Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Spektroskopija molekul ujetih v mikropore in mezopore aluminofosfatnih in kovinsko-organskih materialov

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.04.01  Naravoslovje  Kemija  Fizikalna kemija 

Koda Veda Področje
P260  Naravoslovno-matematične vede  Kondenzirane snovi: elektronska struktura, električne, magnetne in optične lstnosti, supraprevodniki, magnetna rezonanca, relaksacija, spektroskopija 

Koda Veda Področje
1.04  Naravoslovne vede  Kemija 
Ključne besede
dostavni sistemi zdravilnih učinkovin, dolgotrajno shranjevanje toplote, separacija in shranjevanje ogljikovega dioksida, kovinsko-organski porozni materiali, aluminofosfati, jedrska magnetna resonanca, rentgenska absorpcijska spektroskopija, adsorpcijska mesta, interakcije znotraj por
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (11)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  08387  dr. Iztok Arčon  Fizika  Raziskovalec  2013 - 2016  762 
2.  33203  dr. Tomaž Čendak  Fizika  Raziskovalec  2013 - 2016  41 
3.  03373  dr. Venčeslav Kaučič  Kemija  Raziskovalec  2013  645 
4.  35379  dr. Andraž Krajnc  Kemija  Mladi raziskovalec  2013 - 2016  109 
5.  18146  dr. Gregor Mali  Fizika  Vodja  2013 - 2016  379 
6.  30634  Darja Maučec    Tehnični sodelavec  2014 - 2016  47 
7.  25023  dr. Matjaž Mazaj  Kemija  Raziskovalec  2013 - 2016  283 
8.  29027  dr. Mojca Rangus  Fizika  Raziskovalec  2013 - 2016  105 
9.  15790  dr. Alenka Ristić  Kemija  Raziskovalec  2013 - 2016  266 
10.  31595  dr. Emanuela Trstenjak  Kemija  Mladi raziskovalec  2013  36 
11.  14120  dr. Nataša Zabukovec Logar  Kemija  Raziskovalec  2013 - 2016  531 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0104  Kemijski inštitut  Ljubljana  5051592000  21.347 
2.  1540  Univerza v Novi Gorici  Nova Gorica  5920884000  13.852 
Povzetek
V okviru projekta bomo na mikroskopskem nivoju proučevali adsorpcijo molekul v mikropore in mezopore kovinsko-organskih in aluminofosfatnih materialov. Študija se bo nanašala na tri vrste uporabe materialov, na dostavo in kontrolirano sproščanje zdravilnih učinkovin, na dolgoročno shranjevanje toplote, ki temelji na reverzibilni sorpciji vode, in na ločevanje in shranjevanje ogljikovega dioksida. V okviru projekta bomo pretežno uporabljali dve zelo zmogljivi in komplementarni spektroskopski metodi, jedrsko magnetno resonanco in rentgensko absorpcijsko spektroskopijo. Tako bomo kot lokalne sonde, ki nam bodo omogočile  mikroskopski vpogled v pore, uporabljali skoraj vse gradnike ogrodja poroznih materialov in adsorbiranih molekul, od atomov vodika in ogljika, do aluminija, fosforja in mnogih kovinskih atomov. Z navedenima spektroskopskima metodama bomo pridobili eksperimentalne podatke o adsorpcijskih mestih in naravi in jakosti interakcij pri adsorpciji molekul zdravilnih učinkovin, molekul vode in molekul ogljikovega dioksida na atomskem nivoju. Pri dostavnih sistemih zdravilnih učinkovin bomo največji poudarek namenili študiju fizikalnega stanja učinkovine v porah, študiju mehanizma vključevanja in sproščanja molekul učinkovine ter raziskavi interakcij med molekulami zdravilne učinkovine in stenami poroznega nosilca. Pri materialih za shranjevanje toplote bomo natančno identificirali adsorpcijske centre v ogrodju poroznih materialov in primerjali postopno adsorpcijo in temperaturni potek desorpcije molekul vode v ogrodjih z in brez funkcionalnih skupin. Podobno bomo vpliv polarnih funkcionalnih skupin in koordinacijsko nezasičenih kovinskih centrov na adsorpcijo molekul opazovali tudi v materialih za ločevanje in shranjevanje ogljikovega dioksida. Opisane raziskave bodo obogatile naše razumevanje adsorpcije in osvetlile, katere so želene lastnosti uporabnih materialov na področju dostavnih sistemov zdravilnih učinkovin in sistemov za shranjevanje plinov in energije. To bo omogočilo načrtovanje novih učinkovitejših materialov.
Pomen za razvoj znanosti
V okviru projekta smo izvedli unikatno študijo adsorpcije molekul v mikropore in mezopore kovinsko-organskih in aluminofosfatnih materialov na mikroskopskem nivoju. Študija se je nanašala na tri vrste uporabe materialov, na dostavne sisteme zdravilnih učinkovin, na sisteme za shranjevanje in črpanje toplote in na sisteme za shranjevanje in separacijo ogljikovega dioksida. Čeprav so raziskave materialov za te aplikacije že potekale, pa je bilo doslej predstavljenih le malo neposrednih eksperimentalnih podatkov o dejanskem položaju in dejanskih interakcijah molekul zdravilne učinkovine, molekul vode in molekul ogljikovega dioksida v mikroporah in mezoporah. V okviru projekta smo izvedli temeljito študijo, ki nam je ponudila mikroskopski vpogled in eksperimentalne podatke o adsorpcijskih mestih in naravi in jakosti interakcij pri adsorpciji navedenih molekul. Študija je v nekaterih primerih kombinirala dve zmogljivi komplementarni spektroskopski metodi, jedrsko magnetno resonanco in rentgensko absorpcijsko spektroskopijo. Tako smo kot lokalne sonde lahko uporabljali skoraj vse gradnike ogrodja poroznih materialov in adsorbiranih molekul, od atomov vodika in ogljika, do aluminija, fosforja in mnogih kovinskih atomov (železa, kroma, magnezija, kalcija). Raziskave so zato obogatile naše razumevanje adsorpcije in osvetlile, katere so želene lastnosti uporabnih materialov na področju dostavnih sistemov zdravilnih učinkovin in sistemov za shranjevanje plinov in energije. To bo omogočilo načrtovanje novih učinkovitejših materialov. Kombiniran pristop s komplementarnima spektroskopskima metodama bo lahko služil tudi kot model za študij kompleksnih sistemov, tudi neurejenih, ki ne kažejo reda dolgega dosega.
Pomen za razvoj Slovenije
Dostavni sistemi zdravilnih učinkovin so izredno zanimiva družina farmacevtikov. Na podlagi izsledkov tega projekta smo se naučili, kako lahko spremenimo fizikalno-kemijske lastnosti zdravila z določeno učinkovino s tem, da ga vgradimo v mezoporozne nosilce. Ker imamo v Sloveniji dve uspešni in razvojno usmerjeni farmacevtski družbi, bo to znanje zanju zanimivo. Zaradi dosedanjega sodelovanja s farmacevtskimi družbami se zavedamo tudi pomena, ki ga imajo sodobne karakterizacijske metode za študij učinkovine in za študij interakcij med učinkovino in nosilcem v farmacevtskih izdelkih. V okviru projekta smo razvili enostavno in zmogljivo novo metodo za študij heterogenih materialov. To metodo bi s pridom lahko uporabljali tudi za študij farmacevtskih izdelkov, zato upamo, da bo pritegnila pozornost slovenske farmacevtske industrije. Materiali za shranjevanje toplote so v Sloveniji pomembni z dveh stališč. Njihova proizvodnja in trženje sta lahko zanimivi za gospodarstvo, njihova raba pa je lahko izredno pomembna zaradi varovanja okolja. Glede na svojo geografsko lego in svoje podnebje bi Slovenija z možnostjo shranjevanja sončne in odpadne toplote na daljši rok pri ogrevanju in ohlajevanju stavb lahko dosegla izredno visoke energijske prihranke. Raziskave, ki smo jih izvedli v okviru predlaganega projekta, kažejo, da bi komercialno uporabni materiali za shranjevanje toplote lahko postali zeolitom podobni aluminofosfatni. Prav s sorodnimi aluminosilikatnimi zeolitnimi materiali pa ima bogate izkušnje podjetje Silkem iz Kidričevega, s katerim že sodelujemo pri razvoju materialov. To podjetje bi lahko hitro priredilo svoje proizvodne zmogljivosti za pripravo materialov za shranjevanje toplote. Še pred prenosom znanja o pripravi materiala z laboratorijske na proizvodno skalo pa bi bilo treba izvesti bolj aplikativno naravnane raziskave, pri katerih bi razvit mikroporozni aluminofosfat testirali v napravah za ogrevanje in ohlajevanje. Po prvih poskusih navezovanja stikov slovenska podjetja žal niso izkazala zanimanja za izsledke naših raziskav in za nadaljevanje aplikativnih raziskav. (Se je pa odzvalo nemško podjetje, ki razvija klimatske naprave in toplotne črpalke.) Na področju materialov za separacijo in shranjevanje plinov se kot najbolj obetavni kažejo kovinsko-organski porozni materiali. Ker sodijo v zelo mlado in manj preskušeno družino materialov, bo uporaba izsledkov raziskav v gospodarstvu tu časovno nekoliko bolj oddaljena kot v prejšnjih dveh primerih. Vseeno pa gre tudi za slovenske razmere za pomembno področje in za lepo priložnost, saj bodo materiali za separacijo in shranjevanje ogljikovega dioksida med drugim našli svojo uporabo pri prečiščevanju izpušnih plinov v industriji.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno