Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Kemijsko inženirstvo

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.02.00  Tehnika  Kemijsko inženirstvo   

Koda Veda Področje
T350  Tehnološke vede  Kemijska tehnologija in inženirstvo 

Koda Veda Področje
2.04  Tehniške in tehnološke vede  Kemijsko inženirstvo 
Ključne besede
kemijsko inženirstvo, transportni pojavi, trajnostni razvoj, intenzifikacija procesov, hidrogeli, mikroprocesno inženirstvo, napredni materiali, pametni polimerni materiali, biorazgradljivi polimerni materiali, okoljsko inženirstvo
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Upoš. tč.
6.656,81
A''
2.283,87
A'
3.822,11
A1/2
4.649,96
CI10
5.185
CImax
242
h10
35
A1
24,94
A3
3,28
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 24. februar 2024; A3 za obdobje 2018-2022
Podatki za razpise ARIS ( 04.04.2019 - Programski razpis , arhiv )
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS  314  6.397  5.698  18,15 
Scopus  326  7.301  6.549  20,09 
Raziskovalci (14)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  29746  dr. Branko Alič  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2020 - 2024  98 
2.  35339  dr. Rok Ambrožič  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2020 - 2024  54 
3.  36313  dr. Gabriela Kalčikova  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2020 - 2024  355 
4.  51843  dr. Tilen Kopač  Kemijsko inženirstvo  Mladi raziskovalec  2020 - 2024  19 
5.  14126  dr. Matjaž Krajnc  Kemijsko inženirstvo  Vodja  2020 - 2022  489 
6.  54647  Iris Malnarič  Kemijsko inženirstvo  Mladi raziskovalec  2020 - 2024 
7.  51842  Tadej Menegatti  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2020 - 2024  16 
8.  08041  dr. Igor Plazl  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2020 - 2024  477 
9.  34349  dr. Aleš Ručigaj  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2020 - 2024  143 
10.  39080  dr. Filip Strniša  Računalništvo in informatika  Mladi raziskovalec  2020  24 
11.  22601  dr. Urška Šebenik  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2020 - 2024  327 
12.  56884  Borut Šketa  Kemijsko inženirstvo  Mladi raziskovalec  2022 - 2024 
13.  14815  dr. Andreja Žgajnar Gotvajn  Kemijsko inženirstvo  Vodja  2020 - 2024  751 
14.  11250  dr. Polona Žnidaršič Plazl  Biotehnologija  Raziskovalec  2020 - 2024  438 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0103  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo  Ljubljana  1626990  23.328 
Povzetek
Osnovno vodilo pri določanju raziskovalnih vsebin programske skupine je razvoj stroke, poglabljanje znanj, ki vnašajo sodobne vsebine v raziskovalni in posredno študijski program, in mednarodna uveljavitev. Vsebina programa mora vsebovati tiste elemente, ki bodo omogočali osvajanje in integracijo novih znanj ter strokovno ter znanstveno odličnost programske skupine. Zaradi bistvenih sprememb na slovenskem in svetovnem tržišču, ki so posledica vse večjih potreb po tehnološko naprednih materialih, večje ekološke osveščenosti in večjih zahtev po varnosti zaposlenih in potrošnikov, se mora razvoj kemijsko inženirske stroke tako kot razvoj kemijske in procesne industrije nadgrajevati na specifičnih kompleksnih sistemih, ki zahtevajo obvladovanje znanj, tako na procesnem kot na produktnem področju. Razvoj takšnih znanj zahteva integriran multidisciplinaren sistematičen pristop, ki bo omogočil modeliranje kompleksnih, simultanih in ponavadi povezanih transportnih fenomenov in kinetičnih procesov, ki potekajo na različnih nivojih od molekularnega do industrijskega merila, in ki temelji na študiju transportnih pojavov v heterogenih reakcijsko-difuzijskih sistemih, ki vključuje matematično-fizikalni zapis procesov na različnih nivojih opazovanja od molekularnega do makroskopskega, razvoj nelinearnih sistemov za opis procesov ter razvoj produktov za aplikacije, ki zahtevajo podrobno poznavanje kompleksnih transportnih mehanizmov. Področje raziskav je usmerjeno k celostnemu pristopu obravnave procesa od surovine do končnega produkta in gradi na širšem povezovanju posameznih raziskovalnih usmeritev programske skupine. Skupni imenovalec programske skupine je težnja po intenzifikaciji procesov in zmanjševanju vpliva kemijske in sorodnih industrij na okolje ob upoštevanju družbenih in socialno-ekonomskih sprememb moderne družbe. Raziskovalne usmeritve delimo v tri raziskovalne sklope: intenzifikacija procesov, ki predstavlja temelj raziskav transportnih fenomenov in kinetičnih procesov od molekularnega do makroskopskega nivoja z namenom zmanjšanja porabe naravnih surovin in energije, onesnaženja ter/ali pridobivanja izboljšane strukture produkta (materiala) in njegovih lastnosti; napredni materiali, kjer je razvoj usmerjen v uporabo naravnih surovin za razvoj novih pametnih polimernih materialov in ocena in zmanjševanje onesnaženja. Vsak raziskovalni sklop dalje delimo na bolj specifično usmerjene podsklope. Ob tem je upoštevano tudi dejstvo, da morajo biti področje, obseg in rezultati raziskav podlaga za kvalitetno izvedbo študijskega programa Kemijsko inženirstvo.
Pomen za razvoj znanosti
Vsebina raziskovalnega programa sodi na področje kemijskega inženirstva. Perspektivno področje kemijskega inženirstva kot tehniške znanstvene vede, na katerem je pričakovati intenziven napredek in ki prevzema gonilno vlogo pri razvoju stroke, je produktno inženirstvo, ki vključuje razvoj novih materialov in tehnoloških postopkov za proizvodnjo le teh, kot je na primer razvoj materialov iz obnovljivih virov in za to potrebne tehnologije. Z razvojem novih produktov in tehnoloških postopkov ter optimizacijo končnih lastnosti produkta bodo v okviru raziskovalnega dela razvita nova fundamentalna znanja, ki bodo v povezavi s procesno integracijo in procesnim nadzorom vodila do boljšega razumevanja kompleksnih sistemov in procesov, kar bo omogočalo generalizacijo pridobljenih znanj in njihovo uporabo na multidisciplinarnem integralnem področju povečanja učinkovitosti procesov v smislu načrtovanja nove opreme na znanstvenih osnovah ter sinteze strukturiranih produktov z definiranimi končnimi lastnostmi.
Pomen za razvoj Slovenije
Skladno z Resolucijo o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (ReRIS11-20) ter njenimi ciljem vzpostaviti sodoben raziskovalni in inovacijski sistem, ki bo omogočal višjo kakovost življenja za vse, s kritično refleksijo družbe, učinkovitim reševanjem družbenih izzivov in dvigom dodane vrednosti na zaposlenega ter zagotavljanjem več in kakovostnejših delovnih mest, bo predlagani raziskovalni program posodobil raziskovalno področje, dvignil ustvarjalnost in inovativnost ter tehnološko razvitost, predvsem v smislu izobraževanja, raziskovanja in povečane mobilnosti znanja, idej in ljudi ter stimuliranja povečevanja deleža raziskovalnih in razvojnih kadrov v gospodarstvu. Vsebina programa sodi na tista področja, ki so za Slovenijo posebej perspektivna, saj omogoča poglobitev znanj, znanstvene propulzivnosti in gospodarske učinkovitosti ter neposredno podpira hitrejši razvoj tistih gospodarskih področij, ki sovpadajo z evropskimi prioritetami, kot so napredni sintetični materiali, sintetični materiali iz biomase, kompleksni sistemi, tehnologije za trajnostni razvoj in zdravje. To so področja, ki izkazujejo največji potencial za povečanje gospodarske konkurenčnosti in produktivnosti ter doseganje višje dodane vrednosti. Zahtevnost vsebine programa omogoča delo mladih raziskovalcev za pridobitev doktorata znanosti ob istočasni povezavi z gospodarstvom ter možnost objave kvalitetnih prispevkov v mednarodnih revijah. Predlagane raziskave sodijo v prioritetne sklope raziskovanja novih materialov, materialov iz obnovljivih virov, novih proizvodnih postopkov, orodij in tehnologij. Razviti produkti in tehnologije bodo neposredno vplivali na zdravje, manjše obremenjevanje okolja, omogočili manjšo izrabo naravnih virov (vode) ter energetsko učinkovitejšo proizvodnjo. Izvedba programa v zastavljenem obsegu bo prispevala k promociji države preko objav patentov in strokovnih člankov v mednarodno priznanih revijah ter z uveljavitvijo novih izdelkov na evropskem trgu pod uveljavljeno blagovno znamko. Pridobljena znanja bodo omogočila dvig kakovosti pedagoškega procesa in vplivala na nivo znanj diplomantov. Izvedba programa bo omogočala pretok znanj in kadrov med univerzo in gospodarstvom.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno