Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Kemijsko inženirstvo

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.02.00  Tehnika  Kemijsko inženirstvo   

Koda Veda Področje
T350  Tehnološke vede  Kemijska tehnologija in inženirstvo 

Koda Veda Področje
2.04  Tehniške in tehnološke vede  Kemijsko inženirstvo 
Ključne besede
Encimsko katalizirana sinteza; Mikroreaktorska tehnologija; Reološko kompleksne tekočine; (Bio)obnovljivi viri surovin; Funkcionalizacija; Lepila občutljiva na pritisk; Benzoksazini; Medicinske glive; Farmacevtske učinkovine; Bioprocesno inženirstvo; Biotransformacije; Ekološko inženirstvo
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (20)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  29746  dr. Branko Alič  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2015 - 2019  98 
2.  35339  dr. Rok Ambrožič  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2015 - 2019  54 
3.  06110  dr. Marin Berovič  Biotehnologija  Raziskovalec  2015  748 
4.  36313  dr. Gabriela Kalčikova  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2015 - 2019  355 
5.  51843  dr. Tilen Kopač  Kemijsko inženirstvo  Mladi raziskovalec  2018 - 2019  19 
6.  14126  dr. Matjaž Krajnc  Kemijsko inženirstvo  Vodja  2015 - 2019  489 
7.  33838  Ana Kranner    Tehnični sodelavec  2019 
8.  03533  dr. Mitja Lakner  Matematika  Raziskovalec  2015 - 2019  115 
9.  33163  dr. Martin Lubej  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2015 - 2017  44 
10.  51842  Tadej Menegatti  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2018 - 2019  16 
11.  06707  dr. Aleksander Pavko  Biotehnologija  Raziskovalec  2015 - 2016  338 
12.  08041  dr. Igor Plazl  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2015 - 2019  477 
13.  36317  dr. Natalija Poročnik  Kemija  Mladi raziskovalec  2015 - 2017  11 
14.  34349  dr. Aleš Ručigaj  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2015 - 2019  143 
15.  39080  dr. Filip Strniša  Računalništvo in informatika  Mladi raziskovalec  2016 - 2019  24 
16.  22601  dr. Urška Šebenik  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2015 - 2019  327 
17.  37405  dr. Žiga Štirn  Kemija  Mladi raziskovalec  2015 - 2018  26 
18.  10185  dr. Andreja Zupančič-Valant  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2015  180 
19.  14815  dr. Andreja Žgajnar Gotvajn  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2015 - 2019  751 
20.  11250  dr. Polona Žnidaršič Plazl  Biotehnologija  Raziskovalec  2015 - 2019  438 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0103  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo  Ljubljana  1626990  23.318 
2.  0792  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo  Ljubljana  1626981  26.338 
Povzetek
Osnovno vodilo pri določanju raziskovalnih vsebin programske skupine je razvoj stroke, poglabljanje znanj, ki vnašajo sodobne vsebine v raziskovalni in posredno študijski program, in mednarodna uveljavitev. Smatramo, da mora vsebina programa vsebovati tiste elemente, ki bodo omogočali osvajanje in integracijo novih znanj ter strokovno odličnost programske skupine. S predlagano vsebino programa je zagotovljena kontinuiteta raziskav programa Kemijsko inženirstvo (P2-0191), ki je obsegal naslednja področja: modeliranje in procesno inženirstvo, reologija in aplikacije, polimerno inženirstvo in tehnologija, biokemijsko inženirstvo in biotehnologija ter okoljsko inženirstvo in aplikacije. Zaradi bistvenih sprememb na slovenskem in svetovnem tržišču, ki so posledica vse večjih potreb po tehnološko naprednih materialih, materialih iz obnovljivih virov (biomase), večje ekološke osveščenosti in večjih zahtev po varnosti zaposlenih in potrošnikov, se mora razvoj kemijsko inženirske stroke tako kot razvoj kemijske in procesne industrije nadgrajevati na specifičnih kompleksnih sistemih, ki zahtevajo obvladovanje znanj, tako na procesnem kot na produktnem področju. Razvoj takšnih znanj zahteva integriran multidisciplinaren sistematičen pristop, ki bo omogočil modeliranje kompleksnih, simultanih in ponavadi povezanih transportnih fenomenov in kinetičnih procesov, ki potekajo na različnih nivojih od molekularnega do industrijskega merila. Zato tudi za prihodnje vsebinsko izhodišče programa Kemijsko inženirstvo predlagamo: študij transportnih pojavov v heterogenih reakcijsko-difuzijskih sistemih, ki vključuje matematično-fizikalni zapis procesov na različnih nivojih opazovanja od molekularnega do makroskopskega, razvoj nelinearnih sistemov za opis procesov ter razvoj produktov za aplikacije, ki zahtevajo podrobno poznavanje kompleksnih transportnih mehanizmov. Raziskovalni program omogoča tovrsten integriran multidisciplinaren sistematičen pristop, s katerim bo mogoče razvijati osnovna kemijsko inženirska znanja in jih aplicirati na specifičnih kemijsko inženirskih področjih, kot so kemijsko procesno inženirstvo z reologijo, polimerno inženirstvo, biokemijsko inženirstvo in ekološko inženirstvo. Predlagani raziskovalni program je usklajen z usmeritvami Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za financiranje raziskovalnih programov, v katerih so posebej izpostavljene naslednje tematske prioritete s področja kemijskega inženirstva: raziskovanje materialov, novih proizvodnih postopkov in tehnologij ter raziskave, vpete v razvojne potrebe slovenskih podjetij. V prihodnjem obdobju bodo nove raziskave usmerjene predvsem uporabi obnovljivih virov za nove materiale in tehnologije. Ob tem smo upoštevali tudi dejstvo, da morajo biti področje, obseg in rezultati raziskav podlaga za kvalitetno izvedbo prenovljenega študijskega programa Kemijsko inženirstvo.
Pomen za razvoj znanosti
Vsebina raziskovalnega programa sodi na področje kemijskega inženirstva. Perspektivno področje kemijskega inženirstva kot tehniške znanstvene vede, na katerem je pričakovati intenziven napredek in ki prevzema gonilno vlogo pri razvoju stroke, je produktno inženirstvo, ki vključuje razvoj novih materialov in tehnoloških postopkov za proizvodnjo le teh, kot je na primer razvoj materialov iz obnovljivih virov in za to potrebne tehnologije. Z razvojem novih produktov in tehnoloških postopkov ter optimizacijo končnih lastnosti produkta bodo v okviru raziskovalnega dela razvita nova fundamentalna znanja, ki bodo v povezavi s procesno integracijo in procesnim nadzorom vodila do boljšega razumevanja kompleksnih sistemov in procesov, kar bo omogočalo generalizacijo pridobljenih znanj in njihovo uporabo na multidisciplinarnem integralnem področju povečanja učinkovitosti procesov v smislu načrtovanja nove opreme na znanstvenih osnovah ter sinteze strukturiranih produktov z definiranimi končnimi lastnostmi.
Pomen za razvoj Slovenije
Skladno z Resolucijo o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (ReRIS11-20) ter njenimi ciljem vzpostaviti sodoben raziskovalni in inovacijski sistem, ki bo omogočal višjo kakovost življenja za vse, s kritično refleksijo družbe, učinkovitim reševanjem družbenih izzivov in dvigom dodane vrednosti na zaposlenega ter zagotavljanjem več in kakovostnejših delovnih mest, bo predlagani raziskovalni program posodobil raziskovalno področje, dvignil ustvarjalnost in inovativnost ter tehnološko razvitost, predvsem v smislu izobraževanja, raziskovanja in povečane mobilnosti znanja, idej in ljudi ter stimuliranja povečevanja deleža raziskovalnih in razvojnih kadrov v gospodarstvu. Vsebina programa sodi na tista področja, ki so za Slovenijo posebej perspektivna, saj omogoča poglobitev znanj, znanstvene propulzivnosti in gospodarske učinkovitosti ter neposredno podpira hitrejši razvoj tistih gospodarskih področij, ki sovpadajo z evropskimi prioritetami, kot so napredni sintetični materiali, sintetični materiali iz biomase, kompleksni sistemi, tehnologije za trajnostni razvoj in zdravje. To so področja, ki izkazujejo največji potencial za povečanje gospodarske konkurenčnosti in produktivnosti ter doseganje višje dodane vrednosti. Zahtevnost vsebine programa omogoča delo mladih raziskovalcev za pridobitev doktorata znanosti ob istočasni povezavi z gospodarstvom ter možnost objave kvalitetnih prispevkov v mednarodnih revijah. Predlagane raziskave sodijo v prioritetne sklope raziskovanja novih materialov, materialov iz obnovljivih virov, novih proizvodnih postopkov, orodij in tehnologij. Razviti produkti in tehnologije bodo neposredno vplivali na zdravje, manjše obremenjevanje okolja, omogočili manjšo izrabo naravnih virov (vode) ter energetsko učinkovitejšo proizvodnjo. Izvedba programa v zastavljenem obsegu bo prispevala k promociji države preko objav patentov in strokovnih člankov v mednarodno priznanih revijah ter z uveljavitvijo novih izdelkov na evropskem trgu pod uveljavljeno blagovno znamko. Pridobljena znanja bodo omogočila dvig kakovosti pedagoškega procesa in vplivala na nivo znanj diplomantov. Izvedba programa bo omogočala pretok znanj in kadrov med univerzo in gospodarstvom.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno