Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Položaj podjetij, finančnih inštitucij in države pri prehajanju na enotno evropsko gospodarsko okolje

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.00  Družboslovje  Ekonomija   
5.02.01  Družboslovje  Ekonomija  Ekonomske vede 

Koda Veda Področje
S180  Družboslovje  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 

Koda Veda Področje
5.02  Družbene vede  Ekonomija in poslovne vede 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (25)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  23616  dr. Aleš Ahčan  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  179 
2.  23011  dr. Aleš Berk Skok  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  805 
3.  19760  dr. Simon Čadež  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  454 
4.  15628  dr. Mitja Čok  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  385 
5.  14032  dr. Liljana Ferbar Tratar  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  113 
6.  36630  dr. James Foye  Ekonomija  Raziskovalec  2017  23 
7.  37435  dr. Živa Kolbl  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2014 - 2015  39 
8.  19762  dr. Maja Konečnik Ruzzier  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  390 
9.  14742  dr. Marko Košak  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  528 
10.  35393  Andrej Kuštrin  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2014 - 2017 
11.  23015  dr. Igor Lončarski  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  336 
12.  24394  dr. Matej Marinč  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  290 
13.  20065  dr. Igor Masten  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  491 
14.  09629  dr. Mojmir Mrak  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  803 
15.  04049  dr. Dušan Mramor  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  803 
16.  33179  dr. Nuša Petek  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2014 - 2015  36 
17.  25487  dr. Vasja Rant  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  200 
18.  16156  dr. Sergeja Slapničar  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  481 
19.  39179  dr. Ursula Slapnik  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2016 - 2017  17 
20.  03927  dr. Tine Stanovnik  Ekonomija  Raziskovalec  2014  698 
21.  35392  dr. Katja Terglav  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2014 - 2017  16 
22.  38583  Maja Urh    Tehnični sodelavec  2017 
23.  18932  dr. Aljoša Valentinčič  Ekonomija  Vodja  2014 - 2017  511 
24.  17001  dr. Maja Zaman Groff  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  283 
25.  29872  Tadeja Žabkar Lebič    Tehnični sodelavec  2015 - 2016 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0584  Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  Ljubljana  1626922  42.828 
Povzetek
Ekonomski subjekti (nefinančna podjetja, finančne institucije, država in posamezniki) so v spremenjenih razmerah evropskega socialno-ekonomskega, finančnega in institucionalnega okolja po izbruhu krize ter pospešenega procesa globalizacije, tehnoloških in okoljskih sprememb, podvrženi močnim strukturnim prelomom na nacionalni, evropski in globalni ravni. Proučevanje teh treh ravni strukturnih prelomov je osnovni raziskovalni cilj programske skupine. Na nacionalni ravni pomenita vstop v EU (2004) in prevzem evra (2007) bistveno spremembo zunanjih okoliščin delovanja ekonomskih subjektov, kar terja spremembo njihovega makroekonomskega in mikroekonomskega obnašanja. V okviru skupine bomo proučili fiskalno fleksibilnost in dolgoročno javno-finančno vzdržnost slovenskih javnih financ, odnose med nacionalnimi javnimi financami in EU proračunom, spremembe v slovenskem bančništvu, nominalne rigidnosti in kreditne verige v Sloveniji. Na evropski in globalni ravni sta finančna in gospodarska kriza (2008-09) ter dolžniška kriza evroobmočja (2010-) sprožila temeljne gospodarske, finančne, institucionalne in zakonodajne spremembe, ki občutno spreminjajo zunanje okoliščine delovanja ekonomskih subjektov in od njih terjajo dodatno prilagodljivost. V okviru skupine bomo proučili fiskalno približevanje držav članic evro območja in primerjave z drugimi delujočimi denarnimi unijami, vpliv strukturnih sprememb v bančništvu na optimalno regulacijo in obnašanje bank ter na medsebojno povezave med bančnim sistemom in finančnimi trgi, vpliv sprememb priporočil glede shem nagrajevanja na obnašanje managerjev, dejavnike kreditnega tveganja z upoštevanjem vedenjske pristranskosti, varčevalne finančne produkte za starost in njihovo regulacijo, kakovost revidiranja in kakovost računovodskega poročanja, še posebej majhnih in mikro družb. Na globalni ravni prihaja zaradi pospešenega procesa globalizacije in tehnološkega napredka ter naraščajočih okoljskih težav do vse večjih pritiskov na mednarodno konkurenčnost ekonomskih subjektov V okviru skupine bomo proučili koncept trajnostnega razvoja kot možnega vira konkurenčne prednosti gospodarstva ter prilagoditve podjetij v prehodu na nizko-ogljično družbo. Posledice zgoraj omenjenih treh ravni strukturnih prelomov v polni meri čuti slovensko gospodarstvo ob iskanju izhoda iz krize, uspešnost njihovega razreševanja pa bo v bistveni meri in dolgoročno determiniralo konkurenčnost in položaj slovenskega gospodarstva v EU in globaliziranem svetu. To predstavlja ključni motiv za aktivna raziskovalna prizadevanja skupine na tem področju.
Pomen za razvoj znanosti
Skupina na podlagi kombinacije metod (glej tč. 19 zgoraj) ustvarja nova spoznanja, jih izpostavi kritični oceni in verificira v okviru mednarodnih znanstvenih srečanj na najvišji ravni – vodilnih znanstvenih konferencah na področju delovanja skupine (npr. European Finance Association, American Accounting Association, Financial Intermediation Research Society). Pozitivna kritična ocena vodi do ustrezne objave v znanstvenih revijah. Skupina je zavezana k razvijanju novih spoznanj v znanosti, v preteklosti mu je zvesto sledila in ga v pomembni meri uresničevala (glej tč. 2 in 3 obrazca ARRS-RPROG-VP-2013/14) in ga namerava tudi v prihodnje.
Pomen za razvoj Slovenije
Neposredni pomen: raziskovalno delo zajema ključne vidike konkurenčnosti in trajnostnega razvoja slovenskih podjetij, inštitucij in slovenskega gospodarstva (makro dejavniki, mikro dejavniki, okoljski dejavniki) in s tem neposredno vpliva na ekonomski položaj posameznikov, podjetij, inštitucij in države. Ekonomsko delovanje je družbeni pojav, zato vsa spoznanja neposredno vplivajo tudi na družbeni položaj posameznikov. Zaradi upoštevanja omejitev trajnostnega razvoja pa spoznanja skupine pomembno prispevajo k dolgoročno vzdržnemu družbeno-ekonomskemu položaju. Posredni pomen: skupina raziskovalna spoznanja prenaša preko delovanja na akademski inštituciji na bodoče generacije; s strogim raziskovalnim delom vpliva na kvaliteto bodočega raziskovalnega dela; z delovanjem v mednarodnih znanstvenih združenjih signalizira kvaliteto, povečuje prepoznavnost Slovenije, slovenske znanosti in gospodarstva; z upoštevanjem okoljskih omejitev signalizira pomembnost načel trajnostnega razvoja.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, 2016, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, 2016, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno