Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Nanoteranostiki na osnovi magnetno odzivnih materialov

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.09.00  Naravoslovje  Farmacija   

Koda Veda Področje
B740  Biomedicinske vede  Farmakološke vede, farmakognozija, farmacija, toksikologija 

Koda Veda Področje
3.01  Medicinske in zdravstvene vede  Temeljna medicina 
Ključne besede
Nanoteranostiki, nanodostavni sistemi, zdravljenje raka, superparamagnetni nanodelci železovega oksida, anizotropne magnetne nanoverige
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (20)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  36327  dr. Blaž Belec  Materiali  Raziskovalec  2016 - 2017  83 
2.  38497  dr. Maja Bjelošević Žiberna  Farmacija  Raziskovalec  2017 - 2018  73 
3.  32694  dr. Katarina Bolko Seljak  Farmacija  Raziskovalec  2016 - 2018  55 
4.  15873  dr. Mateja Erdani Kreft  Nevrobiologija  Raziskovalec  2016 - 2018  399 
5.  11789  dr. Mirjana Gašperlin  Farmacija  Raziskovalec  2016 - 2018  590 
6.  38205  Tanja Goršak  Materiali  Mladi raziskovalec  2017 - 2018  35 
7.  29887  dr. Mirjam Gosenca Matjaž  Farmacija  Raziskovalec  2016 - 2018  133 
8.  18699  Mojca Keržan    Tehnični sodelavec  2016 - 2018 
9.  24402  dr. Petra Kocbek  Farmacija  Vodja  2016 - 2018  289 
10.  29529  dr. Slavko Kralj  Materiali  Raziskovalec  2016 - 2018  239 
11.  09032  dr. Julijana Kristl  Farmacija  Raziskovalec  2016 - 2018  930 
12.  10372  dr. Darko Makovec  Materiali  Raziskovalec  2016 - 2018  660 
13.  14935  dr. Odon Planinšek  Farmacija  Raziskovalec  2016 - 2018  434 
14.  35476  dr. Olivija Plohl  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2016  102 
15.  37548  dr. Tanja Potrč  Farmacija  Raziskovalec  2016 - 2018  41 
16.  34450  dr. Klementina Pušnik Črešnar  Kemija  Raziskovalec  2016  52 
17.  11654  dr. Rok Romih  Nevrobiologija  Raziskovalec  2016 - 2018  243 
18.  20343  dr. Daša Zupančič  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2016 - 2018  86 
19.  36439  dr. Špela Zupančič  Farmacija  Raziskovalec  2016 - 2018  124 
20.  26226  dr. Alenka Zvonar Pobirk  Farmacija  Raziskovalec  2016 - 2018  205 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  88.063 
2.  0381  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta  Ljubljana  1627066  45.334 
3.  0787  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo  Ljubljana  1626973  17.131 
Povzetek
Dandanes predstavljajo rakava obolenja velik izziv v zdravstvu, saj vsako leto za to boleznijo v Evropi zboli 3 milijone ljudi. Razpoložljiva zdravila in terapevtski pristopi so le omejeno učinkoviti in pogosto povezani z resnimi neželenimi stranskimi učinki, ki so posledica nespecifičnega porazdeljevanja učinkovin, kar lahko preprečimo ali omejimo z njihovim vgrajevanjem v napredne dostavne sisteme. Poleg učinkovitega zdravljenja bolezni je dandanes vse večji poudarek na razvoju novih metod, ki bi omogočale zgodnje odkrivanje bolezenskih sprememb tj. razvoj učinkovite diagnostike. Tako so na področju zdravljenja raka danes zelo aktualne raziskave teranostikov. To so sistemi, ki so sestavljeni iz diagnostične (npr. nanodelci železovega oksida) in terapevtske komponente (zdravilna učinkovina) ter omogočajo sočasno zdravljenje (terapijo) in diagnosticiranje oz. spremljanje bolezni. Običajno razvoj takšnih sistemov zahteva uporabo sodobnih nanotehnoloških pristopov. V literaturi najdemo številne primere nanoteranostikov, kjer je dostavni sistem za učinkovino polimerne narave, znani pa so tudi nanoteranostiki na osnovi anorganskih materialov, kot so porozne strukture amorfnega silicijevega dioksida (silike). Takšni sistemi so kemijsko in termično stabilni, biokompatibilni in omogočajo nadzorovano sproščanje vgrajenih učinkovin, zato so zelo zanimivi na področju dostave učinkovin. Osnovni cilj predlaganega projekta je s sintezo specifičnih znanj in dognanj s področja materialov in farmacevtske nanotehnologije razviti platformo za pripravo naprednih nanoteranostikov za uporabo v terapiji rakavih obolenj. Izhajali bomo iz superparamagnetnih nanodelcev železovega oksida. Ker pa so le-ti v gradientu magnetnega polja praktično neodzivni, bomo pripravili skupke superparamagnetnih nanodelcev (SSN), ki so zaradi večjega volumna magnetne faze magnetno odzivni ter v optimalnih magnetnih poljih tvorijo različne nanostrukture, ki imajo velik potencial za pripravo inovativnih magnetno odzivnih nanomaterialov. SSN omogočajo poleg magnetne vodljivosti tudi vizualizacijo sistema z magnetnim resonančnim slikanjem, saj so superparamagnetni nanodelci dobro kontrastno sredstvo. SSN bomo v prisotnosti magnetnega polja uredili v verigam podobne strukture in jih fiksirali v ogrodje iz silike ter tako pripravili inovativen multifunkcionalen nanomaterial – magnetne nanoverige (MNV). Velik izziv bo predstavljal razvoj metode za pripravo ločenega prostora oziroma rezervoarja znotraj MNV, ki bo namenjen vgrajevanju zdravilne učinkovine. Priprava podobnih votlih MNV kot dostavnih sistemov za učinkovine do danes še ni bila opisana v znanstveni literaturi. Prav tako bo inovativno vgrajevanje modelne učinkovine in modifikacija površine z modelno učinkovino napolnjenih MNV s ciljem doseči nadzorovano sproščanje. Razvoj nanoteranostika na osnovi magnetno odzivnih nanomaterialov bo temeljil na naslednjih delovnih sklopih (DS): DS1. Razvoj postopka izdelave MNV DS2. Priprava nanoteranostika na osnovi MNV DS3. Fizikalno-kemijsko in tehnološko vrednotenje MNV DS4. Biološko vrednotenje MNV in vitro Rezultat projekta bodo nova znanja s področja sinteze in vrednotenja novih magnetno odzivnih nanostruktur ter poznavanja in načrtovanja njihovih lastnosti za uporabo v biomedicini. Hkrati pa bo pomemben rezultat projekta tudi razumevanje interakcij med MNV in celicami ter celični odziv nanje, kar je pomembno z vidika zagotavljanja varnosti nanometerialov. Pričakujemo, da bo predstavljen koncept izhodišče za nadaljnji razvoj nanoteranostikov na osnovi MNV, ki bodo pomenili pomemben klinični in znanstveni preboj na področju terapije in diagnostike rakavih obolenj.
Pomen za razvoj znanosti
Nanomateriali predstavljajo velik izziv v različnih znanstvenih disciplinah; vsaka s specifičnimi pogledi na njihove lastnosti in prednosti. Z našim pristopom bomo skušali povezati znanja različnih disciplin in jih ciljano usmeriti v razvoj platforme za pripravo naprednih nanoteranostikov za uporabo v terapiji rakavih obolenj. Čeprav je dandanes poznana že vrsta različnih nanoteranostikov, njihove lastnosti še zdaleč niso povsem raziskane in izkoriščene, zato je njihov nadaljnji razvoj zelo aktualen. Tako predlagana raziskava sledi najnovejšim spoznanjem in odkritjem na področju raziskav nanomaterialov, ki jih skuša implementirati v procesu načrtovanja in razvoja nanoteranostika s protirakavo učinkovino. Obetavna nanomateriala za uporabo v biomedicini predstavljajo superparamagnetni nanodelci železovega oksida in nanodelci silike, ki v predlaganem projektu predstavljajo izhodna nanomateriala za izdelavo inovativnega nanoteranostika. V okviru predlaganega raziskovalnega projekta bodo raziskave usmerjene v razvoj novih magnetno-odzivnih hierarhičnih struktur na osnovi skupkov superparamagnetnih nanodelcev tj. MNV. Čeprav je bila priprava MNV že objavljena, bomo za njihovo pripravo uporabili izviren pristop; prav tako pa je tudi njihov razvoj za uporabo na področju biomedicine inovativni prispevek predlaganega projekta. Nanoteranostik na osnovi MNV bo predstavljal novost na področju zdravljenja rakavih obolenj in bo omogočal sočasno diagnostiko (MRI) in kontrolirano dostavo protirakave učinkovine. Naše raziskave na področju priprave magnetno odzivnih nanoteranostikov so pomembne za razumevanje vpliva nanomaterialov na žive sisteme in s tem za razvoj nanobiomedicine na eni strani in nanotoksikologije na drugi. Predstavljen projekt bo tako pomembno vplival na večjo povezanost raziskovalcev iz različnih znanstvenih disciplin kot so farmacija, materiali, biologija in medicina. Interdisciplinarnost projektne skupine pa bo vodila v nove smeri raziskav in v nove znanstvene preboje.
Pomen za razvoj Slovenije
Farmacevtska industrija ima za vsako državo zelo velik družbeno-ekonomski pomen. Izdeluje kakovostna, varna in učinkovita zdravila ter medicinske pripomočke in s tem konkurira na domačem in svetovnem trgu. Tudi naše raziskave so usmerjene h konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Z znanjem in izkušnjami, ki bodo plod projekta, bomo lahko nadaljevali tesno sodelovanje s podjetjem Lek Pharmaceuticals (Sandoz company), ki temelji na skupnem razvoju novih zdravil na osnovi magnetnih nanodelcev (sodelovanje z Institutom Jožef Stefan, Odsekom za sintezo materialov). Čeprav so predlagane raziskave predvsem temeljne, dejanska uporaba pa precej oddaljena, je lahko pridobljeno znanje praktično pomembno v sodelovanju s slovenskimi farmacevtskimi podjetji. Nova znanja pridobljena v okviru projekta lahko implementiramo v razvoj nanoteranostikov za zdravljenje rakavih bolezni in širše, kar bo omogočilo hitrejši razvoj sodobnih zdravil. Glede na inovativnost zastavljenega projekta pričakujemo patentno zaščito intelektualne lastnine, kar vodi v možnost trženja znanja in izdelkov že uveljavljenim podjetjem ali ustanovitev novih »spin-off« podjetij. Izkušnje, ki bodo plod raziskav predlaganega projekta, bodo osnova novim izdelkom, ki jih bo »spin-off« podjetje Instituta Jožef Stefan Nanos Scientificae d.o.o. (www.nanos-sci.com) lahko neposredno ponudilo na mednarodnem trgu. Naš projekt torej uresničuje enega od temeljnih ciljev strategije razvoja Slovenije - to je neposreden prenos znanja iz akademske sfere v gospodarstvo. Po drugi strani se moramo zavedati, da se s staranjem prebivalstva incidenca rakavih obolenj povečuje, za njihovo zdravljenje pa posledično potrebujemo učinkovite nove pristope zdravljenja in inovativna zdravila. Z izdelanimi nanoteranostiki na osnovi magnetnih nanoverig lahko dosežemo dostavo učinkovin na tarčno mesto v organizmu in spremljanje zdravljenja (MRI), zato bo zdravljenje bolj učinkovito, stroški pa manjši. Poleg tega lahko z uporabo naprednih nanoteranostikov povečamo komplianco zdravljenja in prispevamo k izboljšanju kakovosti bolnikovega življenja.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno