Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Sociokulturni in organizacijski vidiki prenosa znanja in tehnologije

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.03.00  Družboslovje  Sociologija   
5.04.00  Družboslovje  Upravne in organizacijske vede   

Koda Veda Področje
S210  Družboslovje  Sociologija 

Koda Veda Področje
5.04  Družbene vede  Sociologija 
Ključne besede
majhna in srednja visokotehnološka podjetja, organizacijska kultura, socialni kapital, prenos znanja, akademsko podjetništvo, inovativnost
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (20)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  04991  dr. Franc Adam  Sociologija  Vodja  2015 - 2021  569 
2.  26182  dr. Igor Bahovec  Sociologija  Raziskovalec  2015 - 2021  260 
3.  51328  Blaž Bajec  Kulturologija  Tehnični sodelavec  2021  25 
4.  37817  Katja Begelj    Tehnični sodelavec  2015 
5.  36489  dr. Victor Cepoi  Sociologija  Raziskovalec  2019 - 2020  36 
6.  37019  dr. Anna Gasior-Niemiec  Sociologija  Raziskovalec  2015 - 2016  24 
7.  36482  dr. Uroš Gojkovič  Sociologija  Mladi raziskovalec  2015 - 2016  21 
8.  51948  dr. Maruša Gorišek  Sociologija  Mladi raziskovalec  2018 - 2021  32 
9.  05288  dr. Angela Ivančič  Vzgoja in izobraževanje  Upokojeni raziskovalec  2015 - 2021  180 
10.  15185  dr. Matej Makarovič  Sociologija  Raziskovalec  2019 - 2021  433 
11.  50676  Damjan Oven  Sociologija  Mladi raziskovalec  2017 
12.  51706  dr. Andrej Pavletič  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2018 - 2019  54 
13.  53759  Dane Podmenik    Tehnični sodelavec  2019 - 2021  56 
14.  25830  dr. Mateja Rek  Politične vede  Raziskovalec  2021  144 
15.  38414  dr. Peter Rožič  Filozofija  Raziskovalec  2016  178 
16.  51707  Barbara Tomšič    Tehnični sodelavec  2018  39 
17.  30580  dr. Andreja Trdina  Politične vede  Raziskovalec  2016 - 2018  113 
18.  14832  dr. Urban Vehovar  Sociologija  Raziskovalec  2020 - 2021  248 
19.  39607  Nick Vovk    Tehnični sodelavec  2016 - 2018 
20.  30472  dr. Hans Westlund  Sociologija  Raziskovalec  2015 - 2021  78 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  2439  Inštitut za razvojne in strateške analize  Ljubljana  2074320  1.530 
Povzetek
V raziskavi se osredotočamo na fenomen prenosa znanja v okviru majhnih in srednjih visokotehnološko podjetij (MSVTP). Ta podjetja so zelo hvaležen in obetaven predmet znanstvenega proučevanja, saj združujejo tržno in produkcijsko naravnanost z logiko raziskovalne skupine. Usmerjena so tako na poslovno uspešnost kot tudi na strategijo upravljanja z znanjem in kognitivno mobilizacijo. Pri proučevanju MSVTP se bomo osredotočili na socio kulturne vidike izmenjave in kroženja znanja kot tudi na sposobnost absorbcije novih idej in informacij. Zanima nas povezanost med organizacijskimi spremembami, organizacijsko kulturo ter oblikami socialnega kapitala na eni strani in strategijami upravljanja z znanjem na drugi strani. Empirični podatki, ki smo jih do zdaj zbrali (Adam et al, 2014) nam razkrivajo vključenost MSVTP v akademsko sfero, medtem ko o tem kako prihaja do diseminacije in izmenjave idej in informacij z drugimi akterji in deležniki ter podjetji, vemo manj. Posvetili se bomo vprašanjem pomembnosti uporabe modelov odprte inovacije in ko-­inovacije ter identificiranju potencialov za širitev in rast MSVTP. Posebna pozornost bo usmerjena na stične točke med akterji v akademskem in socialnem podjetništvu. S pomočjo sekundarnih podatkov iz različnih virov (Eurostat, Global Entrepreneurship Monitor, Innovation Union Scoreboard….) bomo presodili v kakšni meri ekonomska kriza vpliva na ustanavljanje in rast MSVTP. Zasledujoč  te cilje se nadejamo tudi potencialno pomembnih izsledkov z vidika raziskovalne in industrijske politike – pa tudi zaposlovalne politike –­ v Sloveniji in širše v okviru EU. Velja omeniti, da smo edina programska skupina v družboslovju (in širše), ki se ukvarja z MSVTP in ki poizkuša kombinirati znanje o podjetništvu, organizacijskih teorijah ter organizacijski kulturi s poznavanjem inovacijskih procesov ter družbene vloge znanosti.
Pomen za razvoj znanosti
Tematika raziskovalnega programa je teoretsko in znanstveno relevantna, saj se ukvarja s procesi, ki so predmet izjemne pozornosti, torej z inovacijskimi procesi, prenosom znanja, visokotehnološkimi podjetji. Nekateri člani so se uveljavili v okviru proučevanja socialnega kapitala in njegovega vpliva na razvoj, inovacije in kognitivno mobilizacijo. V tem smislu bomo tudi nadaljevali. Čeprav je – kot rečeno – veliko zanimanje za pojme in tematike, ki so v ospredju našega zanimanja raziskovanja, pa je le malo raziskovalcev ali skupin v Evropi, ki bi se ukvarjale z malimi in srednjimi visokotehnološkimi podjetji (MSVTP) v povezavi z akademskim in socialnim podjetništvom. Prav tako ne obstaja nobena študija, ki bi podrobneje analizirala znanstveno/akademsko dejavnost MSVTP in njen vpliv na organizacijo dela in organizacijsko kulturo ter na druge, zlasti poslovne parametre. Menimo, da naša skupina, čeprav je majhna je pa internacionalizirana – lahko postane eno od jeder zbiranja raziskovalcev s podobnimi interesi. Gotovo pa lahko pričakujemo, da bo svojo odmevnost in vizibilnost v mednarodnem prostoru še povečala (kar indicira dinamika citiranja v zadnjih letih). Posebej je treba omeniti metodološko orientacijo v smislu post­-pozitivizma, ki se odraža v uporabi triangulacije, meta­-analize ter spodbujanju refleksivnega (in kritičnega) znanstvenega diskurza. Izpostaviti velja težnjo k integralnemu pristopu, ki presega sedanjo fragmentiranost in preozko specializacijo v družbenih vedah ter omejevanje v ozke disciplinarne okvire. Predvsem pa razvijamo nove modele primerjalnega (cross­national) raziskovanja.
Pomen za razvoj Slovenije
Tematika programske skupine ni samo znanstveno pomembna, temveč  je  tudi  aktualna z vidika razvojnih strategij in družbene promocije MSVTP. Tako v Sloveniji kot tudi v Evropski uniji. Omenimo naj samo sodelovanje s Statističnim uradom RS (SURS) glede izboljševanja zajema podatkov, ki se nanašajo na raziskovalno-­razvojno dejavnost (RRD) in inovacije (http://www.institut-irsa.si/images/stories/bibliografije/surs-­ekspertiza.pdf). Ukvarjanje z velikimi podatkovnimi bazami ter s problematiko primerjalnega raziskovanja na bazi meta-analize je spodbuda tudi za aplikativno delovanje v smislu predlogov za korekcijo nekaterih postopkov, ki jih uporabljajo v statističnih uradih in Eurostatu. Dodamo naj, da vse člani programske skupine poučujemo na visokošolskih zavodih in prenašamo znanje na študente. Nekateri so predavatelji in mentorji na doktorskem študiju. Inštitut IRSA, v katerem delujemo, je povezan z mnogimi podjetji in civilno-­družbenimi organizacijami. Določene izsledke raziskav poizkušamo plasirati v javnost in medije.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno