Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Aplikativna elektromagnetika

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.12.00  Tehnika  Električne naprave   

Koda Veda Področje
T190  Tehnološke vede  Elektriško inženirstvo 

Koda Veda Področje
2.02  Tehniške in tehnološke vede  Elektrotehnika, elektronika in informacijski inženiring 
Ključne besede
Elektromagnetna in toplotna polja, magnetne tekočine, hipertermija, magnetne lastnosti, električni stroji, električna in hibridna vozila ter plovila, vetrne elektrarne, ozemljitev, tranzientna impedanca, ionizacije zemlje, elektromagnetna kompatibilnost, inverzni problem, MKE, optimizacijske metode.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (18)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  10827  dr. Jurij Avsec  Energetika  Raziskovalec  2015 - 2019  658 
2.  28428  dr. Miloš Beković  Električne naprave  Raziskovalec  2015 - 2019  142 
3.  15341  dr. Amer Amor Chowdhury Haque  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2015 - 2019  317 
4.  34496  dr. Arnel Glotić  Električne naprave  Mladi raziskovalec  2015  23 
5.  17151  Viktor Goričan    Tehnični sodelavec  2015 - 2019  186 
6.  20452  dr. Miralem Hadžiselimović  Električne naprave  Raziskovalec  2015 - 2019  442 
7.  04530  dr. Anton Hamler  Električne naprave  Raziskovalec  2015 - 2019  574 
8.  12623  dr. Marko Jesenik  Električne naprave  Raziskovalec  2015 - 2019  291 
9.  23119  dr. Peter Kitak  Električne naprave  Raziskovalec  2015 - 2019  219 
10.  01241  dr. Andrej Predin  Energetika  Raziskovalec  2015 - 2016  427 
11.  28424  dr. Sebastijan Seme  Energetika  Raziskovalec  2017 - 2019  423 
12.  50653  Loris Somi  Električne naprave  Mladi raziskovalec  2017 - 2019 
13.  14738  dr. Bojan Štumberger  Električne naprave  Raziskovalec  2015 - 2019  509 
14.  00277  dr. Igor Tičar  Električne naprave  Upokojeni raziskovalec  2015 - 2019  342 
15.  38215  dr. Mislav Trbušić  Električne naprave  Mladi raziskovalec  2015 - 2019  68 
16.  02077  dr. Mladen Trlep  Električne naprave  Vodja  2015 - 2019  515 
17.  26076  dr. Peter Virtič  Električne naprave  Raziskovalec  2015 - 2019  263 
18.  53587  Jakob Vizjak  Električne naprave  Mladi raziskovalec  2019  10 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0796  Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko  Maribor  5089638003  27.402 
Povzetek
Magnetne tekočine so eno od področij nanomaterialov na katerem trenutno potekajo zelo intenzivne raziskave. Predvidene raziskave tega programa vključujejo ugotavljanje hipertermičnih učinkov magnetnih tekočin v rotacijskem magnetnem polju, ki so po naših ugotovitvah mnogo intenzivnejši kot v izmeničnih poljih. Razvit bo fizikalni model, ki bo takšne razmere z zadostno natančnostjo opisoval. S ciljem samoregulacije grelne moči pri hipertermičnih procesih je predvidena raziskava odvisnosti grelne moči tekočine od njene Curiejeve temperature. V to bo vključen razvoj merilnega postopka za določitev Curiejeve temperature, ki bo temeljil na meritvah magnetnih parametrov. S ciljem poznavanja razmer magnetnih tekočin, ko so te izpostavljene statičnemu magnetnemu polju, bodo aktivnosti usmerjene v razvoj matematičnega modela. Z njim želimo ovrednotiti razmere v tekočini in napovedati obliko, ki jo bo tekočina formirala v magnetnem polju. Drugo področje raziskav bo usmerjeno na področje raziskav elektromagnetnih pretvornikov, predvsem električnih strojev, oziroma ciljno usmerjeno na specifični segment električnih strojev uporabljanih v naslednjih pomembnih sistemih: pogonskih sistemih električnih vozil in plovil, pogonskih sistemih za hibridna električna vozila in sistemih malih vetrnih elektrarn. Klimatske spremembe in znatni napori po zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v transportu in proizvodnji električne energije zahtevajo uporabo inovativnih elektromagnetnih pretvornikov. Načrtovanje inovativnih električnih strojev mora slediti predvsem naslednjim ciljem: visoka energetska učinkovitost pretvorbe energije, zanesljivost delovanja, vodljivost, enostavnost, robustnost konstrukcije in nizka proizvodna cena električnega stroja. Proces električne razelektritve, ki se začne z atmosferskimi razelektritvami v zraku in konča z razelektritvijo v zemljo skozi ozemljitev je zelo kompleksen problem. Pri dovolj velikih električnih poljskih jakostih oz. tokovih se problem še dodatno zaplete, saj se sproži proces ionizacije in kasneje deionizacije v zemlji, kar povzroči časovno spreminjanje električnih lastnosti zemlje. Zato je potrebno pri matematični obravnavi dodatno vključiti dinamični model ionizacije in deionizacije zemlje. Trenutni dinamični modeli upoštevajo le spreminjanje električne prevodnosti zemlje ne pa tudi dielektričnosti. Zato je namen tega dela programa, da razvijemo izboljšani dinamičnega model in tako natančneje ovrednotimo vpliv ionizacije in deionizacije na časovne karakteristike ozemljitvenega sistema in vpliva na okolico.
Pomen za razvoj znanosti
Področje aplikativne elektromagnetike je v svetu aktualno in na mnogih segmentih še dokaj odprto in ne do kraja raziskano, kot na primer: ? magnetne tekočine v smislu karakterizacije, modeliranja in obnašanja v magnetnem polju ter iskanju novih področij uporabe. Uporabnost magnetnih tekočin je že ta trenutek zelo razširjena, npr. od uporabe v medicini, do uporabe pri neporušitvenih testih ugotavljanja napak v materialih, merilnih senzorjev, itd. Odpirajo pa se tudi nova področja, kjer se kaže potencialna možnost njihove uporabe. ? novi magnetni materiali za elektromehanske pretvornike in njim prilagojene konstrukcijske rešitve, v smislu povečanja zmogljivosti in izkoristka pretvornikov, razvoja posebnih elektromehanskih pretvornikov za uporabo v električnih in hibridnih električnih vozilih. ? dinamični modeli ionizacije zemlje pri zelo hitrih atmosferskih razelektritvah v zemljo, vplivu elektromagnetnega polja v teh primerih in razvoja ustreznih zaščit elektroenergetskih objektov in drugih stavb. Raziskovalno delo ter pričakovani znanstveni in aplikativni rezultati PS na teh področjih bodo vsekakor predstavljali korak naprej pri razvoju znanosti, ne samo v domačem ampak tudi širšem svetovnem prostoru. Vsi rezultati raziskav bodo tudi objavljani, tako na konferencah kot v publikacijah različnih vrst in nivojev s posebnim poudarkom na revijah z JCR. Takšno usmeritev PS potrjujejo njeni rezultati tudi v preteklosti. Tako smo v obdobju trenutnega programa, od leta 2009-2014 objavili 124 člankov, ki jih COBIS uvršča v skupino 1.01 Izvirni znanstveni članek, od tega kar 75 člankov v revijah z faktorjem vpliva (JCR) ter 15 v revijah iz 1. Na mednarodnih konferencah smo objavili 168 prispevkov. Svojo znanstveno-raziskovalno in strokovno delo potrjujemo v stikih s priznanimi znanstveniki in raziskovalci in njihovimi laboratoriji, kar omogoča eksploatacijo našega znanja tudi v širšem svetovnem merilu. Naše vključevanje v mednarodne projekte prav tako omogoča konkreten dvosmerni prenos znanja med inštitucijami.   Pomen in prispevek programa k razvoju znanosti vidimo tudi skozi organizacijo mednarodnih srečanj. Tako bomo v letu 2016 organizirani uveljavljeno mednarodno konferenco EHE (6th International Conference on Electromagnetic Fields, Health and Environment).
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskave v okviru načrtovanega programa bodo pripomogle k povečanju konkurenčne sposobnosti slovenske elektroindustrije s produkti z višjo dodano vrednostjo. To je za slovensko elektroindustrijo, ki je zelo kvalitetna in izrazito izvozno naravnana, nujno potrebno. Če želi ostajati konkurenčna v globalnem prostoru, mora absorbirati več znanja in ga v inovativnem procesu tudi uporabiti. Zato je raziskovalnemu programu aplikativna elektromagnetika osnovni cilj, da producira čim več uporabnega znanja in da tega prenese iz svojih laboratorijev v industrijsko okolje. To je programu v preteklosti vsekakor uspelo. Vendar pa je takšna produkcija omogočena le na solidni bazi temeljnega raziskovanja. Zato je prav temeljnim raziskavam dan pomemben del v programu, ki pa se nato navezuje na aplikativne in razvojne projekte. Naši rezultati so posebej uporabni za industrijo s področij:  ?elektromotorjev, elektromehanskih pretvornikov,  ?stikalne tehnike, energetskih sistemov,  ?merilne tehnike, raziskav elektrotehniških materialov,  ?električnih gospodinjskih aparatov,  ?uporabe in razvoja magnetnih tekočin,  ?elektromehanskih pretvornikov v avtomobilski industriji električnih in hibridnih vozil ter plovil in malih vetrnih elektrarn,  ?zmanjšanju porabe energije in povečanja proizvodnje in izvoza energetsko učinkovitih produktov,  ?gradnje in razvoja novih strelovodnih in ozemljitvenih sistemov,  ?zaščite pred vplivi elektromagnetnih polj na okolje. Dodatne možnosti programa vidimo tudi v bolj intenzivnem sodelovanju na domačih strokovnih inženirskih srečanjih in prirejanjih različnih delavnic v okviru PS za širšo strokovno javnost in s tem možnost vplivanja na domačo stroko ter dvig tehniške kulture in razvoj inženirske prakse v Sloveniji.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno