Učitavanje...
Odeljenja izvor: E-CRIS

Istraživači

Istraživači (121)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1.  15486  Aldina Ajdinović    Istraživač 
2.  15487  Melisa Alcan    Istraživač 
3.  04171  dr Samir Aličić  Pravo  Istraživač  31 
4.  03676  Milica Anđelić  Teorija brojeva, teorija polja, algebarska geometrija, algebra, teorija grupa  Istraživač 
5.  15489  Aldina Avdić    Istraživač 
6.  15490  Atif Avdović    Istraživač 
7.  15491  Zoran Bajin    Istraživač 
8.  15492  Džemila Beganović    Istraživač 
9.  15493  Milena Belić    Istraživač 
10.  15494  Emir Biševac    Istraživač 
11.  15495  Adnan Bjelak    Istraživač 
12.  15496  Dragan Bogdanović    Istraživač 
13.  15497  Nenad P. Cakić  Matematika  Istraživač  53 
14.  19402  Bojana Ćendić    Istraživač 
15.  15501  Emir Ćorović    Istraživač 
16.  15502  Timur Curić    Istraživač 
17.  15498  Ilma Čaprić    Istraživač 
18.  15500  Aleksandar Čolović    Istraživač 
19.  15503  Milan Dekić    Istraživač 
20.  15504  Denis Demirović    Istraživač 
21.  15505  Minela Đerlek    Istraživač 
22.  15506  Alma Dobardžić    Istraživač 
23.  15507  Zana Dolićanin    Istraživač 
24.  15508  Ćemal Doličanin    Istraživač 
25.  15509  Nataša Đorđević    Istraživač 
26.  15510  Danilo Dragović    Istraživač 
27.  15511  Monika Dudić    Istraživač 
28.  15512  Semina Đukić-Plojović    Istraživač 
29.  07663  Đuro M. Đurić  Komparativno pravo  Istraživač  33 
30.  15513  Izet Eminović    Istraživač 
31.  15514  Đerđi Erdeš-Kavečan    Istraživač 
32.  15515  Irfan Fetahović    Istraživač 
33.  15516  Senad Ganić    Istraživač 
34.  15517  Marija Gemaljević    Istraživač 
35.  15518  Ersin Gilić    Istraživač 
36.  15519  Edin Glogić    Istraživač 
37.  15520  Admir Gorčević    Istraživač 
38.  15521  Irfan Gračanin    Istraživač 
39.  15523  Igor Grbić    Istraživač 
40.  15522  Rade Grbić    Istraživač 
41.  15524  Elma Halilović    Istraživač 
42.  25812  Jasmin Halitović    Istraživač 
43.  15525  Enis Hasanbegović    Istraživač 
44.  15526  Meliha Hasanović-Ašćerić    Istraživač 
45.  15527  Violeta Jakovljević    Istraživač 
46.  15528  Marko Janićijević    Istraživač 
47.  15529  Violeta Janjatović    Istraživač 
48.  15530  Svetlana Jeremić    Istraživač 
49.  15531  Vesna Jevremović    Istraživač 
50.  15532  Enes Kačapor    Istraživač 
51.  15533  Bahrija Kačar    Istraživač 
52.  15534  Sead Kadrić    Istraživač 
53.  15536  Ernad Kahrović    Istraživač 
54.  15535  Izet Kahrović    Istraživač 
55.  15537  Petar Knežević    Istraživač 
56.  15538  Majda Kolenović-Serezlić    Istraživač 
57.  15539  Admira Koničanin    Istraživač 
58.  15540  Milan Kostić    Istraživač 
59.  15541  Ljudmila Kudrjavceva    Istraživač 
60.  15542  Adžlan Kurtanović    Istraživač 
61.  25811  Bojan Lalić    Istraživač 
62.  15543  Konstansa Lazarević    Istraživač 
63.  15545  Ahmedin Lekpek    Istraživač 
64.  15546  Elvis Mahmutović    Istraživač 
65.  15547  Andrijana Maksimović    Istraživač 
66.  15548  Nazim Manić    Istraživač 
67.  15549  Samir Manić    Istraživač 
68.  15550  Ulfeta Marovac    Istraživač 
69.  15551  Edis Mekić    Istraživač 
70.  15552  Raid Mekić    Istraživač 
71.  15553  Lejlija Memić    Istraživač 
72.  15554  Esad Mešić    Istraživač 
73.  15555  Marina Mihaljević    Istraživač 
74.  15556  Milivoje Milanović    Istraživač 
75.  15557  Vladan Milić    Istraživač 
76.  15558  Slaviša Minić    Istraživač 
77.  15559  Dejan Mirčić    Istraživač 
78.  15560  Bratislav Mirić    Istraživač 
79.  15561  Rifat Mujanović    Istraživač 
80.  15562  Benin Murić    Istraživač 
81.  15563  Azra Mušović    Istraživač 
82.  15565  Dragana Novakov    Istraživač 
83.  15566  Ismail Nurković    Istraživač 
84.  15567  Izeta Omerović    Istraživač 
85.  15568  Lidija Orčić    Istraživač 
86.  15569  Vladimir Panić    Istraživač 
87.  15570  Snežana Paser-Ilić    Istraživač 
88.  15571  Dušica Pavlović    Istraživač 
89.  15572  Miloš Petrović    Istraživač 
90.  15573  Aleksandra Popin    Istraživač 
91.  15574  Dušica Popović    Istraživač 
92.  15575  Adem Preljević    Istraživač 
93.  15576  Safet Purković    Istraživač 
94.  15577  Aleksandar Radaković    Istraživač 
95.  15578  Oliver Radenković    Istraživač 
96.  15579  Nataša Radosavljević    Istraživač 
97.  15580  Milanka Radulović    Istraživač 
98.  15582  Amer Rastić    Istraživač 
99.  15581  Imran Rašljanin    Istraživač 
100.  15583  Nadija Rebronja    Istraživač 
101.  11519  Izudin H. Redžepović  Hemija  Mladi istraživač 
102.  15585  Zerina Salihagić    Istraživač 
103.  15586  Hana Sejfović    Istraživač 
104.  15587  Enisa Selimović    Istraživač 
105.  15589  Branko Slavković    Istraživač 
106.  15591  Gordana Stepić    Istraživač 
107.  15592  Jasmin Suljević    Istraživač 
108.  15584  Zenaida Šabotić    Istraživač 
109.  15588  Sead Šemsović    Istraživač 
110.  15590  Omer Špirtović    Istraživač 
111.  15593  Teufik Tokić    Istraživač 
112.  07492  Srećko R. Trifunović  Neorganska hemija  Istraživač  99 
113.  15595  Demir Vatić    Istraživač 
114.  15596  Semir Vehapi    Istraživač 
115.  15597  Nikola Velimirović    Istraživač 
116.  15598  Bojana Veljković    Istraživač 
117.  15599  Anida Vrcić-Amar    Istraživač 
118.  15600  Lejla Zećirović    Istraživač 
119.  15601  Sabina Zejnelagić    Istraživač 
120.  15602  Emir Zogić    Istraživač 
121.  15603  Nejla Župić    Istraživač 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno