Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Razvoj funkcionalnih tekstilij za nego diabetičnega stopala (malum perforans)

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.14.02  Tehnika  Tekstilstvo in usnjarstvo  Tekstilna kemija 

Koda Veda Področje
T390  Tehnološke vede  Polimerska tehnologija, biopolimeri 

Koda Veda Področje
2.05  Tehniške in tehnološke vede  Materiali 
Ključne besede
medicinske tekstilije, kronične rane, diabetično stopalo, konžni probiotiki, elektro predenje, razvoj prediva nove generacije
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (27)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  28866  Mateja Cvikl  Ekonomija  Raziskovalec  2013 - 2014 
2.  17577  dr. Aleš Doliška  Materiali  Raziskovalec  2013  175 
3.  07004  dr. Darinka Fakin  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2013  327 
4.  27558  dr. Silvo Hribernik  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2013 - 2016  295 
5.  30510  dr. Rok Kopinč  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2013 - 2014  46 
6.  04629  dr. Tatjana Kreže  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2013 - 2016  276 
7.  24332  dr. Manja Kurečič  Materiali  Raziskovalec  2013 - 2016  227 
8.  21408  dr. Aleš Lapanje  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2013 - 2016  349 
9.  10429  dr. Miran Mozetič  Elektronske komponente in tehnologije  Raziskovalec  2013 - 2016  1.341 
10.  22407  dr. Alenka Ojstršek  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2013 - 2016  207 
11.  17420  Fani Oven    Tehnični sodelavec  2013 - 2014  11 
12.  19268  dr. Zdenka Peršin Fratnik  Materiali  Raziskovalec  2013 - 2016  225 
13.  27542  dr. Tomaž Rijavec  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2013 - 2016  242 
14.  04171  dr. Majda Sfiligoj Smole  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2013 - 2016  433 
15.  16239  dr. Dragica Smrke  Nevrobiologija  Raziskovalec  2013 - 2016  482 
16.  22141  Silvo Soklič  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2013 - 2016 
17.  07814  dr. Karin Stana Kleinschek  Tekstilstvo in usnjarstvo  Vodja  2013 - 2016  1.115 
18.  10575  dr. Simona Strnad  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2013 - 2016  370 
19.  07003  dr. Olivera Šauperl  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2013 - 2016  408 
20.  22138  Nataša Šavli Jukan  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2013 - 2016 
21.  17019  Andrej Štritof  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2013 - 2016  17 
22.  23264  Ciril Triller  Nevrobiologija  Raziskovalec  2013  96 
23.  23461  dr. Simona Vajnhandl  Kemija  Raziskovalec  2013  131 
24.  20048  dr. Alenka Vesel  Elektronske komponente in tehnologije  Raziskovalec  2013 - 2016  680 
25.  20571  mag. Veronika Vrhunc  Materiali  Raziskovalec  2015 - 2016  30 
26.  17021  Vida Vukovič  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2013 - 2016 
27.  17023  Marija Zorec  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2013 - 2016 
Organizacije (5)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  88.096 
2.  0312  Univerzitetni klinični center Ljubljana  Ljubljana  5057272000  75.465 
3.  0795  Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo  Maribor  5089638010  24.054 
4.  1553  PREDILNICA LITIJA d.o.o.  Litija  5033217000  58 
5.  3351  Inštitut za metagenomiko in mikrobne tehnologije d.o.o.  Ljubljana  6554784  352 
Povzetek
Diabetes je pomemben  dejavnik v slabšanju stanja javnega zdravstva v Evropi in svetu. Letno za diabetesom na novo zboli okoli 0,5% svetovne populacije. Posebej travmatizirani so pacienti, pri katerih je diabetes dosegel stopnjo pojavljanja komplikacij na stopalih, ki so posledica okrnjene preskrbe s krvjo. V zadnjih letih se veliko dela na preventivnih ukrepih, ki bi preprečili oz. oddaljili pojav teh komplikacij. Smernice razvoja novih izdelkov so selektivnost protimikrobnega učinka, ugodno delovanje na krvni obtok izpostavljenega dela idr. Kljub temu, da je bilo v preteklih letih veliko narejenega na področju specifične protimikrobnosti, pa niti v literaturi ni zaslediti navedb o raziskavah profilakse teh zapletov. Naseljevanje želenih bakterijskih sevov za preprečevanje rasti patoloških bakterij je torej povsem nov tudi na raziskovalnem področju. Posledica diabetesa je tudi pomanjkanje  ustreznega imunološkega odziva kože pacientov, s čemer se zmanjša njena odpornost za naseljevanje neželenih mikroorganizmov. Pri diabetičnih pacientih je znano, da aerobne Gram-pozitivne bakterije najbolje izkoristijo pomanjkanje te kožne obrambe. Imunski sistem kože se je proti invaziji patoloških bakterij v globlje ležeča tkiva sposoben braniti s pomočjo koži lastnih bakterijskih sevov na dva načina: s prirojenim načinom ter prilagodljivo. Znano je, da Staphylococcus epidermidis, Propionibacterium acnae, Corynebacterium jeijkeium in Pseudomonas aeruginosa lahko sodelujejo z naravnim imunskim odzivom kože. Pri takšnem sodelovanju se sintetizirajo protimikrobne snovi in snovi, ki preprečujejo kolonizacijo kože s patološkimi bakterijskimi sevi kot je Staphylococcus aureus (1; glej prilogo 1). Zaradi omenjenega lahko koži lastne bakterijske seve za aktivno preprečevanje naselitve patoloških mikrobov označujemo kot kožne probiotike. Skladno s  trendi razvoja novih izdelkov za oskrbo diabetičnega stopala, je osnovni namen projekta pripraviti nove tekstilne materiale za uporabo v profilaksi pri pacientih z diabetesom. Razvili bomo postopek specifičnega nano-oplaščanja tekstilnih vlaken, iz katerih bodo pripravljeni končni tekstilni izdelki (na primer nogavice) za profilaktično oskrbo. Aplikacija nogavice bo preventivno delovala proti pojavu ulkusov na stopalu preko modulacije imunskega odziva kože in s tem preprečila poselitev kože s patološkimi bakterijskimi sevi. Medicinske tekstilije z ustreznimi lastnostmi bomo oblikovali kot pletivo iz različnih predivnih in filamentnih prej. Raziskava vpliva vrste in tipa vlaken ter konstrukcije preje na postopek funkcionalizacije bo pomembno prispevala k oblikovanju učinkovitega in udobnega izdelka. Nano-oplaščenje tekstilije bomo izvedli z s postopkom elektropredenja. Skrbno načrtovano oblikovanje nanovlaken za oplaščanje bo omogočilo vgradnjo oz. pripenjanje koristnih bakterijskih sevov. Študij vpliva vrste polimera in procesnih pogojev pri postopku elektropredenja na nastanek nano-plašča bo omogočil ustrezno opredenje filamentne in predivne preje oziroma oblikovanje sloja funkcionalnih nanovlaken na pletivu. Razvoj prej bo potekal v sodelovanju z industrijskim partnerjem, ki na tem področju načrtuje nove produkte visoke dodane vrednosti. Za doseganje učinkovitejše bio-funkcionalizacije vlaken, bomo uporabili sodobne postopke obdelave vlaken. S plazemsko obdelavo bomo dosegli izboljšano oprijemanje nanovlaken. Slednje je nujno, saj je industrijska izdelava prej agresiven postopek, ki lahko uniči nano-plašč na vlaknih. S postopkom obdelave bomo tudi povečali stabilnost oplaščenih vlaken in tako povečali njihovo trajnost. Največji doprinos projekta bo gotovo postopek transplantacije in vgradnje koristnih bakterijskih sevov s kože zdravih ljudi v izdelek za profilaktično oskrbo diabetičnega stopala. Ta postopek bo potekal pod skrbno nadzorovanimi pogoji, izolirani bakterijski sevi pa bodo liofilizirani in vgrajeni v nano-oplaščena vlakna na podlagi njihovih fizikalno-kemijskih lastnosti.
Pomen za razvoj znanosti
V sklopu projekta smo tekom razvoja inovativnega funkcionalnega terapevtskega materiala prispevali k obogatitvi temeljnega znanja na področju modifikacije in analize bakterijskih celic (vpliv na površinske lastnosti in sposobnost vezave), spremljanja uspešnosti vezave bakterijskih celic na vlaknat material (uvajanje novih analiznih metod), razvoja večfunkcionalnih nanovlaknatih materialov (senzorski materiali, materiali za lajšanje bolečin in celjenje ran, materiali z antioksidativno sposobnostjo) uporabnih v medicinske namene. Modifikacijo površine bakterijskih celic smo dosegli z vezavo polielektrolitskih polimerov, s čemer nismo vplivali na njihovo viabilnost in sposobnost razraščanja. Tekom projekta smo razvili analizni postopek določanja površinskega naboja bakterijskih celic in razvili izvirni znanstveni pristop spremljanja razgradnje nanovlaknatega sloja s sofisticirano QCM-D tehniko, kjer smo razvili ustrezni nosilec QCM kristala za potrebe analize. Z razvito tehnologijo in inovativnim pristopom oblikovanja funkcionalnega materiala omogočamo prenos znanja na številne druge profilaktične načine zdravljenja zapletov povezanih s kožo. Rezultate tega projekta smo objavili v 9-ih izvirnih znanstvenih člankih v mednarodnih revijah, v štirih patentih oz. patentnih prijavah in v 20-ih prispevkih na mednarodnih konferencah, kar predstavlja pomemben izvirni znanstveni doprinos tako na slovenskem kot mednarodnem raziskovalnem področju. Na tak način smo predstavili rezultate širši raziskovalni srenji ter izmenjali izkušnje in ideje s tujimi strokovnjaki na področju funkcionalizacije vlaknotvornih polimernih materialov za medicinske namene, ter dolgoročno povečali možnost vključevanja v različne bilateralne projekte in raziskovalne projekte EU. Projektni partnerji so v času trajanja projekta uspešno prijavili 2 ARRS projekta, kjer se bo dodatno nadgradilo znanje na področju interakcij med bakterijskimi celicami in vlaknotvornim materialom in uspešno prijavili nacionalni projekt v sklopu Strategije pametne specializacije skupaj z industrijskim partnerjem Predilnica Litija na področju krožnega gospodarstva – CEL.KROG.
Pomen za razvoj Slovenije
Za trajnostni družbeno-ekonomski razvoj Slovenije je nujno potrebna ohranitev dela visoko tehnološke in inovativne industrije. Za dosego tega cilja je potrebno poglobljeno sodelovanje različnih raziskovalnih skupin z univerz, inštitutov in industrije, od katerih se je vsaka že izkazala z bogato ekspertizo na svojem področju. Le tako lahko pričakujemo potencialno mreženje industrijskih partnerjev, kar bo olajšalo slovenski industriji preboj na globalna tržišča. Z razvojem inovativnih tekstilno tehničnih materialov, ki temeljijo na popolnoma novem konceptu bakterijske funkcionalizacije, ki na tekstilni substrat še ni bila izvedena, se nudijo široke možnosti za slovenskega proizvajalca prej in pletiv, prav tako pa za farmacevtsko industrijo. Razviti prototipi predstavljajo možnost izdelave tekstilnih izdelkov z visoko dodano vrednostjo in s tem tržno zanimiv proizvod za slovensko tekstilno industrijo. Prav tako se z uporabo okolju prijaznih tehnologij, kot je tehnologija oblikovanja nanavlaken – elektropredenj in plazemska tehnologija modifikacije površine, poveča skrb za okolje in zmanjšanje energije. S tem omogočamo industrijskemu partnerju prodor na popolnoma nova področja izdelkov. Pridobljeni rezultati in spoznanja predstavljajo osnovo za razvoj novih tekstilnih izdelkov za preventivno oskrbo diabetične rane, s čemer bomo povežali tudi kvaliteto življenja pacientov z diabetesom, katerih število letno narašča za kar 0,5% na svetovni ravni. Vzpostavljena je bila tudi odlična osnova za nadaljnji razvoj izdelkov za medicinsko rabo med slovenskimi raziskovalnimi inštituti in industrijo. Prenos znanja, ki smo ga pridobili v sklopu projekta, je potekal na različnih nivojih (promocija, informiranje, sodelovanje, povečanje zavedanja) in je bil namenjen različnim skupinam: znanstveni skupnosti, potencialnim industrijskim uporabnikom, zainteresiranim porabnikom, itd.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno