Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Legitimnost in zakonitost policijske dejavnosti, kazenskega pravosodja in izvrševanja kazenskih sankcij

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.07.00  Družboslovje  Kriminologija in socialno delo   

Koda Veda Področje
S160  Družboslovje  Kriminologija 

Koda Veda Področje
5.04  Družbene vede  Sociologija 
Ključne besede
policija, kazensko pravosodje, izvrševanje kazenskih sankcij, legitimnost, zakonitost, integriteta
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (7)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  30934  dr. Katja Eman  Kriminologija in socialno delo  Raziskovalec  2013 - 2016  569 
2.  20512  dr. Benjamin Flander  Pravo  Raziskovalec  2013 - 2016  304 
3.  37531  dr. Rok Hacin  Kriminologija in socialno delo  Mladi raziskovalec  2015 - 2016  177 
4.  17048  dr. Branko Lobnikar  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2013 - 2016  1.181 
5.  14289  dr. Gorazd Meško  Kriminologija in socialno delo  Vodja  2013 - 2016  1.758 
6.  17049  dr. Andrej Sotlar  Politične vede  Raziskovalec  2013 - 2016  569 
7.  29662  mag. Jerneja Šifrer  Matematika  Raziskovalec  2013 - 2015  69 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  2131  Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede  Ljubljana  5089638047  7.630 
Povzetek
V pričujoči raziskavi se osredotočamo predvsem na dejavnike, ki oblikujejo sodbe o legitimnosti, in na vpliv legitimnosti na sodelovanje s policijo, pravosodjem in različne perspektive legitimnosti, legalnosti in integritete družbenih nadzorovalcev. Načrtujemo izvedbo anketiranje, strukturiranih intervjujev in skupinskih usmerjenih intervjujev med policisti, tožilci, sodniki, zaposlenimi v zaporih in na drugi strani strankami v postopkih na policiji, pravosodnih organih in zaporih. Cilj je tudi primerjalna študija z drugimi državami (ZDA, VB, Rusija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina in Makedonija). Izhajajoč iz dela Zaupanje v pravosodje in legitimnost kazensko-pravosodnih institucij v Evropski unij (orig. Trust in justice: Why it is important for criminal policy, and how it can be measured) (Hough in Sato, 2011) je preučevanje legitimnosti policijske dejavnosti in pravosodnih institucij ključno na področju sodobne kriminologije in študij kazenskega pravosodja. Zaupanje v represivne inštitucije, pojmovanje pravičnosti in poštenosti, zaznava integritete in prepričanje o učinkovitosti teh institucij pri obvladovanju kriminalitete in nereda v družbi so glavni raziskovalni problemi pričujoče študije. Elementi legitimnosti iz Tylerjevih študij so zaznava postopkovne pravičnosti, zaznava zakonite in pravične obravnave predstavnikov vseh delov družbe (distributivna pravičnost), prepričanje, da je treba spoštovati zakone in avtoriteto države (moralna identifikacija), učinkovitost delovanja formalnega družbenega nadzorstva, integriteta in prepričanje, da institucije formalnega družbenega nadzorstva ne delujejo le v interesu države, ampak v interesi vseh prebivalcev. Pri preučevanju legitimnosti institucij formalnega družbenega nadzorstva bomo preučevali stališča prebivalcev do policije, tožilstev, kazenskih sodišč, zavodov za prestajanje kazni zapora in izbranih nadzorstvenih institucij s področja pluralne policijske dejavnosti. Poleg tega projekt vsebuje analizo odzivanja na specifične oblike kriminalitete, pri čemer smo izbrali premoženjsko in nasilniško kriminaliteto, kibernetsko kriminaliteto in ekološko kriminaliteto. Izbor teh vrst kriminalitete temelji na kontrastu med statistično najbolj prisotnima oblikama kriminalitete (premoženjska in nasilniška kriminaliteta) ter sofisticiranima oblikama kibernetske in ekološke kriminalitete, ki zahtevata visoko specializacijo družbenih nadzorovalcev za razumevanje in ustrezno odzivanje. Raziskovalni projekt je sestavljen iz več podprojektov, ki so med seboj vsebinsko povezani. Teorija legitimnosti, zakonitosti in integritete kazenskega pravosodja, policijske dejavnosti in izvrševanja kazenskih sankcij; - Legitimnost, zakonitost in integriteta policijske dejavnosti in pluralne policijske dejavnosti (zasebna varnost, detektivska dejavnost) v demokratični družbi; - Legitimnosti, zakonitosti in integritete delovanja kazenskega pravosodja v sodobni družbi; - Legitimnost, zakonitost in integriteta izvrševanja kazenskih sankcij v demokratični družbi; - Legitimnost, zakonitost in integriteta družbenih nadzorovalcev pri odkrivanju specifičnih oblik kaznivih dejanj (premoženjska in nasilniška kriminaliteta, kibernetska kriminaliteta in ekološka kriminaliteta). Načrtujemo projekt, ki bo trajal 3 leta, pri čemer bomo v prvem letu opravili pregled literature in pripravili raziskovalne inštrumentarije. V drugem letu bomo zbirali in obdelali zbrane podatke. V tretjem letu načrtujemo intenzivno publiciranje rezultatov raziskave in predstavitev rezultatov na nacionalnih in mednarodnih konferencah ter strokovni javnosti.
Pomen za razvoj znanosti
Predstavljamo ključne vplive: Poleg izvajanja projekta v Sloveniji, smo projekt razširili v mednarodno kriminološko raziskovalno okolje in dejavno sodelovali z raziskovalci iz University of Cambridge, Michigan State University, Moscow State University – Lomonosov, Univerzo v Beogradu idr. Predstavitve ugotovitev raziskovanja v Sloveniji na evropskih in mednarodnih znanstvenih konferencah, ki so jim sledile objave v mednarodnih znanstvenih revijah in monografijah pri mednarodnih založbah. Pri tem je treba poudariti konferenco Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe (2014), na katero smo povabili vodilne svetovne raziskovalce s področja kriminološkega raziskovanja in kazenskega pravosodja. Testiranje modelov legitimnosti na različnih področjih delovanja formalnega družbenega nadzorstva in kontekstualizacija ugotovitev ter priprava in izvedba nacionalnih in mednarodnih znanstvenih konferenc za predstavitev rezultatov našega raziskovanja. Raziskovalno delo mladega raziskovalca na področju testiranja modelov samozaznav legitimnosti pri pravosodnih policistih in zaznav obsojencev. Doktorska naloga mladega raziskovalca v angleškem jeziku (somentor iz EKU, ZDA). Članstvo v komisijah za doktorske disertacije na kriminoloških dr. programih univerzah v tujini, tema legitimnost in postopkovna pravičnost (Pravna fakulteta, Univerza v Gentu) profiliranje storilcev spolnih deliktov in policijsko delo (Šola za kazensko pravosodje, UNISA - Južna Afrika) in zlorabe policijskih pooblastil (Pravna fakulteta, Univerza v Beogradu). Nadaljevanje raziskovalnega dela in objave iz projekta: Po zaključku projekta smo bili povabljeni, da predstavimo ugotovitve raziskovanja na konferenci Ameriškega kriminološkega združenja (ASC) novembra 2017. Moderator Wesley Skogan, University of Chicago, ZDA (Tankebe in Meško). Penalni (kaznovalni) populizem (kritičen pogled na odzivanje kazenskega pravosdoja na javno mnenje in pritiske po večji kaznovalnosti) – poglavje v knjigi (založba Jagelonske univerze, Krakow, Poljska), 2017 (v tisku) (Flander in Meško). Social justice and criminal justice in Slovenia (poglavje v knjigi Social justice and criminal justice – global perspectives), Taylor and Francis, predvidena objava v 2018. Urednik Cliff Robertson (Meško, Flander in Ambrož). Uvodnik o policijskem sodelovanju v Evropi v času novih varnostnih tveganj v reviji European journal of crime, criminal law and criminal justice (2017/1), v tisku (Meško). Policijske reforme in legitimnost policijske dejavnosti v Sloveniji, prispevek za revijo Policing. Objava je predvidena ob koncu leta 2017 (Meško, Lobnikar). V času projekta smo opravili tudi večje število recenzij prispevkov v mednarodnih znanstvenih revijah (SSCI), ki se nanašajo na vsebino projekta: Australian and New Zealand journal of criminology, Crime, law and social change, Criminology & criminal justice, European journal of crime, criminal law and criminal justice, European journal of criminology, International journal of comparative and applied criminal justice, Journal of experimental criminology, Justice quarterly, Policing & society, Policing, Punishment & society, Security journal in Social indicators research.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskovanje legitimnosti in zakonitosti policijske dejavnosti, kazenskega pravosodja in izvrševanja kazenskih sankcij je prvi projekt takšne vrste v Sloveniji. Z raziskavo, ki jo odlikujeta pregled literature in empirično raziskovanje, smo preučevali ideje in koncepte ter jih testirali v slovenskem okolju. Organizacija nacionalnih posvetov in vključitev vsebin v izobraževalne programe na Fakulteti za varnostne vede UM pomenijo pomemben napredek pri predstavljanju ugotovitev raziskovanja bodočim strokovnjakom na področju varnosti, policijske dejavnosti in izvrševanja kazenskih sankcij. Poleg tega smo raziskovalci dokazali, da smo sposobni raziskovanja na približno enaki ravni kot na vodilnih raziskovalnih institucijah po svetu. Odlično sodelovanje s Policijo in Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij pri izvajanju raziskovalnega dela je tudi znak koristi raziskovalnih rezultatov za prakso. Poleg tega smo z organizacijo nacionalnih konferenc, katerih so se udeleževali raziskovalci, ustvarjalci politik, praktiki in predstavniki civilne družbe, rezultate predstavili ciljnim publikam in razpravljali o pomenu našega raziskovanja za razvoj teorije in prakse družbenega nadzorstva.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno