Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Prehranske in zdravstvene trditve na živilih

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
7.00.00  Interdisciplinarne raziskave     

Koda Veda Področje
B420  Biomedicinske vede  Prehrana 

Koda Veda Področje
4.01  Kmetijske vede in veterina  Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
Ključne besede
označevanje živil, prehranske trditve, zdravstvene trditve, razumevanje potrošnika, prehranski profi
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (7)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  08187  dr. Antonija Holcman  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2013  401 
2.  08405  dr. Marija Klopčič  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2013  724 
3.  22463  dr. Anita Kušar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2013  108 
4.  06832  dr. Jurij Pohar  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2011 - 2013  212 
5.  24300  dr. Igor Pravst  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Vodja  2011 - 2013  317 
6.  09178  dr. Janko Žmitek  Farmacija  Raziskovalec  2011 - 2013  298 
7.  24278  dr. Katja Žmitek  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2011 - 2013  167 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  66.949 
2.  2885  VIST - Fakulteta za aplikativne vede  Ljubljana  2288591  786 
3.  3018  INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO, Ljubljana  Ljubljana  3609081000  492 
Povzetek
Uporaba prehranskih in zdravstvenih trditev na živilih je za proizvajalce zelo aktualna, saj potrošnik tako označena živila prepoznava kot bolj zdravju koristna in je zato zanje pripravljen odšteti več denarja. Po drugi strani to predstavlja tveganje za potrošnike, da bi bili s strani proizvajalcev z neustrezno rabo trditev zavedeni pri odločanju o nakupu. Dodatno je uporaba trditev na živilih lahko povezana tudi z javno-zdravstvenimi tveganji, če se na ta način spodbuja pretirana uporaba določenih živil, še posebej če potrošnik zamenja živila s sicer ugodno hranilno sestavo. Področje uporabe trditev na živilih v Evropski Uniji obravnava Uredba (ES) 1924/2006. "Trditev" pomeni vsako sporočilo ali predstavitev, s katero se navaja, domneva ali namiguje, da ima živilo posebne lastnosti. Trditev ne sme biti zavajajoča za potrošnika. Čeprav uredba dovoljuje le uporabo pred-odobrenih trditev iz Seznama Skupnosti se do sprejetja seznama skladno s priporočili Evropske komisije dopušča uporabo trditev, ki so bile v uporabi na območju EU pred sprejetjem uredbe. Ne glede na to so prepovedane vse medicinske trditve in tiste zdravstvene trditve, ki niso v skladu s splošnimi in posebnimi zahtevami uredbe. Priprava Seznama Skupnosti je sicer v zaključni fazi, saj do avgusta 2011 pričakujemo objavo večine strokovnih mnenj Evropske agencije za varno hrano (EFSA), ocenjuje znanstveno verodostojnost uporabljanih trditev. V okviru predlaganega raziskovalnega projekta bomo z metodo vzorčenja na prodajnih mestih raziskali uporabo prehranskih in zdravstvenih trditev na živilih v Sloveniji. Vzorčenje bo izvedeno v več različno založenih živilskih trgovinah različnih trgovskih verig (hipermarket, supermarket, diskont) pri okrog 5000 predpakiranih živilih. Raziskali bomo kakšne trditve se pojavljajo na embalaži različnih kategorij živil in obseg uporabe trditev. Dodatno bomo raziskali ali izdelki s trditvami izpolnjujejo pogoje za uporabo trditev ter ali pri rabi prihaja do morebitnega zavajanja potrošnika. Vrednotenje bo temeljilo predvsem na preverjanju vsake posamezne evidentirane trditve s strokovnim mnenjem EFSE in stanjem v Seznamu skupnosti. Pri vrednotenju bo upoštevan vidik razumevanja sporočila proizvajalca s strani potrošnika. Ugotavljali bomo tudi značilnosti živil s trditvami z vidika prehranskih profilov in rezultate raziskave primerjali z drugimi dostopnimi raziskavami izvedenimi v tujini. Na ključnih kategorijah živil z najpogostejšo rabo trditev bo ustreznost uporabe trditev raziskovana tudi z določanjem kemijske sestave živila. Proučili bomo tudi kako potrošniki razumejo prehranske in zdravstvene trditve in se predvsem posvetili vprašanju, v kolikšni meri na nakupne odločitve glede posameznega izdelka vpliva trditev, ki jo izdelek (ne)nosi in koliko prehranski profil. Uredba (ES) 1924/2006, ki v 27. členu državam članicam nalaga pripravo poročila o izvajanju uredbe o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih, še zlasti o razvoju trga živil, za katera so določene prehranske in zdravstvene trditve, ter o tem, kako potrošniki razumejo te trditve. Rezultati predlaganega projekta bodo pomembni za pripravo takšnega poročila, saj podatkov o tem v še Sloveniji ni. Rezultati predlaganega projekta bodo podali tudi pomembne usmeritve inšpekcijskim službam, ki se bodo pri nadzoru tržišča na osnovi rezultatov raziskave lažje ciljno usmerjale v kategorije živil in trditve, ki se bodo pokazale kot najbolj kritične.
Pomen za razvoj znanosti
V okviru projekta smo raziskali obseg uporabe prehranskih in zdravstvenih trditev na živilih, dostopnih v Sloveniji. Pri tem smo z inovativnimi raziskovalnimi metodami, predvsem z uporabo povezave podatkov o dostopnosti živil in njihovi sestavi s podatki o prodaji živil, ovrednotili ne le izpostavljenost potrošnika funkcionalnim živilom v trgovinah, temveč tudi v domačem okolju. Tovrsten pristop doslej še ni bil uporabljen in pomeni pomemben doprinos k znanosti na področju prehrane in javnega zdravstva. Rezultati raziskave bodo omogočili tudi kasnejše časovne in mednarodne primerjave, povezane z dostopnostjo funkcionalnih živil. V okviru raziskave je bil tudi prvič v Evropi ovrednoten vpliv prisotnosti prehranskih/zdravstvenih trditev na prikrivanje potencialnega neugodnega prehranskega profila živila, in sicer na primeru jogurta kot modelnega živila. Pri tem smo se poslužili conjoint metodologije ter klasterske analize. Rezultati raziskave so pokazali pomembnost hranilne sestave jogurta za potrošnika in predstavljajo pomemben doprinos k znanosti na področju razumevanja potrošnika in njegovih nakupnih odločitev. Raziskave na raziskovalnem področju predmetnega projekta se nadaljujejo tudi po njegovem zaključku, in sicer: - v okviru raziskovalne naloge mlade raziskovalke Kriste Miklavec - v okviru dveh drugih doktorskih nalog, financiranih iz virov izven ARRS - v okviru projekta CLYMBOL, financiranega iz FP7 - v okviru projekta REDICLAIM, financiranega iz FP7
Pomen za razvoj Slovenije
V okviru projekta smo ovrednotili uporabo trditev znotraj izbranih kategorij živil na Slovenskem trgu in raziskovali njihov vpliv na potrošnika. Rezultati so pomembni z vidika zagotavljanja prehranske varnosti Slovenije in bodo pripomogli k zagotavljanju kakovostne potrošniku dostopne varne hrane. Projekt je v Sloveniji predstavljal začetek raziskovanja na novem raziskovalnem področju in sodelujočim raziskovalcem omogočil sodelovanje v mednarodnih konzorcijih, preko katerih so uspešno kandidirali na večjih raziskovalnih razpisih. Neposredni rezultat tovrstnih aktivnosti sta tudi že dva FP7 projekta, ki sta se začela v letih 2012 (CLYMBOL) in 2013 (REDICLAIM). Rezultati raziskovalnega projekta bodo uporabni za sprejemanje strateških odločitev, odločitev o oblikovanju politik oz. odločitev o strateškem odločanju javnih organov. Raziskava podaja tudi pomembne usmeritve inšpekcijskim službam, ki so bodo pri nadzoru tržišča na osnovi rezultatov raziskave lažje ciljno usmerjali v kategorije živil in tipe trditev, ki so se pokazali kot najbolj kritični. To je še posebej pomembno z vidika zagotavljanja varnosti v živilski verigi. Rezultati bodo osnova za spremljanje razvoja trga živil, kar doslej ni bilo mogoče. Rezultati raziskave so pomembni tudi za raziskovanje in ocenjevanje vpliva vzpostavljanja prehranskih profilov, kot jih predvideva Uredba (ES) 1924/2006. Ugotovitev najpogostejših problemov pri rabi prehranskih in zdravstvenih trditev na živilih in s tem povezano osveščanje nosilcev živilske dejavnosti je tudi pomagala nosilcem dejavnosti doseči korektno rabo trditev. Na ta način so rezultati predlaganega projekta vplivali tudi na povečanje konkurenčnosti Slovenije, saj so podali pomembne usmeritve nosilcem živilske dejavnosti pri razvoju novih izdelkov.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno