Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Obvladovanje bolezni metličavosti jablan v nasadih sadilnega materiala

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.03.05  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava  Fitomedicina 

Koda Veda Področje
B006  Biomedicinske vede  Agronomija 

Koda Veda Področje
4.01  Kmetijske vede in veterina  Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
Ključne besede
bionomija, Cacopsylla melanoneura, Cacopsylla picta, Candidatus Phytoplasma mali, metličavost jablan, ukrepi
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (16)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  10256  mag. Barbara Ambrožič Turk  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2014 - 2017  150 
2.  28296  Brigita Bračko  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2014 - 2017  13 
3.  08280  dr. Marina Dermastia  Biologija  Vodja  2014 - 2017  875 
4.  37631  Biserka Donik Purgaj  Rastlinska produkcija in predelava  Tehnični sodelavec  2014 - 2017  142 
5.  25523  dr. Polona Kogovšek  Biologija  Raziskovalec  2014 - 2017  216 
6.  13492  dr. Mario Lešnik  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2014 - 2017  601 
7.  18344  Lidija Matičič    Tehnični sodelavec  2014 - 2017  42 
8.  23610  dr. Nataša Mehle  Biotehnologija  Raziskovalec  2014 - 2017  556 
9.  24505  dr. Manca Pirc  Biotehnologija  Raziskovalec  2014 - 2017  210 
10.  05229  dr. Maja Ravnikar  Biotehnologija  Raziskovalec  2014 - 2017  1.374 
11.  33045  Mojca Rot  Biotehnika  Raziskovalec  2016 - 2017  108 
12.  07442  mag. Gabrijel Seljak  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2014 - 2015  466 
13.  19430  dr. Nataša Stritih Peljhan  Nevrobiologija  Raziskovalec  2016 - 2017  102 
14.  22596  Stanislav Vajs  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2014 - 2017  88 
15.  05231  dr. Meta Virant Doberlet  Biologija  Raziskovalec  2014 - 2017  281 
16.  24937  dr. Alenka Žunič Kosi  Biologija  Raziskovalec  2014 - 2017  116 
Organizacije (5)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0105  Nacionalni inštitut za biologijo  Ljubljana  5055784  13.465 
2.  0148  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor  Maribor  5129877000  781 
3.  0401  Kmetijski inštitut Slovenije  Ljubljana  5055431  20.201 
4.  0482  Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede  Hoče  5089638004  9.966 
5.  1360  KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA  Nova Gorica  5051754  985 
Povzetek
Jablane so v Sloveniji najbolj razširjeno sadno drevo in pridelava jabolk je s 74.263 tonami v letu 2012 pomembna gospodarska panoga, ki pa jo med drugim ogrožajo tudi bolezni jablan, med njimi tudi tiste, ki jih povzroča fitoplazma 'Candidatus Phytoplasma mali' (APf). APf je nadzorovan organizem s seznama I.A.II iz priloge I, del A Direktive Sveta Evrope št. 2000/29/Es in liste karantenskih škodljivih organizmov A2 organizacije EPPO. APf na jablanah povzroča bolezen metličavost jablan (AP). Čeprav okuženo drevo ne propade, pa je kakovost njegovih pridelkov zelo prizadeta. AP je bila v Sloveniji uradno potrjena leta 1985 in je od takrat trajno zastopana. Podatki iz drugih evropskih držav kažejo, da je molekularna variabilnost APf velika. Povezana je tudi z zelo različno virulentnostjo posameznih sevov in različno epidemiologijo. APf se prenaša z razmnoževalnim in sadilnim materialom, z koreninskimi mostički ter z naravnimi prenašalci iz skupine bolšic (Sternorrhyncha:Psyllidae) Cacopsylla picta in C. melanoneura. APf je edina znana fitoplazma, ki naj bi jo prenašale tako bolšice kot tudi škržatek Fieberiella florii. Podatkov o razširjenosti in bionomiji omenjenih bolšic in škržatka ter njihovi povezanosti z APf za Slovenijo skoraj ni. Pojavljanje žuželk v nasadih najlažje sledimo s spremljanjem njihovega ulova na lepljive plošče. Edina zaščita pred okužbami z APf je zatiranje bolšic z insekticidi. Pri zatiranju žuželk pa se danes uvajajo tudi alternativni pristopi, kot so npr. motenje parjenja z vibracijskimi signali. V osnovnem matičnem nasadu jablan v kraju Selo na Goričkem, ki ga upravlja Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Sadjarski center Maribor, je bila maja 2012 prvič potrjena okužba z APf. Od prve potrditve okužbe se je širjenje nadaljevalo in ocenjujemo, da je okuženost v nasadu približno 1,5%. Ker je to edini osnovni matični nasad jablan v Sloveniji za pridelovanje certificiranih cepičev,  predstavlja okužba v njem veliko grožnjo in zahteva takojšnje ukrepanje. V predlaganem projektu bodo povezana specialna znanja vseh, ki lahko prispevajo k osvetlitvi problema in oblikovanju priporočil za obvladovanje metličavosti jablan. Predlagana priporočila bi bila lahko uporabna v drugih podobnih nasadih. V predlaganem projektu bodo specifični cilji (1) inventarizacija stanja in ugotavljanje raznolikosti fitoplazme APf in njenih prenašalcev na območju Slovenije z namenom pridobitve širšega vpogleda v načine širjenja fitoplazme v državi in možne vire okužbe s to fitoplazmo; (2) vzpostavitev sistema spremljanja naleta prenašalcev, ugotavljanja njihove okuženosti z APf in preučevanje bionomije z namenom opredelitve epidemiologije okužb v matičnem nasadu jablan v Selu in v poskusnem nasadu UKC FKBV Univerze v Mariboru v Hočah; (3) preizkušanje in ovrednotenje različnih načinov zatiranja prenašalcev APf in (4) priprava priporočil za obvladovanje metličavosti jablan.   Rezultati predlaganega projekta bodo imeli neposredne posledice pri praktični uporabi v sadjarstvu. Rezultate, pridobljene v raziskavi, bodo vzdrževalci matičnih nasadov in pridelovalci jabolk lahko uporabili za optimalno uporabo insekticidov za kemično in biotično zatiranje prenašalcev z  najmanjšo potrebno količino sredstev za zatiranje; uspešna postavitev alternativnega sistema za zatiranje pa bi kemično zatiranje zelo zmanjšala. S pridobitvijo podatkov o učinkovitosti delovanja različnih vrst klasičnih in biotičnih insekticidov bomo omogočili pripravo kakovostnih strokovnih navodil za učinkovito zatiranje bolšic, kar je še posebej pomembno za vzdrževalce matičnih nasadov jablan.   Rezultati predlaganega projekta bodo prispevali k splošnemu znanju o fitoplazmah in njihovih prenašalcih, ki je še vedno rudimentarno tudi na globalni ravni. Spoznanje, da so fitoplazme povzročiteljice bolezni številnih kmetijsko pomembnih rastlin, vključno s sadnim drevjem, je po vsem svetu pospešilo njihove raziskave in prav v zadnjih letih vodilo do
Pomen za razvoj znanosti
Rezultati predlaganega projekta bodo prispevali k splošnemu znanju o fitoplazmah in njihovih prenašalcih, ki je še vedno rudimentarno tudi na globalni ravni. Spoznanje, da so fitoplazme povzročiteljice bolezni številnih kmetijsko pomembnih rastlin, vključno s sadnim drevjem, je po vsem svetu pospešilo njihove raziskave in prav v zadnjih letih vodilo do nekaj popolnih zaporedij njihovih genomov. To bo, skupaj z rezultati te študije, prispevalo k razumevanju molekulskih osnov metličavosti jablan.  Prav tako bodo rezultati predlaganega projekta prispevali k poznavanju bionomije glavnih prenašalcev APf in skupaj z molekularno analizo okuženih osebkov k poznavanju epidemiologije AP.
Pomen za razvoj Slovenije
Rezultati predlaganega projekta bodo imeli neposredne posledice pri praktični uporabi v sadjarstvu. Rezultate pridobljene v raziskavi bodo vzdrževalci matičnih nasadov in pridelovalci jabolk lahko uporabili za optimalno uporabo insekticidov za kemično in biotično zatiranje prenašalcev z  najmanjšo potrebno količino sredstev za zatiranje; uspešna postavitev alternativnega sistema za zatiranje pa  bi kemično zatiranje zelo zmanjšala. S pridobitvijo podatkov o učinkovitosti delovanja različnih vrst klasičnih in biotičnih insekticidov bomo omogočili pripravo kakovostnih strokovnih navodil za učinkovito zatiranje bolšic, kar je še posebej pomembno za vzdrževalce matičnih nasadov jablan.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2015, 2016, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2015, 2016, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno