Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Antibakterijske nanostrukturirane zaščitne plasti za biološke aplikacije

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.04.02  Tehnika  Materiali  Kovinski materiali 

Koda Veda Področje
T155  Tehnološke vede  Prevleke in površinska obdelava 

Koda Veda Področje
2.10  Tehniške in tehnološke vede  Nanotehnologija 
Ključne besede
prevleke proti biološkemu nalaganju, antibakterijske prevleke, hibridne prevleke, korozija, superhidrofobnost, nanostrukturiranje
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (13)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  19165  dr. Marjetka Conradi  Fizika  Raziskovalec  2016 - 2018  153 
2.  18271  dr. Miha Čekada  Materiali  Raziskovalec  2016 - 2018  406 
3.  25126  dr. Črtomir Donik  Materiali  Raziskovalec  2016 - 2018  245 
4.  10842  dr. Matjaž Godec  Materiali  Raziskovalec  2017 - 2018  810 
5.  32545  dr. Matej Hočevar  Materiali  Raziskovalec  2016 - 2018  136 
6.  12616  dr. Darinka Kek Merl  Materiali  Raziskovalec  2016  129 
7.  18475  dr. Aleksandra Kocijan  Materiali  Vodja  2016 - 2018  218 
8.  07642  dr. Vojteh Leskovšek  Materiali  Raziskovalec  2016 - 2018  359 
9.  08850  dr. Djordje Mandrino  Fizika  Raziskovalec  2016 - 2018  234 
10.  18594  dr. Paul John Mc Guiness  Materiali  Raziskovalec  2016 - 2018  336 
11.  09090  dr. Peter Panjan  Materiali  Raziskovalec  2016 - 2018  782 
12.  15269  dr. Bojan Podgornik  Materiali  Raziskovalec  2016 - 2018  1.078 
13.  05438  dr. Matjaž Torkar  Materiali  Raziskovalec  2016 - 2018  469 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  85.562 
2.  0206  Inštitut za kovinske materiale in tehnologije  Ljubljana  5051622000  5.645 
Povzetek
Predlagani raziskovalni projekt je namenjen dizajniranju hibridnih anorganskih/organskih prevlek s pomočjo različnih pristopov molekularnega inženiringa za zaščito površin iz nerjavnega jekla pred problemi povezanimi z biološkim nalaganjem organizmov v različnih naravnih okoljih. Osredotočali se bomo na izboljšanje tehnologij za zaviranje korozije in preprečevanje biološkega nalaganja z antibakterijskim učinkom z zmanjšanim negativnim vplivom na okolje, ki bodo zmanjšale stopnjo biološkega nalaganja preko fizikalno-kemijskih lastnosti površine. Osredotočili se bomo na razvoj hibridnih anorganskih/organskih premazov, ki temeljijo na podobnih inženirskih pristopih, vendar se razlikujejo v posebnih ciljanih lastnostih. Pripravljene nanostrukturirane površine bomo fizikalno, kemijsko in mehansko ovrednotili. Rezultati bodo iterativno uporabljeni za spreminjanje in izboljšanje obstoječih tehnologij. Najbolj obetavne strategije bomo razvili in ovrednotili za možne končne aplikacije v vodnem okolju in v biomedicini. Glavni namen naše raziskave bo priprava kompozitov (nanodelci/epoksi, nanodelci/PEG in nanodelci/PDMS), ki bodo služili kot zaščitne prevleke na dveh tipih jekel – dupleks jeklo (DSS 2205) in avstenitno nerjavno jeklo (AISI 316L in AISI 304L). Osredotočili se bomo na optimizacijo priprave kompozitnih prevlek z modernimi metodami molekularnega inženiringa za pripravo nanostrukturirane površine, ki bo preprečila/zmanjšala adhezijo bioloških organizmov preko fizikalno-kemijskih lastnosti prevleke. Izbrali bomo primeren tip, koncentracijo in velikost nanodelcev za dosego željenih lastnosti. Zaradi velikega razmerja površina/prostornina pri nanodelcih, je za določitev lastnosti polimerne matrice (in posledično tudi kompozita kot celote) zelo pomembna površinska kemija. Na drugi strani stopnja disperzije in mešanja nanodelcev v polimeru igra pomembno vlogo pri izražanju lastnosti nanodelcev v kompozitu. Da bi čimbolj zmanjšali površinsko energijo bomo poskušali tudi z različnimi funkcionalizacijami nanodelcev (npr. floriranje) in spreminjanjem nanohrapavosti prevlek, kar omočljivost lahko pripelje do superhidrofobne limite. Vse pripravljene prevleke bomo natančno analizirali in določili njihovo mikrostrukturo, mehanske lastnosti in korozijsko odpornost v različnih razmerah (morska voda, fiziološka raztopina, itd.). Prevleke bomo preiskali z mikroskopskimi in spektroskopskimi metodami in pri tem uporabili svetlobno in elektronsko mikroskopijo in metode površinske analize kot so Augerjeva elektronska spektroskopija (AES), fotoelektronska spektroskopija z žarki-X (XPS), spektrometrijo z energijsko disperzijo žarkov-X (EDS), spektroskopija z disperzijo valovne dolžine žarkov-X (WDS), visoko-resolucijsko transmisijsko elektronsko mikroskopijo (TEM), in mikroskopijo na atomsko silo (AFM). Opravili bomo tudi mehanske teste s katerimi bomo merili adhezijo prevleke s t.i. “pull-off” testom, merili bomo obrabo in druge tribološke značilnosti površine izbranih pogojih. Omočljivost površine (hidrofobnost) bomo merili preko meritve kontaktnega kota in površinske energije, korozijske lastnosti pa z elektrokemijskimi tehnikami kot so: ciklična voltametrija, potenciodinamske meritve in elektrokemijska impedančna spektroskopija. Z atomsko emisijsko spektroskopijo z indukcijsko sklopljeno plazmo bomo ocenili prisotnost kovinskih ionov v simuliranih fizioloških pogojih pri daljši izpostavitvi kovinskih vzorcev. V sklopu predlaganega projekta si bomo prizadevali pridobiti ustrezno temeljno znanje za izdelavo hibridnih anorganskih/organskih prevlek z visoko dodano vrednostjo za uporabo v bioloških medijih.
Pomen za razvoj znanosti
Ker se problematike lotevamo v sklopu interdisciplinarnega sodelovanja, ki združuje raziskovalce s področja kemije, fizike, metalurgije in strojništva pričakujemo, da bodo rezultati predlaganega projekta prinesli izvirne znanstveno-raziskovalne in aplikativne rezultate. Polimerne prevleke za zaviranje biološkega nalaganja bomo nadgradili v hibridne prevleke z dodanimi nanodelci, z dodatno funkcionalizacijo le-teh pa bomo dosegli izboljšane protiadhezivne lastnosti, protibakteriske lastnosti, zmanjšano omočljivost in večjo zaščito pred mikrobiološko pogojeno korozijo v primerjavi s tržno dostopnimi prevlekami.
Pomen za razvoj Slovenije
Projekt bo razvil nove okolju prijazne tehnološke rešitve z namenom uravnotežiti družbene cilje glede varnosti, zdravja in ekologije z industrijsko konkurenčnostjo ob zmanjšanju uporabe toksičnih in dragih kemikalij. Projekt bo imel pomembno vlogo pri reševanju ekonomskih problemov z vidika zmanjšanja stroškov povezanih s povečanjem trenja pri biološkem nalaganju na ladijske trupe in jadrnice. Poleg tega ima biološko nalaganje organizmov na dovodne strukture, zaslone, podvodne cevi in toplotne izmenjevalce v elektrarnah negativni vpliv na zmogljivost le-te in s tem tudi velik ekonomski vpliv. Raziskovalna skupina predlaganega projekta je tudi aktivno vključena v evropski program Metallurgy Europe - Renaissance programme za obdobje 2012-2022, ki metalurgijo zaradi strateškega pomena kovinskih materialov na vseh področjih uvršča v prioritetna razvojna področja. V tej iniciativi so zaradi pomena tehnološkega razvoja novih materialov in njihove uporabe združena nekatera največja evropska industrijska podjetja kot npr.: Airbus Group, Siemens, Daimler, BMW, Rolls-Royce, Philips, Linde, ESI, Arcellor Mittal, Sandvik, SKF, Thyssen Krupp, Tata Steel, Fiat in številni drugi. V iniciativi je pomembno zastopano tudi podpodročje Bio-Implanted Devices, ki združuje industrijske partnerje, raziskovalne inštitute in univerze s področja biokompatibilnih materialov, kjer se aktivno vključujemo. V ta namen smo sodelovali pri pripravi dokumenta »Strategija razvoja metalurgije v Sloveniji 2015-2025«. V strategiji pametne specializacije Republike Slovenije sta domeni medicina ter razvoj materialov kot končnih produktov identificirani kot dve izmed najperspektivnejših tehnoloških področij, ki sta že nedvoumno vključeni na globalne trge. V okvirih pobude bo potekalo okrepljeno mednarodno sodelovanje z visoko razvito tehnologijo na področjih medicinsko/bioloških aplikacij.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno