Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Tunelske membranske nanocevke za inovativno zdravljenje raka sečnega mehurja

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.04.00  Medicina  Onkologija   

Koda Veda Področje
B000  Biomedicinske vede   

Koda Veda Področje
3.01  Medicinske in zdravstvene vede  Temeljna medicina 
Ključne besede
tunelske membranske nanocevke, rak, sečni mehur, urotelij, biokompatibilni kompozitni nanodelci, genska terapija, biomimetični in ortotopični modeli
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (29)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  24290  dr. Matej Butala  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2016 - 2018  235 
2.  14575  dr. Maja Čemažar  Onkologija  Raziskovalec  2016 - 2018  1.397 
3.  15657  dr. Maruša Debeljak  Onkologija  Raziskovalec  2016 - 2018  238 
4.  34354  dr. Urška Dragin Jerman  Onkologija  Raziskovalec  2016 - 2018  59 
5.  15873  dr. Mateja Erdani Kreft  Nevrobiologija  Vodja  2016 - 2018  399 
6.  23916  dr. Andreja Erman  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2016 - 2018  115 
7.  25484  dr. Mirjam Fröhlich  Biotehnologija  Raziskovalec  2016  55 
8.  28512  dr. Tinka Hovnik  Medicina  Raziskovalec  2016 - 2018  104 
9.  25780  dr. Samo Hudoklin  Nevrobiologija  Raziskovalec  2016 - 2018  106 
10.  38979  Tina Jarc  Nevrobiologija  Raziskovalec  2016 - 2017 
11.  24402  dr. Petra Kocbek  Farmacija  Raziskovalec  2016 - 2018  289 
12.  29529  dr. Slavko Kralj  Materiali  Raziskovalec  2016 - 2018  239 
13.  09032  dr. Julijana Kristl  Farmacija  Raziskovalec  2016 - 2018  930 
14.  06994  dr. Peter Maček  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2016 - 2018  523 
15.  10372  dr. Darko Makovec  Materiali  Raziskovalec  2016 - 2018  660 
16.  34373  dr. Maša Omerzel  Medicina  Raziskovalec  2016  192 
17.  37548  dr. Tanja Potrč  Farmacija  Raziskovalec  2016 - 2018  42 
18.  28393  dr. Nataša Resnik  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2017 - 2018  87 
19.  11654  dr. Rok Romih  Nevrobiologija  Raziskovalec  2016 - 2018  243 
20.  15328  dr. Kristina Sepčić  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2016 - 2018  719 
21.  08800  dr. Gregor Serša  Onkologija  Raziskovalec  2016 - 2018  1.490 
22.  33137  dr. Matej Skočaj  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2016 - 2017  104 
23.  33067  dr. Tomaž Smrkolj  Stomatologija  Raziskovalec  2016 - 2018  135 
24.  20128  dr. Alenka Trampuš Bakija  Srce in ožilje  Raziskovalec  2016 - 2018  124 
25.  33100  dr. Larisa Tratnjek  Nevrobiologija  Raziskovalec  2018  59 
26.  20253  dr. Katarina Trebušak Podkrajšek  Reprodukcija človeka  Raziskovalec  2016 - 2018  395 
27.  08279  dr. Peter Veranič  Nevrobiologija  Raziskovalec  2016 - 2018  357 
28.  32009  dr. Tanja Višnjar  Reprodukcija človeka  Raziskovalec  2016 - 2017  43 
29.  20343  dr. Daša Zupančič  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2016 - 2018  86 
Organizacije (6)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  88.610 
2.  0302  ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA  Ljubljana  5055733000  15.160 
3.  0312  Univerzitetni klinični center Ljubljana  Ljubljana  5057272000  75.648 
4.  0381  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta  Ljubljana  1627066  45.410 
5.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  65.921 
6.  0787  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo  Ljubljana  1626973  17.167 
Povzetek
Izhodišče in predstavitev problema Rak sečnega mehurja je v svetovnem merilu na 6. mestu med vsemi rakavimi obolenji in kar 1/3 rakov sečnega mehurja se pojavlja v obliki večfokalnih tumorjev, ki se razvijejo na različnih mestih v uroteliju, t.j. epiteliju, ki preprečuje izmenjavo snovi med urinom in krvjo. Zdravljenje pogosto vključuje operativno odstranitev rakavo spremenjenega urotelija (resekcija). Navkljub napredku na področju kirurgije in kemoterapije, ostaja prognoza slaba, saj po resekciji primarnega urotelijskega tumorja pogosto pride do razvoja zasevkov in kar 50% bolnikov z invazivno obliko raka sečnega mehurja umre v obdobju petih let od postavitve diagnoze. Medcelična komunikacija je ključna za oblikovanje tkiv med razvojem, za ohranjanje integritete tkiv v odraslem organizmu in za preživetje rakavih celic in nastanek tumorjev. V medcelični komunikaciji lahko sodelujejo tudi dolgi membranski izrastki (tunelske membranske nanocevke – TnT), po katerih se prenašajo različne signalne molekule, organeli in celo patogeni. V predstavljenem projektu bomo proučili mehanizme, ki omogočajo prenos biokompatibilnih kompozitnih nanodostavnih sistemov in informacijskih molekul po TnT, kar bo glede na splošno razširjenost teh komunikacijskih struktur med celicami pomembno doprineslo k razumevanju te relativno novo poznane oblike medcelične komunikacije ter razvili inovativne pristope zdravljenja raka sečnega mehurja.   Cilji projekta so: 1) analiza celično-bioloških mehanizmov nastanka TnT, njihove molekularne in ultrastrukturne zgradbe ter funkcije v rakavih in normalnih urotelijskih celicah, in 2) razvoj inovativnega pristopa zdravljenja raka sečnega mehurja, ki združuje napredno diagnosticiranje, ciljan vnos in prenos ter kontrolirano sproščanje protirakavih učinkovin. Tovrstno ciljano zdravljenje bo temeljilo na uporabi TnT a) kot tarč protirakavih učinkovin, ki bodo preprečile nastajanje TnT in b) kot poti za prenos protirakavih učinkovin na sosednje celice. Za aktivno ciljano dostavo v tarčne celice in za dolgotrajen terapevtski učinek bomo razvili biokompatibilne kompozitne nanodelce in specifične fuzijske genske konstrukte.   Organiziranost in izvajanje projekta Sekvenčna organizacija projekta sledi končnemu cilju, to je predkliničnemu testiranju predlaganega tarčnega zdravljenja na biomimetičnih in vitro modelih in ortotopičnem in vivo modelu raka sečnega mehurja. Projekt bo izveden v treh delovnih sklopih in je predstavljen tudi grafično v priponki (Grafični izvleček-TnT 2015_slo.pdf). Projekt se bo izvajal v laboratorijih pri vseh 7 sodelujočih partnerjih, kjer je za izvajanje eksperimentalnega dela zagotovljena strokovnost, izkušnje in raziskovalna oprema, brez nepotrebnega podvajanja ali prekrivanja. Možnosti za uspešnost projekta so še dodatno povečane, saj so partnerji že uspešno sodelovali, na kar kažejo skupne objave. Vodja projekta bo poleg znanstvenega dela skrbel tudi za tehnološki vidik projekta in nadziral izvedbo delovnega programa tako, da bodo rezultati predhodnega delovnega sklopa zagotavljali kakovostno izvedbo nadaljnjih sklopov do končne realizacije projekta. Vodenje in koordinacija projekta se bo izvajala z neposrednimi kontakti z udeleženci na projektu in rednimi delovnimi sestanki.   Relevantnost in potencialni vpliv rezultatov Predlagani projekt je osredotočen na ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja. Projekt je zasnovan ambiciozno in želi premakniti meje znanja na področju celične biologije z inovativnim pristopom za zdravljenje raka sečnega mehurja, obenem pa bo njegov vpliv tudi širši in relevanten za preostala rakava obolenja, ki predstavljajo enega glavnih zdravstvenih, socialnih in ekonomskih problemov. Prisotnost kliničnega partnerja v projektu močno poveča relevantnost raziskav in možnosti translacije raziskav v klinično prakso ter na trg, saj klinični partner predstavlja končnega uporabnika, ki najbolje pozna zahteve za terapijo oziroma produkt.
Pomen za razvoj znanosti
Medcelična komunikacija je ključna za pravilno delovanje celic v normalnem tkivu, obenem pomembno vpliva tudi na rast tumorjev in pojav metastaziranja rakavih celic in s tem razvoja sekundarnih tumorjev po telesu. Kljub intenzivnemu proučevanju medcelične komunikacije ostaja mnogo nerazrešenih vprašanj na celotni poti prenosa molekul in različnih celičnih predelkov od donorske celice do akceptorske celice. V predstavljenem projektu bomo proučili mehanizme, ki omogočajo prenos nanodostavnih sistemov in informacijskih molekul po TnT, kar bo glede na splošno razširjenost teh komunikacijskih struktur med celicami pomembno doprineslo k razumevanju te relativno novo poznane oblike medcelične komunikacije. Poznavanje mehanizmov, vključenih v prenos s pomočjo TnT, bo omogočilo izdelati metode, ki selektivno zavirajo nastanek teh povezav med rakavimi celicami, kar bo predvidoma zaviralo razraščanje tumorja in preprečilo procese, ki bi vodili v metastaziranje.   V ta namen razviti in vitro modeli bodo zagotovili kontrolirano mikrookolje rakavih in normalnih urotelijskih celic, obenem pa omogočili gensko manipulacijo celic in lažje spremljanje ciljanega delovanja zdravilne učinkovine. V namene translacije bomo vzpostavili ortotopični in vivo model raka sečnega mehurja, ki bo še povečal relevantnost in potencialni vpliv rezultatov.   Tako za bazično znanost kot tudi za kasnejšo aplikacijo v kliniki je pomemben razvoj primernih dostavnih sistemov, ki morajo biti selektivni za rakave celice. Naše raziskave na področju sinteze, funkcionalizacije in lastnosti nanodelcev, predvsem koloidnih lastnosti v kompleksnih tekočinah, so ključnega pomena za razumevanje vpliva nanodelcev na žive sisteme in s tem za razvoj nanobiomedicine na eni strani in nanotoksikologije na drugi. Pogosto je prav možnost priprave ustreznega materiala največji izziv pri razvoju nekega znanstvenega ali tehnološkega področja. V teh primerih lahko znanje o sintezi ustreznih materialov omogoči pravo eksplozijo raziskav, novih izdelkov in tehnologij.   Predlagani projekt temelji na združevanju in povezovanju znanosti o življenju in znanosti o materialih. Rezultati, doseženi s tem projektom, bodo izboljšali znanstveno odličnost vseh sodelujočih skupin in njihovo prepoznavnost na svetovni ravni. Kakovost rezultatov raziskav bo omogočila objave v revijah z visokim faktorjem vpliva. Doseženi rezultati bodo predstavljeni na mednarodnih simpozijih. Tako sestavljen konzorcij, ki vključuje strokovnjake s področja celične in molekularne biologije, onkologije, farmacije, nanotehnologije, kemije, biokemije in histologije jamči za razvoj novih znanj in diagnostičnih ter terapevtskih postopkov v zdravljenju raka. Pričakujemo, da bodo rezultati projekta vodili v nov val vrhunskih raziskav, s čimer se bo promovirala tudi slovenska znanost.
Pomen za razvoj Slovenije
Rak sečnega mehurja predstavlja največji strošek zdravljenja na bolnika med vsemi rakavimi obolenji (Sievert in sod., World J Urol. 2009, 27, 295). Visoka stopnja recidivov, napredovanje bolezni od neinvazivnih do invazivnih oblik in zahtev po stalnem, tudi invazivnem, spremljanju bolnikov največ prispevajo k ekonomskemu in družbenemu bremenu zaradi te bolezni. Ocenjuje se, da se stroški na bolnika v primeru zgodnjih faz raka sečnega mehurja, to je neinvazivnega raka, gibljejo okoli 7.000 EUR (Svatek in sod., European Urology, 66, 253). V večini držav po svetu in tudi v Sloveniji incidenca in umrljivost za rakom sečnega mehurja narašča. Ogromno ekonomsko in psihološko breme zaradi raka sečnega mehurja so dejavniki, ki poudarjajo pomen raziskav za izboljšanje diagnostičnih metod in metod zdravljenja. Številne raziskave po svetu so zato usmerjene k iskanju novih pristopov obravnave bolnikov. Zdravniki urologi tudi v Sloveniji poudarjajo nujnost sodelovanja različnih strok, saj edino takšni načini omogočajo izboljšave (Smrkolj, 2015, simpozij Basic, preclinical and clinical research in cell biology-urology, 14 april 2015, Ljubljana, Slovenija). Možnost translacije rezultatov projekta v klinično prakso ter na trg je velika, saj je v projekt aktivno vključen tudi klinični partner, ki predstavlja končnega uporabnika, ki najbolje pozna zahteve za terapijo oziroma produkt.   Čeprav so raziskave na področju medicine predvsem temeljne, dejanska uporaba pa precej oddaljena, je lahko pridobljeno znanje praktično pomembno v sodelovanju s slovenskimi farmacevtskimi podjetji. Izkušnje, ki bodo plod raziskav predvidenega projekta, bodo lahko osnova novim izdelkom, ki jih bo odcepljeno podjetje Inštituta Jožef Stefan Nanos Scientificae d.o.o. lahko neposredno ponudilo na slovenski in mednarodni trg. Podjetje že trži izdelke v povezavi s funkcionaliziranimi magnetnimi nanodelci in bi lahko ob novih tehnologijah, ki bi nastale kot rezultat projekta, na trg ponudilo nove izpopolnjene izdelke s še večjo dodano vrednostjo. Ker predlagani projekt temelji na združevanju in povezovanju strokovnjakov in raziskovalne opreme s področja znanosti o življenju in znanosti o materialih, bo uspešno izveden program dela bistveno prispeval k izboljšanemu diagnosticiranju in odstranjevanju rakavih celic ter preprečevanju recidivov in širjenja rakavega obolenja. Velik potencial projekta gre pripisati tudi dejstvu, da bodo rezultati projekta lahko predstavljali nova odkritja in možnosti zdravljenj tudi za druge vrste raka (ne le urotelijskih), saj je neposredna medcelična komunikacija (ki predstavlja jedro raziskav predlaganega projekta) ključnega pomena pri večini rakov. Ker rak predstavlja enega glavnih zdravstvenih, socialnih in ekonomskih bremen, je predlagan projekt še posebej močno relevanten.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno