Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

MISLITI BODOČNOST: PRIMERJALNA ANTROPOLOŠKA ŠTUDIJA PRIČAKOVANJ V JUGOVZHODNI EVROPI

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.03.02  Humanistika  Antropologija  Socialna in kulturna antropologija 

Koda Veda Področje
S220  Družboslovje  Kulturna antropologija, etnologija 

Koda Veda Področje
5.04  Družbene vede  Sociologija 
Ključne besede
Pričakovanja, imaginacije bodočnosti, družbeno podjetništvo, jugovzhodna Evropa, diskurzi kriznega, materialne in emocionalne strategije načrtovanja.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (6)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  22570  dr. Nataša Gregorič Bon  Humanistika  Raziskovalec  2016 - 2018  170 
2.  33016  dr. Ana Jelnikar  Kulturologija  Raziskovalec  2016 - 2018  256 
3.  30648  dr. Miha Kozorog  Antropologija  Raziskovalec  2016 - 2018  282 
4.  33466  dr. Maja Petrović-Šteger  Humanistika  Vodja  2016 - 2018  138 
5.  15116  dr. Borut Telban  Antropologija  Raziskovalec  2016 - 2018  423 
6.  24464  dr. Nina Vodopivec  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2016 - 2018  227 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0501  Inštitut za novejšo zgodovino  Ljubljana  5057116000  5.115 
2.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  95.769 
3.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  62.010 
Povzetek
Kako mislimo prihodnost v negotovih časih? Kako zamišljamo in načrtujemo svoja življenja? Kako operiramo s tistim, česar še ni? Cilj predlagane antropološke primerjalne študije je dokumentirati in preučiti različne diskurzivne strategije, materialne in afektivne prakse, s pomočjo katerih ljudje v Srbiji, Albaniji in Sloveniji razmišljajo, priklicujejo in načrtujejo svojo prihodnost. Projekt bo dokumentiral in analiziral časovnost pričakovanj tako, da bo sledil kompleksu različnih čustev, percepcij in strategij, h katerim se ljudje zatekajo, kadar si prizadevajo aktivno vplivati na lastne in družbene scenarije bodočnosti. Naš cilj je raziskati, kako bodočnost v Srbiji, Albaniji in Sloveniji zamišljajo, načrtujejo in kako z njo upravljajo t.i. družbeni podjetniki (sinonimno se uporablja tudi izraz socialno podjetništvo, socialni podjetnik, pri čemer najnovejše razprave vodijo v smeri preferirane rabe termina “družbeno,” čemur sledimo tudi mi). V kontekstu tega projekta družbene podjetnike definiramo kot posameznike ali skupine, ki sami sebe vidijo ter so razumljeni s strani drugih kot vizionarji, sposobni dizajnirati in ponuditi inovativne rešitve za pereče družbene probleme (npr. marginalnost, revščina, diskriminacija, eksperimentiranje z urbanimi formami, itn). Sogovorniki oziroma preučevani bodo tako mlajši kot tudi izkušeni strategi, zasebni in javni družbeno-ekonomsko-politični svetovalci, vizionarji in povezovalci, katerih družbene in organizacijske aktivnosti vključujejo zamišljanje in ustvarjanje alternativnih bodočnosti. S projiciranjem upanja in zamišljanjem alternativnih družbenih pogojev naj bi družbeno podjetništvo prispevalo k realizaciji boljše prihodnosti. A kakšna pričakovanja do prihodnosti imajo tisti, ki svojo sedanjost razumejo predvsem znotraj diskurzov tveganja, nezanesljivosti, in umanjkovanja upanja? Preučevali bomo načine, na katere družbeni podjetniki uporabljao (in zlorabljajo) metafore preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, da bi skozi njih definirali lasten položaj do fenomenov kot so zgodovinska nepravičnost, ekonomsko nasilje ali politična ureditev. Poleg študija praktičnih in diskurzivnih praks nas bodo zanimale implicitne politike upravljanja s časom in s pričakovanji, kot se kažejo v intimnih življenjih raziskovancev. Naša študija bo tako prispevala k globljemu vpogledu v sodobno razumevanje predstav pričakovanja, upanja, neuspeha, dvoma, prepričanja – vse te modalnosti namreč igrajo veliko vlogo pri načrtovanju prihodnosti. Naš namen je nasloviti tako dvome v prihodnost kot tudi odločnost za upravljanje z bodočnostjo. Predlagana projektna skupina se sestoji iz vodje raziskovalnega projekta, treh raziskovalcev in dveh raziskovalnih svetovalcev, ki bodo v različnih kapacitetah zaposleni na projektu za dobo 36 mesecev. Vsi raziskovalci imajo dolgoletne izkušnje, priznano ekspertizo ter zavidljivo bibliografijo objav. Vsi tekoče govorijo delovne jezike (albanski, srbski in slovenski) ter imajo vzpostavljena dinamična in kolaborativna raziskovalna omrežja oz. dostop do različih podjetniškh iniciativ in posameznikov. Predlagani raziskovalni projekt ima namen doprinesti k teoretičnemu in konceptualnemu izvpraševanju fenomena družbenega podjetništva, v vsej njegovi praktičnosti in ideološkosti. Sistematična primerjalna študija časovnosti pričakovanja kot se kaže v intimnih, afektivnih, diskurzivnih, strateških in pragmatičnih praksah družbenih podjetnikov, ne bo imela velik pomen le za antropologe in družboslovce, marveč širše za kogarkoli, ki ga zanimajo mehanizmi in kultura načrtovanja, samoorganiziranosti, aktivnosti, odloga, samozanikanja, dvoma, in uspeha. Poseben poudarek, ki ga namenjamo razumevanju genealogije in mehanizmov pričakovanj, ki jih ljudje gojijo do prihodnosti, bo tako ponudil inovativno antropološko perspektivo na konfiguracije vizionarske in podjetniške subjektivnosti, kot se le ta oblikuje v kriznih in negotovih časih.
Pomen za razvoj znanosti
Inovativni zastavljena raziskava bo poglobila in redefinirala razumevanje sodobnega življenja v Srbiji, Albaniji in Sloveniji. Perspektive, ki jih bo izluščila raziskovalna prizma pričakovanj, bodo preučevanim prostorom dodale novo vrednost – ti ne bodo več razumljeni le kot postsocialistični in postkrizni in tako politično, ideološko in analitično obteženi z bremenom preteklosti, marveč kot prostori, ki na raznolike (ne nujno pozitivne) načine imaginirajo in ustvarjajo prihodnost. Rezultati naših empiričnih, materijalnih in analitičnih izkušenje bodo široko diseminirani. Načrtujemo publikacijo 8 izvirnih znanstvenih člankov v revijah ter pripravo materijala za individualne monografije. Prav tako načrtujemo svoja dognanja deliti z različnimi eksperti (svetovalci za oblikovanje politik družbenega podjetništva v EU in drugimi) ter najširšo javnostjo – z mladimi, bresposelnimi, izkušenimi podjetniki, itn. V trenutni ekonomsko-politični krizi sistematično in primerjalno raziskovanje pričakovanj in namer vis-a-vis prihodnosti ni izjemnega pomena le za antropologe in družboislovce marveč za vse, ki želijo razumeti psihologijo načrtovanja, samozanikanja, dvoma, poraza in uspeha.
Pomen za razvoj Slovenije
Predlagani raziskovalni projekt bo preučeval politične, ekonomske in etične konfiguracije načrtovanja prihodnosti v negotovih časih. Detajlna etnografska študija sodobnih družbeno podjetniških in vizionarskih kultur v Srbiji, Albaniji in Sloveniji bo ponudila skupek vprašanj, katerih odgovori bodo ključni za razumevanje sodobnih družbenih realnosti, potreb in fantazij živečih na omenjenih prostorih. Raziskava ponuja metodologijo in strategijo za boljše razumevanje vsakdanjih, pravnih, etičnih in družbenih konvencij, ki so del podjetniške kulture. To znanje bo v veliki meri oplemenitilo tudi poznavanje kulturnega koda vseh treh preučevanih držav. Naš namen je preseči projektno časovnico in akademski okvir. Naša analiza lahko prispeva k trajnostnemu razvoju in poglobljenemu razumevanju uspešnega (kakor tudi neuspešnega) družbeno podjetniškega know-howa. Naše analize bodo na vpogled vsem, ki bodo želeli kritično razumeti nastajanje družbenega podjetništva. Poleg tega pa bomo preučevanim skupnostim, lokalnim vladam in vsemn zainteresiranim ponudili strnjena in kritična dognanja o sodobnem pomenu kategorij, kot so tveganje, negotovost, uspeh, optimizem, dobrobit. Na ta način tudi želimo izzvati določene politične, ekonomske in medijske analize sodobnega časa, ki le ta predstavljajo kot čas zaznamovan z nemočjo in obupom.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno