Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Uporaba specifičnih metod za ugotavljanje in preprečevanje potvorb mleka in mlečnih izdelkov

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.02.04  Biotehnika  Živalska produkcija in predelava  Predelava animalnih surovin 

Koda Veda Področje
B420  Biomedicinske vede  Prehrana 

Koda Veda Področje
4.02  Kmetijske vede in veterina  Znanost o živalih in mlekarstvu 
Ključne besede
pristnost, mleko, mlečni izdelki, stabilni izotopi, PCR, označevanje, slovensko tržišče
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (10)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  28478  dr. Marinka Gams Petrišič  Varstvo okolja  Raziskovalec  2011 - 2013  45 
2.  11548  dr. Barbka Jeršek  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2014  419 
3.  22491  dr. Anja Klančnik  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2012  392 
4.  02587  dr. Peter Kump  Fizika  Raziskovalec  2011 - 2014  240 
5.  24313  dr. Marija Kurinčič  Biotehnologija  Raziskovalec  2012  53 
6.  10807  dr. Sonja Lojen  Geologija  Raziskovalec  2011 - 2014  515 
7.  10677  dr. Marijan Nečemer  Kemija  Raziskovalec  2011 - 2014  350 
8.  11279  dr. Nives Ogrinc  Varstvo okolja  Vodja  2011 - 2014  1.142 
9.  01873  dr. Vekoslava Stibilj  Kemija  Raziskovalec  2011 - 2014  687 
10.  15729  Stojan Žigon    Tehnični sodelavec  2011 - 2014  315 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  91.002 
2.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  66.788 
Povzetek
Predlagani projekt, katerega tematika predstavlja eno izmed prioritet Evropske Unije, se nanaša na problem dokazovanja potvorjenosti mleka in mlečnih izdelkov z uporabo specifičnih metod in pristopov. Mleko in mlečni izdelki zaradi vsebnosti hranilnih snovi predstavljajo nepogrešljiv del zdrave prehrane. Prav zaradi svoje pomembnosti v prehrani in relativno visoki ceni na tržišču so podvrženi različnim potvorbam. Zato je pomembno, da z ustreznimi metodami in ukrepi zagotovimo lojalno konkurenco na trgu in zaščitimo potrošnika pred potvorjenimi in nepravilno označenimi proizvodi. Glavni namen predlaganega projekta je vpeljava in validacija specifičnih metod kot so uporaba stabilnih izotopov lahkih elementov in PCR v realnem času, s pomočjo katerih bomo lahko dokazali »skrite« potvorbe, ki jih s klasičnimi metodami ne moremo, in z njimi analizirali stanje v praksi. Mleku in mlečnim izdelkom bomo določili elementno sestavo in s tem morebitni vpliv onesnaženja s težkimi kovinami med tehnološkim postopkom. Omenjene metode bomo uporabili na vzorcih mleka in mlečnih izdelkov, ki so dostopni na slovenskem tržišču. Z uporabo ?18O in ?D vrednostmi v mleku in podzemni vodi bomo poskušali dokazati dodatek vode mleku, kar predstavlja enega od problemov, s katerimi se srečujejo slovenske mlekarne z različnimi dobavitelji mleka. Na podlagi pridobljenih rezultatov bomo izdelali standardni operativni postopek za nadzor in ugotavljanje vrste potvorb mleka in mlečnih izdelkov.Interdisciplinarnost projektne skupini bo tako omogočala uporabo vrsto inovativnih pristopov in metod, ki bodo obogatili naše znanje na področju pristnosti mleka in mlečnih izdelkov in bo v podporo ustreznim vladnim resorjem in uporabnikom za izboljšanje konkurenčne sposobnosti Slovenije v Evropi in svetu. Mladi raziskovalci, ki bodo aktivno vključeni v projekt, pa bodo tako seznanjeni z metodologijo dela in samo problematiko potvorjenosti prehrambenih izdelkov. Rezultati dela o kakovosti in pristnosti mleka in mlečnih izdelkov bodo javno dostopni v okviru zakonskih predpisov in jih bomo tudi javno predstavili v obliki delavnic in seminarjev.
Pomen za razvoj znanosti
Predlagani projekt zajema kombinacijo različnih analitskih metod in pristopov, ki bodo prispevali k izdelavi obsežnih baz podatkov in podali znanstvene podlage za razvoj in uvajanje različnih modelov. Razvili in vpeljali smo nove metode za določanje potvorjenosti in geografskega porekla mleka in mlečnih izdelkov. Na podlagi vpeljanih sodobnejših metod na področju stabilnih izotopov in molekularne genetike (PCR v realnem času) bo mogoče odkrivati »skrite« potvorbe mleka in mlečnih izdelkov, ki s standardnimi postopki niso izvedljive. Vzpostavili smo prvo bazo podatkov pristnega slovenskega kravjega, ovčjega in kozjega mleka, ki vključuje izotopske parametre (izotopsko sestavo kisika, ogljika in dušika v kazeinu in ogljika v maščobnih kislinah), elementno sestavo in sestavo maščobnih kislin. Rezultati projekta so tako pomembna osnova za razvoj in izbiro metode za izvajanje uradne kontrole živil in sistema za zagotavljanje sledljivosti surovin oziroma kmetijskih proizvodov v našem primeru mleka in mlečnih izdelkov. Z možnostjo dokazovanja pristnosti mleka in mlečnih izdelkov bodo pristojni organi zaščitili in zavarovali kakovost mlečnih proizvodov hkrati pa tudi zaščitili potrošnika. Med drugim smo ugotovili, da so tudi nizko cenovni slovenski siri dostopni na tržišču pristni. Nadalje se rezultati odličnega sodelovanja s slovenskimi mlekarnami kažejo v njihovem interesu za nadaljevanje tovrstnih študij. Zavedajo se, da lahko na globalnem tržišču konkurirajo le z vzdrževanjem visoke kakovosti in zaščito svojih izdelkov.
Pomen za razvoj Slovenije
Projekt je pomemben tudi za socialno-ekonomski razvoj Slovenije. Na podlagi rezultatov raziskav smo dobili prve podatke o elementni in izotopski sestavi mleka in mlečnih izdelkov slovenskega porekla. Na osnovi baze podatkov, ki smo jo osnovali, in z znanjem, izkušnjami ter novo razvito metodologijo, ki smo jo pridobili v okviru projekta, sledimo trenutnim trendom EU glede nadzora pristnosti, kvalitete in sledljivosti prehrambenih izdelkov. Pričakovati je, da bodo na podlagi vzpostavljenih baz podatkov pristnih prehrambenih izdelkov iz različnih področij, ki temeljijo na izotopskih parametrih in elementni sestavi, izdelali ustrezne zemljevide, ki bodo vključeni v sistem sledljivosti in bodo v pomoč pri določanju izvora živil na globalnem nivoju. Omeniti je potrebno tudi, da so raziskave vzpodbudile tesnejše sodelovanje raziskovalnih ustanov z živilsko predelovalno industrijo v našem primeru mlekarsko industrijo. V primerjavi z ostalimi EU mlekarnami so naše mlekarne majhne in svojo konkurenčnost ohranjajo le na podlagi vzdrževanja kvalitete svojih izdelkov. Nadalje rezultati projekta podpirajo razvoj sistema za monitoring prehrambenih proizvodov in razvoj metod za izvajanje kontrole živil. Pridobljene izkušnje so neprecenljive tudi pri ugotavljanju potvorjenosti drugih prehrambenih izdelkov. Kmetijski inšpektorat v zadnjem času preverja tudi pristnost oziroma potvorbe drugih prehrambenih izdelkov (vina, sokovi, oljčno olje, med, itd). Vse to vodi k večji osveščenosti in zaščiti potrošnika in nenazadnje tudi k okrepitvi konkurenčne sposobnosti slovenske živilske industrije. Cilji projekta so v skladu tudi s Strategijo pametne specializacije, kjer je varnost hrane, ena od njenih prednostnih področij.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno