Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Metode ocenjevanja ključnih populacijskih kazalnikov preživetja bolnikov z rakom

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.08.00  Medicina  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)   

Koda Veda Področje
P160  Naravoslovno-matematične vede  Statistika, operacijsko raziskovanje, programiranje, aktuarska matematika 

Koda Veda Področje
3.03  Medicinske in zdravstvene vede  Zdravstvene vede 
Ključne besede
Analiza preživetja, relativno preživetje, ocenjevanje bremena raka, čisto preživetje, sotveganja, psevdo-vrednosti
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (16)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  30722  dr. Rok Blagus  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2016 - 2018  195 
2.  11373  dr. Dimitar Hristovski  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2016 - 2018  145 
3.  07705  dr. Emil Hudomalj  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2016  39 
4.  32519  dr. Urška Ivanuš  Onkologija  Raziskovalec  2016 - 2018  287 
5.  36525  dr. Katja Jarm  Onkologija  Raziskovalec  2016 - 2018  121 
6.  26484  dr. Andrej Kastrin  Medicina  Raziskovalec  2017  145 
7.  29860  dr. Voyko Kavcic  Nevrobiologija  Raziskovalec  2016 - 2018  153 
8.  24344  dr. Nataša Kejžar  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2016  154 
9.  15355  dr. Branimir Leskošek  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2016  181 
10.  37491  dr. Klemen Pavlič  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2016 - 2018  24 
11.  23437  dr. Maja Pohar Perme  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Vodja  2016 - 2018  291 
12.  04399  dr. Maja Primic-Žakelj  Onkologija  Raziskovalec  2016 - 2018  834 
13.  33230  dr. Nina Ružić Gorenjec  Matematika  Raziskovalec  2017 - 2018  51 
14.  08992  dr. Janez Stare  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2016 - 2018  277 
15.  23050  dr. Vesna Zadnik  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2016 - 2018  494 
16.  25531  dr. Tina Žagar  Onkologija  Raziskovalec  2016 - 2018  236 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0302  ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA  Ljubljana  5055733000  15.338 
2.  0381  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta  Ljubljana  1627066  46.263 
Povzetek
Analiza preživetja na podlagi populacijskih registrov raka je sestavni del ocenjevanja bremena raka ter pomemben kazalnik napredka pri obvladovanju bolezni. Na preživetje bolnikov z rakom poleg bolezni same vplivajo še drugi dejavniki in njihov skupni vpliv imenujemo populacijsko tveganje. Ker so populacijska tveganje različna v različnih populacijah, na primer državah, je v primerjavah preživetja bolnikov z rakom potrebno njihov vpliv odstraniti. Kar ostane, imenujemo čisto preživetje. Čisto preživetje je ključnega pomena za primerjave med državami in razumevanje trendov v času, torej primerjave, ki vključujejo skupine z različno populacijsko smrtnostjo. Dosedanje metode računanja čistega preživetja, ki so bile v rabi več desetletij, so se izkazale za neustrezne, kar je povzročilo precej aktiven metodološki razvoj na tem področju. Predlagana je bila vrsta novih predlogov, ki pa so bili med seboj pogosto nasprotujoči, rezultat tega pa je bilo poročanje težko primerljivih in napačno interpretiranih rezultatov. Leta 2012 smo problem rešili v naši raziskovalni skupni. V članku »On estimation in relative survival« smo teoretično opisali in primerjali obstoječe cenilke čistega preživetja in predlagali novo metodo, ki omogoča nepristranske primerjave čistega preživetja. Metoda se je hitro pričela na široko uporabljati v praksi, pri tem pa so se pokazale določene pomanjkljivosti, vezane na praktično rabo, pa tudi precejšnje nerazumevanje problematike tako pri raziskovalcih s področja medicine kot tudi pri statistikih. Predlagani projekt je namenjen dokončni utemeljitvi ustrezne cenilke za ocenjevanje čistega preživetja, ki naj bi postala standard pri analizi podatkov registrov raka in sorodnih raziskavah. V ta namen želimo rešiti oba odprta problema, na katera opozarja do sedaj objavljena literatura: problem prekomerne variabilnosti nameravamo rešiti s pomočjo uvedbe kriterija, ki bi pomagal pri odločitvi, kako dolg interval spremljanja je še smiseln pri poročanju čistega preživetja; problem ocenjevanja v primeru diskretno zbranih podatkov pa želimo rešiti s pomočjo predloga nove, alternativne cenilke temelječe na teoriji psevdo-vrednosti. Čisto preživetje bomo jasneje umestili med ostale mere v relativnem preživetju in podali napotke za izbiro ustrezne mere in cenilke na področju preživetja. Na ta način želimo zmanjšati trenutni razkorak med metodološkim napredkom in dejansko uporabo v epidemioloških analizah in podati jasne temelje za nadaljnji metodološki razvoj. Proučili bomo lastnosti novo definiranega testa za primerjavo krivulj čistega preživetja in podali napotke za njegovo uporabo. Z definicijo nove cenilke za ocenjevanje smrtnosti zaradi raka v zveznem času bomo zapolnili bomo vrzel med neparametričnimi cenilkami v relativnem preživetju. Široko uporabo novih metod bomo omogočili z njihovo vključitvijo v programsko okolje R, podali pa bomo tudi napotke za njihovo implementacijo v drugih statističnih programskih okoljih. Opravili bomo celostno analizo podatkov slovenskega Registra raka in tako ilustrirali različne ideje ter identificirali morebitne pasti pri ocenjevanju. Pričakujemo, da bomo z ocenjevanjem različnih količin, ki se med seboj dopolnjujejo, dobili nov, celovitejši vpogled v podatke. Razširitev zgoraj omenjenih ciljev bo raziskava o možnostih uporabe psevdo-vrednosti v regresijskih modelih relativnega preživetja, proučitev možnosti uporabe povezav med Coxovim modelom in testom log-rank pri iskanju metod za prilagajanje semi-parametričnih regresijskih modelov v relativnem preživetju in proučitev možnosti razširitve uporabe metod relativnega preživetja.
Pomen za razvoj znanosti
Načrtujemo, da bodo rezultati projekta pomagali dokončno utemeljiti našo metodo ocenjevanja kot standard ocenjevanja čistega preživetja v registrih raka po vsem svetu. Hkrati želimo narediti metodologijo tega področja preglednejšo in dostopnejšo in s tem posredno pomagati k večji primerljivosti znanstvene literature na tem področju. Na podlagi odmevnosti našega dosedanjega dela utemeljeno pričakujemo, da bodo rezultati projekta ključno vplivali na analize preživetja bolnikov z rakom v prihodnjih letih, in da bodo naše raziskave še naprej vodnik napredka na področju relativnega preživetja.
Pomen za razvoj Slovenije
Preživetje bolnikov z rakom ocenjeno na podlagi podatkov registrov raka je eden ključnih kazalnikov bremena raka, ki odseva vpliv organizacije, dostopnosti, kvalitete in učinkovitosti zdravstvenega sistema. Izjemno pomembnost ocen preživetja za razumevanje razlik v zdravljenju raka med regijami oziroma državami dokazuje veliko število mednarodnih in nacionalnih projektov (CONCORD, EUROCARE, OECD Health reports, SEER reports, Nordcan, Slora). Navkljub ogromnim prizadevanjem za primerljivost in kvaliteto podatkov registrov raka pa rezultati omenjenih raziskav zaradi različnih metod ocenjevanja preživetja pogosto niso primerljivi med seboj. Pristranskost do sedaj uporabljanih metod je lahko vodila do nepotrebnih intervencij zdravstvenega sistema in napačnih kliničnih zaključkov. Menimo, da bo dokončna utemeljitev novih, nepristranskih metod ocenjevanja relativnega preživetja v praksi, ki jo bo prinesel projekt, ključnega pomena tako za slovenski Register raka kot tudi za vse mednarodne raziskave in bo pomembno izboljšala kvaliteto medicinskega raziskovanja na področju epidemiologije raka.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno