Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Eksperimentalna fizika kondenzirane materije: raziskave nizkodimenzionalnih in površinskih struktur s transmisijsko, elektronsko in rastersko tunelsko mikroskopijo

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.02.01  Naravoslovje  Fizika  Fizika kondenzirane materije 

Koda Veda Področje
P250  Naravoslovno-matematične vede  Kondenzirane snovi: struktura, termične in mehanske lastnosti, kristalografija, fazno ravnovesje 
P260  Naravoslovno-matematične vede  Kondenzirane snovi: elektronska struktura, električne, magnetne in optične lstnosti, supraprevodniki, magnetna rezonanca, relaksacija, spektroskopija 
Ključne besede
modulirane superstrukture, površinske strukture, nukleacija in rast kovinskih depozitov, transmisijska elektronska mikroskopija, tunelska mikroskopija, nizkoenergijski elektronski uklon, Augerjeva spektroskopija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (7)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  03426  mag. Bojan Marin  Fizika  Raziskovalec  1996 - 2001  93 
2.  01112  dr. Albert Prodan  Fizika  Vodja  1996 - 2001  210 
3.  00393  dr. Milan Valter Schara  Fizika  Raziskovalec  1996 - 2001  343 
4.  01119  dr. Marjeta Šentjurc  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  1996 - 2001  512 
5.  12338  dr. Miha Škarabot  Fizika  Raziskovalec  1998 - 2001  247 
6.  09863  Zora Škraba    Raziskovalec  2000 - 2001  40 
7.  19245  dr. Herman Josef P. Van Midden  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  1999 - 2001  88 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  85.605 
Povzetek
Cilj projekta je po eni strani priprava in karakterizacija nizkodimenzionalnih moduliranih struktur, po drugi pa strukturne površinske raziskave in začetne faze rasti različnih kovinskih depozitov na modelnih substratih. Raziskovalna hipoteza predvideva, da je mogoče pričakovati obstoj novih nizkodimenzionalnih moduliranih struktur s specifičnimi strukturnimi lastnostmi in nova spoznanja pri že znanih spojinah te vrste ter da bo uporaba modernih površinskih metod omogočila nov vpogled na atomskem nivoju v procese in reakcije v začetnih fazah rasti depozita, ki odločilno opredeljujo nadaljno epitaksialno rast in s tem lastnosti nanešene plasti. Raziskave predstavljajo nadaljevanje že opravljenega dela, pri čemer se bomo ukvarjali predvsem s spojinami iz družine halkogenidov prehodnih kovin, ki so zaradi specifičnih strukturnih lastnosti zanimive same po sebi, zelo uporabne pa so tudi kot modelni substrati pri študiju kontrolirane rasti in samoorganizacije kovinskih depozitov med začetno fazo rasti. Pri preverjanju raziskovalne hipoteze bomo od konvencionalnih strukturnih metod uporabljali rentgenski in elektronski uklon ter transmisijsko elektronsko mikroskopijo, od površinskih pa rastrsko tunelsko mikroskopijo, kombinirano z nizkoenergijskim elektronskim uklonom in Augerjevo spektroskopijo. Raziskave vseskozi potekajo v sodelovanju z vrsto sodelavcev po svetu, kar omogoča tako izmenjavo znanja in izkušenj, kot tudi dostop do alternativnih raziskovalnih metod, ki se dopolnjujejo z našimi. Ugotovljena znanstvena spoznanja bodo tudi v bodoče predstavljena na mednarodnih in domačih srečanjih ter objavljena v mednarodnih revijah.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno