Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Prenova poslovanja - od poslovnih modelov do inovativnih procesov

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.00  Družboslovje  Ekonomija   

Koda Veda Področje
S189  Družboslovje  Organizacijske vede 

Koda Veda Področje
5.02  Družbene vede  Ekonomija in poslovne vede 
Ključne besede
poslovni modeli, management poslovnih procesov, management operacij, družbeni mediji, management sprememb, inovacije
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (9)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  37438  dr. Marko Budler  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2016 - 2017  102 
2.  37929  Sandra Đurašević    Tehnični sodelavec  2015 - 2017 
3.  28350  dr. Jure Erjavec  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  152 
4.  03158  dr. Mirko Gradišar  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  826 
5.  28922  dr. Marko Jakšič  Ekonomija  Raziskovalec  2016 - 2017  153 
6.  36384  dr. Monika Klun  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2014 - 2017  11 
7.  24105  dr. Aleš Popovič  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017  253 
8.  33850  dr. Carlos Marques Silva  Ekonomija  Raziskovalec  2014 - 2017 
9.  23021  dr. Peter Trkman  Ekonomija  Vodja  2014 - 2017  380 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0584  Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  Ljubljana  1626922  42.855 
Povzetek
Na področjih poslovnih modelov, organizacijskih sprememb in managementa poslovnih procesov (MPP) ostaja veliko odprtih vprašanj. Tako raziskovalci kot strokovnjaki iz prakse se še vedno spopadajo z nekaterimi osnovnimi vprašanji, kot so kakšna je povezava med poslovnimi modeli in managementom poslovnih procesov (DaSilva, Trkman, 2014), kaj MPP dejansko je (in kaj ni), kje je vrednost MPP, na katere aktivnosti naj se podjetje osredotoči, kako je MPP povezan z organizacijskimi teorijami, kakšna je vloga porajajočih se konceptov na področju MPP, kot so npr. družbeni mediji, ter kako naj podjetje motivira/vključuje/vodi zaposlene med MPP projekti. Ta glavna raziskovalna vprašanja bodo vodilo našega projekta.   Projekt bomo začeli s skrbnim pregledom stanja na področju MPP, ki bo vključevalo uporabo nove metodologije (Collichhia et al., 2012) za analizo stanja, razvoja področja in bodočih trendov (v okviru delovnega paketa 1 - DP1). Za uspešno uvedbo sprememb je potrebno razumeti poslovne modele, ki podpirajo inovativne spremembe v podjetju (glej DP2). Pri tem izhajamo iz tega, da ponudba vrednosti pride iz poslovnih procesov, ki bodo omogočile strankam, da izvedejo svojo nalogo. Raziskali bomo načine, kako lahko podjetje izboljša svoje poslovne modele, predvsem ponudbo vrednosti glede na rezultate analize procesov.   Za uvedbo sprememb v procesih znotraj podjetja pa je potrebno poglobljeno razumevanje vedênja ljudi v skladu z različnimi teorijami s področja organizacijskih in informacijskih ved. Pri tem se posebej osredotočimo na vlogo črednega vedênja ter absorpcijske sposobnosti (v okviru DP3), možnosti družbenih omrežij (v okviru DP4) in vpliva vedênjskih značilnosti na odločitve posameznikov pri managementu in prenovi procesov (v okviru DP5). V okviru DP3 bomo tako najprej uporabili teorijo črednega vedênja, da bi raziskali zakaj (in pod katerimi pogoji) nekateri zaposleni delujejo ali ne delujejo kot del »črede«. Prav tako bomo raziskali odnos med vpetostjo posamezne stopnje MPP praks znotraj podjetja in med črednim vedênjem zaposlenih. Spoznanja bomo nadgradili z uporabo kombinacije dveh teorij – absorpcijske sposobnosti (angl. absorptive capacity) in kognitivne disonance (angl. cognitive dissonance).   V četrtem delovnem paketu se bomo posvetili drugemu fenomenu, ki močno vpliva na vedênje posameznikov znotraj podjetja, in sicer družbenim medijem. Družbeni mediji postajajo vedno bolj zanimiva izbira za vključevanje in povezovanje različnih akterjev, tako znotraj kot tudi izven podjetja. Vendar pa so družbeni mediji v osnovi nepredvidljivi in jih je zato težko nadzorovati in strukturirati. V sklopu našega raziskovalnega projekta bomo analizirali vlogo družbenih medijev znotraj področja MPP. Zadnji delovni paket (DP5) pa bo posvečen bolj operativnem nivoju, saj bomo raziskali vlogo neracionalnih akterjev pri izvajanju operacij. Raziskovalni cilj behaviorističnih raziskav na področju management operacij je doseči poglobljeno razumevanje operacijskih procesov (Croson et al., 2013). Potrebno se je posvetiti poglobitvi razumevanja vedênja, kar bi podjetjem omogočilo sprejemanje boljših odločitev, bolj učinkovito delovanje ter večjo gotovost predvidevanja (Tokar 2010). Obseg projekta je namenoma zastavljen široko in se posveča več pomembnim temam iz več sorodnih področij ravno zato, ker lahko pomembnejše preboje pričakujemo le z bolj multidisciplinarnim pristopom. Raziskovalne metode bodo vključevale pregled in klasifikacijo obstoječe literature z uporabo metode so-citiranja, kvalitativne študije primera, eksperiment, konceptualno modeliranje ter ankete. Poleg tega bomo uporabili tudi metodologijo »design science«, ki določa znanstveni postopek za namen oblikovanje novih, inovativnih artefaktov (Peffers et al., 2007). Vse reference so na koncu točke 13: Podroben opis delovnega programa.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalno delo je prineslo pomembnejša nova spoznanja na več področjih: management poslovnih procesov, poslovnih modelov in organizacijskih sprememb. Rezultate je raziskovalna ekipa objavila oz. posredovala v več oblikah: v obliki aktivnega samostojnega dela ter sodelovanja s tujimi raziskovalci, ki so privedli do pomembnejših skupinskih dognanj je doprinos znanja ekipa širila skozi več konferenčnih člankov in znanstvenih člankov, ki so že bili objavljenih v raznih revijah oz. so v recenziji, delavnicah in predavanjih tako doma (npr. v Poletni šoli Ekonomske Fakultete) kot v tujini (npr. na Kitajskem), povezovanja s prakso (za študije primerov ali preko LikendIn bloga), itd. Osrednji doprinos raziskave predstavlja boljše razumevanje inovacij, da podjetja bolje razumejo kje so (pravzaprav) potrebne inovacije. Poleg tega rezultati omogočajo podjetjem boljše razumevanje vedenja zaposlenih, ter nove načine analize, in kako spremeniti MPP projekte, da bodo spremembe imele učinek tudi na dolgi rok. Raziskovalna ekipa je že pred začetkom projekta bila tesno povezana z mednarodno raziskovalno srenjo in so že do sedaj prejeli veliko pozornosti na mednarodnih srečanjih raziskovalcev ter v obliki gostujočih predavanj. Upoštevajoč dosežke tega projekta kot nadgradnjo dosedanjega dela člani raziskovalne skupine s pridobljenimi rezultati aktivno sodelujejo pri poglobitvi obstoječega znanja.
Pomen za razvoj Slovenije
Uspešna realizacija ciljev našega projekta predstavlja velik doprinos ne le k promociji same Ekonomske Fakultete, ampak tudi države Slovenije, z disemenacijo pomembnih izsledkov raziskav. Prav tako je raziskovalno delo pomenilo tudi povezovanje s tujimi raziskovalci, dostop do znanja v tujini, ter preko izobraževanje privedla do visoko-kvalificiranega domačega kadra. Rezultati raziskave omogočajo vzgojo kadrov, ki aktualno znanje neposredno vnašajo v učne predmete kot so poslovna logistika, optimizacija v logistiki, elektronsko poslovanje ter informatizacija oskrbovalnih verig na Ekonomski fakulteti Univerze V Ljubljani ter drugih sodelujočih univerz (npr. University of Liechtenstein, Wirtschaftsuniversität Wien, Queensland University of Technology, DRK Research Institute, Vlerick Business School, Universidade Nova de Lisboa). Vloga pri izobraževanju kadrov je večplastna, saj sega od prenosa znanstvenega napredka v učne procese, preko izobraževanja in usposabljanja mladih raziskovalcev, do popularizacije znanstvenih napredkov. Poleg tega lahko rezultate raziskovalnega projekta uporabimo tudi v prijavah na projekte, ki jih subvencionira EU, kar bo še spodbudilo vključevanje v mednarodno delitev dela. Na projektu je sodelovalo več mladih raziskovalcev, pod nadzorom izkušenih in mednarodno priznanih raziskovalcev, kar je omogočilo pomemben doprinos za razvoj njihove raziskovalne kariere. Rezultate projekta smo objavili v različnih popularnih medijih, npr. LinkedIn blog, ter jih tako približali širši množici, predvsem strokovni javnosti. Naši izsledki so uporabni tudi v gospodarstvu - tako za srednja in večja zasebna podjetja, kot tudi za organizacije v javnem sektorju. Večina raziskovalnih rezultatov predstavlja novo znanje in primere za zagotavljanje učinkovitejših in uspešnih poslovnih praks in posledično izboljšanje slovenskega gospodarstva. Poleg tega omogoča poglobljeno razumevanje vprašanja, kako se zaposleni vedejo in sprejemajo odločitve v poslovnih procesih, da podjetja izboljšajo način, kako obravnavati posameznike. Na ta način rezultati našega projekta tudi neposredno vplivajo na zadovoljstvo posameznika in družbe.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno