtev glede prenosa informacij (količina, časovni okvir, vsebina, standardi) v elektroenergetskem sistemu za določen poslovni model aktivnega omrežja. Sodelujoča raziskovalna organizacija Iskratel bo kot ponudnik IKT rešitev zadolžena za izvedbo nekaterih od predlaganih konceptov v odprti storitveni platformi.   Osnovni cilj projekta je: določitev arhitekture celotne inteligentne IKT infrastrukture v elektroenergetskem sistemu za potrebe konceptov aktivnega omrežja, razvoj funkcij v sami storitveni platformi. Poudarek pri definiciji arhitekture bo na predvideni masovni implementaciji z zelo velikim številom potencialnih uporabnikov.   Pri delu bo uporabljena matematična analiza delov elektroenergetskega omrežja. Na podlagi izdelanih matematičnih modelov bo mogoče izpeljati zahteve posameznih konceptov glede obsega in hitrosti prenosa informacij. Izpeljani algoritmi bodo preizkušeni na razvitih modelih v okolju digitalne simulacije, v končni stopnji, kjer bodo aktivno vključeni raziskovalci iz Iskratela, je predvidena prototipna postavitev izbranih storitve za aktivna distribucijska omrežja v odprti storitveni platformi.
Pomen za razvoj znanosti
• določitev scenarijev funkcionalnih in performančnih zahtev IKT infrastrukture v aktivnem omrežju • definicija arhitekture celotne IKT infrastrukture v aktivnem omrežju • razvoj konceptov aktivnega omrežja v odprti storitveni platformi • prototipna izvedba odprte storitvene platforme za potrebe konceptov aktivnega omrežja • preverjanje koncepta in tehnologije za izbrane funkcije v simulacijskem okolju za podporo velikim kapacitetam • analiza vpliva mobilnosti uporabnika in stvari v aktivnem omrežju
Pomen za razvoj Slovenije
• prenos znanja v prakso • potencial za nastanek industrijske lastnine (patenti) • vpeljava novih proizvodov in storitev • večja konkurenčnost na tujih trgih • nova delovna mesta • zvišanje splošne kakovosti življenja in digitalne družbe • razpoložljivost IKT rešitev za aktivna omrežja, ki so prilagojene potrebam slovenskih distribucijskih omrežij • inovativna odprta storitvena platforma bo posebej zanimiva za mala in srednje velika podjetja (MSP), ki bodo lahko gradila nove aplikacije nad to platformo • izobraževanje novih kadrov • možnost vključevanja v evropske in druge mednarodne projekte • dvig uglede države, ki obvladuje IKT rešitev za aktivna omrežja (razvite države) • vpliv na znižanje cen IKT rešitev za aktivna omrežja s povečevanjem konkurenčnosti na trgu • lažje izpolnjevanje ciljev energetske politike
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno