Učitavanje...
Organizacije izvor: E-CRIS

Državni univerzitet u Novom Pazaru

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P000  Prirodno-matematičke nauke   
T000  Tehnološke nauke   
S000  Društvene nauke   
H000  Humanističke nauke   

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.00.00  Prirodno-matematičke nauke     
2.00.00  Tehničke nauke     
5.00.00  Društvene nauke     
6.00.00  Humanističke nauke     
Istraživačke grupe (7)
br. Šifra Naziv grupe Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. 0172-001  Departman za bio-hemijske i medicinske nauke    19 
2. 0172-002  Departman za filološke nauke    18 
3. 0172-003  Departman za ekonomske nauke  dr Milica S. Vujičić   90 
4. 0172-004  Departman za filozofske nauke   
5. 0172-005  Dapartman za hemijsko-tehnološke nauke   
6. 0172-006  Departman za tehničko-tehnološke nauke   
7. 0172-007  Istraživači    222 
Istraživači (126)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1. 15486  Aldina Ajdinović    Istraživač 
2. 15487  Melisa Alcan    Istraživač 
3. 04171  dr Samir Aličić  Pravo  Istraživač  31 
4. 03676  Milica Anđelić  Teorija brojeva, teorija polja, algebarska geometrija, algebra, teorija grupa  Istraživač 
5. 15489  Aldina Avdić    Istraživač 
6. 15490  Atif Avdović    Istraživač 
7. 15491  Zoran Bajin    Istraživač 
8. 15492  Džemila Beganović    Istraživač 
9. 15493  Milena Belić    Istraživač 
10. 15494  Emir Biševac    Istraživač 
11. 15495  Adnan Bjelak    Istraživač 
12. 15496  Dragan Bogdanović    Istraživač 
13. 15497  Nenad P. Cakić  Matematika  Istraživač  53 
14. 19402  Bojana Ćendić    Istraživač 
15. 15501  Emir Ćorović    Istraživač 
16. 15502  Timur Curić    Istraživač 
17. 15498  Ilma Čaprić    Istraživač 
18. 15500  Aleksandar Čolović    Istraživač 
19. 15503  Milan Dekić    Istraživač 
20. 15504  Denis Demirović    Istraživač 
21. 15505  Minela Đerlek    Istraživač 
22. 15506  Alma Dobardžić    Istraživač 
23. 08268  Edin Dolićanin  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač 
24. 15507  Zana Dolićanin    Istraživač 
25. 15508  Ćemal Doličanin    Istraživač 
26. 15509  Nataša Đorđević    Istraživač 
27. 15510  Danilo Dragović    Istraživač 
28. 15511  Monika Dudić    Istraživač 
29. 15512  Semina Đukić-Plojović    Istraživač 
30. 07663  Đuro M. Đurić  Komparativno pravo  Istraživač  33 
31. 15513  Izet Eminović    Istraživač 
32. 15514  Đerđi Erdeš-Kavečan    Istraživač 
33. 15515  Irfan Fetahović    Istraživač 
34. 15516  Senad Ganić    Istraživač 
35. 15517  Marija Gemaljević    Istraživač 
36. 15518  Ersin Gilić    Istraživač 
37. 15519  Edin Glogić    Istraživač 
38. 15520  Admir Gorčević    Istraživač 
39. 15521  Irfan Gračanin    Istraživač 
40. 15523  Igor Grbić    Istraživač 
41. 15522  Rade Grbić    Istraživač 
42. 15524  Elma Halilović    Istraživač 
43. 25812  Jasmin Halitović    Istraživač 
44. 15525  Enis Hasanbegović    Istraživač 
45. 15526  Meliha Hasanović-Ašćerić    Istraživač 
46. 15527  Violeta Jakovljević    Istraživač 
47. 15528  Marko Janićijević    Istraživač 
48. 15529  Violeta Janjatović    Istraživač 
49. 15530  Svetlana Jeremić    Istraživač 
50. 15531  Vesna Jevremović    Istraživač 
51. 15532  Enes Kačapor    Istraživač 
52. 15533  Bahrija Kačar    Istraživač 
53. 15534  Sead Kadrić    Istraživač 
54. 15536  Ernad Kahrović    Istraživač 
55. 15535  Izet Kahrović    Istraživač 
56. 15537  Petar Knežević    Istraživač 
57. 15538  Majda Kolenović-Serezlić    Istraživač 
58. 15539  Admira Koničanin    Istraživač 
59. 15540  Milan Kostić    Istraživač 
60. 15541  Ljudmila Kudrjavceva    Istraživač 
61. 15542  Adžlan Kurtanović    Istraživač 
62. 25811  Bojan Lalić    Istraživač 
63. 15543  Konstansa Lazarević    Istraživač 
64. 15545  Ahmedin Lekpek    Istraživač 
65. 15546  Elvis Mahmutović    Istraživač 
66. 15547  Andrijana Maksimović    Istraživač 
67. 15548  Nazim Manić    Istraživač 
68. 15549  Samir Manić    Istraživač 
69. 15550  Ulfeta Marovac    Istraživač 
70. 15551  Edis Mekić    Istraživač 
71. 15552  Raid Mekić    Istraživač 
72. 15553  Lejlija Memić    Istraživač 
73. 15554  Esad Mešić    Istraživač 
74. 15555  Marina Mihaljević    Istraživač 
75. 15556  Milivoje Milanović    Istraživač 
76. 15557  Vladan Milić    Istraživač 
77. 15558  Slaviša Minić    Istraživač 
78. 15559  Dejan Mirčić    Istraživač 
79. 15560  Bratislav Mirić    Istraživač 
80. 15561  Rifat Mujanović    Istraživač 
81. 15562  Benin Murić    Istraživač 
82. 15563  Azra Mušović    Istraživač 
83. 15565  Dragana Novakov    Istraživač 
84. 15566  Ismail Nurković    Istraživač 
85. 15567  Izeta Omerović    Istraživač 
86. 15568  Lidija Orčić    Istraživač 
87. 15569  Vladimir Panić    Istraživač 
88. 15570  Snežana Paser-Ilić    Istraživač 
89. 15571  Dušica Pavlović    Istraživač 
90. 15572  Miloš Petrović    Istraživač 
91. 15573  Aleksandra Popin    Istraživač 
92. 11496  dr Daliborka R. Popović  Pedagogija i didaktika  Istraživač 
93. 15574  Dušica Popović    Istraživač 
94. 15575  Adem Preljević    Istraživač 
95. 15576  Safet Purković    Istraživač 
96. 15577  Aleksandar Radaković    Istraživač 
97. 15578  Oliver Radenković    Istraživač 
98. 15579  Nataša Radosavljević    Istraživač 
99. 15580  Milanka Radulović    Istraživač 
100. 15582  Amer Rastić    Istraživač 
101. 15581  Imran Rašljanin    Istraživač 
102. 15583  Nadija Rebronja    Istraživač 
103. 11519  Izudin H. Redžepović  Hemija  Mladi istraživač 
104. 15585  Zerina Salihagić    Istraživač 
105. 15586  Hana Sejfović    Istraživač 
106. 15587  Enisa Selimović    Istraživač 
107. 15589  Branko Slavković    Istraživač 
108. 07481  Tanja Soldatović  Neorganska hemija  Istraživač  19 
109. 15591  Gordana Stepić    Istraživač 
110. 15592  Jasmin Suljević    Istraživač 
111. 15584  Zenaida Šabotić    Istraživač 
112. 15588  Sead Šemsović    Istraživač 
113. 15590  Omer Špirtović    Istraživač 
114. 15593  Teufik Tokić    Istraživač 
115. 07492  Srećko R. Trifunović  Neorganska hemija  Istraživač  99 
116. 15595  Demir Vatić    Istraživač 
117. 15596  Semir Vehapi    Istraživač 
118. 15597  Nikola Velimirović    Istraživač 
119. 15598  Bojana Veljković    Istraživač 
120. 10099  mr Violeta M. Vesić  Filologija  Istraživač  18 
121. 15599  Anida Vrcić-Amar    Istraživač 
122. 06712  dr Milica S. Vujičić  Ekonomija poljoprivrede  Istraživač  90 
123. 15600  Lejla Zećirović    Istraživač 
124. 15601  Sabina Zejnelagić    Istraživač 
125. 15602  Emir Zogić    Istraživač 
126. 15603  Nejla Župić    Istraživač 
Istraživački projekti (31)
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. ON-175061  Antioksidativna zaštita i potencijali za diferencijaciju i regeneraciju mezenhimalnih matičnih ćelija iz različitih tkiva tokom procesa starenja  1.1.2011 - 31.12.2019  Milica Kovačević-Filipović   57 
2. ON-179019  Biomehanička efikasnost vrhunskih srpskih sportista  1.1.2011 - 31.12.2019  Ratko D. Stanković   298 
3. ON-174001  Dinamika hibridnih sistema složenih struktura. Mehanika materijala  1.1.2011 - 31.12.2019   
4. ON-172015  Dinamika nelinearnih fizičkohemijskih i biohemijskih sistema sa modeliranjem i predviđanjem njihovih ponašanja pod neravnotežnim uslovima  1.1.2011 - 31.12.2019  Ljiljana Kolar-Anić   51 
5. ON-178014  Dinamika struktura savremenog srpskog jezika  1.1.2011 - 31.12.2019  Miloš Kovačević   1,420 
6. ON-175016  Efekti asistivnih sistema u neurorehabilitaciji: oporavak senzorno-motornih funkcija  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Mirjana B. Popović   49 
7. TR-36016  Eksperimentalna i teorijska istraživanja linijskih i površinskih sistema sa polukrutim vezama sa aspekta teorije drugog reda i stabilnosti  1.1.2011 - 31.12.2019   
8. ON-175092  Etiologija, dijagnostika, prevencija, i terapija endemske nefropatije i sa njom povezanih tumora urotela - značaj istraživanja genoma i proteoma  1.1.2011 - 31.12.2019    76 
9. ON-171007  Fizički i funkcionalni efekti interakcije zračenja sa elektrotehničkim i biološkim sistemima  1.1.2011 - 31.12.2019  Predrag Osmokrović   62 
10. ON-179002  Indikatori i modeli usklađivanja porodičnih i poslovnih uloga  1.1.2011 - 31.12.2019  Vladimir Hedrih   48 
11. ON-172011  Ispitivanje mehanizma reakcija kompleksa jona prelaznih metala sa biološki značajnim molekulima  1.1.2011 - 31.12.2019  Zorica M. Bugarčić   126 
12. III-43007  Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu - praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje  1.1.2011 - 31.12.2019  Ratko Kadović   329 
13. TR-33016  Istraživanje, razvoj i primena programa i mera energetske efikasnosti elektromotornih pogona  1.1.2011 - 31.12.2019  Miroslav Bjekić   91 
14. ON-172061  Kombinatorne biblioteke heterogenih katalizatora, prirodnih proizvoda, modifikovanih prirodnih proizvoda i njihovih analoga: put ka novim biološki aktivnim agensima  1.1.2011 - 31.12.2019  Niko S. Radulović   178 
15. ON-174010  Matematički modeli i metode optimizacije velikih sistema  1.1.2011 - 31.12.2019    18 
16. ON-174028  Metode modeliranja na više skala sa primenama u biomedicini  1.1.2011 - 31.12.2019  Miloš Kojić   250 
17. ON-174004  Mikromehanički kriterijumi oštećenja i loma  1.1.2011 - 31.12.2019  Marko Rakin   123 
18. ON-173041  Molekularno fiziološki biomonitoring aerobnih organizama zasnovan na određivanju biohemijskih biomarkera oksidacionog stresa  1.1.2011 - 31.12.2019  Zorica S. Saičić   53 
19. III-44007  Nove informacione tehnologije za analitičko odlučivanje bazirane na organizaciji eksperimenta i opservaciji i njihova primena u biološkim, ekonomskim i sociološkim sistemima  1.1.2011 - 31.12.2019   
20. ON-173038  Ontogenetska karakterizacija filogenije bioraznovrsnosti  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Slobodan E. Makarov   327 
21. TR-32023  Optimizacija performansi energetski-efikasnih računarskih i komunikacionih sistema  1.1.2011 - 31.12.2019   
22. TR-33017  Povećanje energetske efikasnosti u odabranom industrijskom sektoru kroz implementaciju sistema energetskog menadžmenta u malim i srednjim preduzećima  1.1.2011 - 31.12.2019   
23. III-41010  Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci  1.1.2011 - 31.12.2019  Snežana Marković   493 
24. ON-172001  Proučavanje fizičkohemijskih i biohemijskih procesa u životnoj sredini koji utiču na zagađenje i istraživanje mogućnosti za minimiziranje posledica  1.1.2011 - 31.12.2019   
25. III-44006  Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, telekomunikacijama, energetici, zaštititi nacionalne baštine i obrazovanju  1.1.2011 - 31.12.2019  Zoran Ognjanović   59 
26. TR-35040  Razvoj savremenih metoda dijagnostike i ispitivanja mašinskih struktura  1.1.2011 - 31.12.2019  Taško Maneski   113 
27. ON-174026  Reprezentacije logičkih struktura i formalnih jezika i njihove primene u računarstvu  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Silvia Gilezan   69 
28. TR-35026  Softversko okruženje za optimalno upravljanje procesom razvoja kvalitetnog softvera  1.1.2011 - 31.12.2019   
29. ON-174033  Teorija grafova i matematičko programiranje sa primenama u hemiji i računarstvu  1.1.2011 - 31.12.2019  Tatjana Davidović   69 
30. TR-31031  Unapređenje održivosti i konkurentnosti u organskoj biljnoj i stočarskoj proizvodnji primenom novih tehnologija i inputa  1.1.2011 - 31.12.2019   
31. ON-173027  Uticaj magnetnih polja i drugih sredinskih stresora na fiziološke odgovore i ponašanje različitih vrsta  1.1.2011 - 31.12.2019   
Međunarodni projekti (16)
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac
1. TEMPUS-EACEA-544072  Building capacity of Serbian Agricultural Education to link with Society  1.1.2013 - 31.12.2016   
2. TEMPUS-EACEA-544006  Fostering University Support Services and Procedures for Full Participation in the European Higher Education Area  1.1.2013 - 31.12.2016   
3. TEMPUS-EACEA-544093  Restructuring of doctoral studies in Serbia  1.1.2013 - 31.12.2016   
4. TEMPUS-EACEA-544538  Strengthening of Internationalisation Policies at Universities in Serbia  1.1.2013 - 31.12.2016   
5. TEMPUS-EACEA-530510  Assisting humans with special needs: curriculum for HUman-TOol interaction Network  1.1.2012 - 31.12.2015   
6. TEMPUS-EACEA-530194  Energy efficiency, renewable energy sources and environmental impacts- master study  1.1.2012 - 31.12.2015   
7. TEMPUS-EACEA-516729  DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF AUTOMOTIVE AND URBAN ENGINEERING STUDIES IN SERBIA  1.1.2011 - 31.12.2014   
8. TEMPUS-EACEA-516851  EQUAL ACCESS FOR ALL: STRENGTHENING THE SOCIAL DIMENSION FOR A STRONGER EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA  1.1.2011 - 31.12.2014   
9. TEMPUS-EACEA-517097  Quality in Research  1.1.2011 - 31.12.2014   
10. TEMPUS-EACEA-511170  MAster programme for Subject Teachers in Serbia  1.1.2010 - 31.12.2013   
11. TEMPUS-EACEA-511140  Master programme in applied statistics  1.1.2010 - 31.12.2013  Diana Dolićanin Đekić  
12. TEMPUS-EACEA-511366  Reforming Foreign Language Studies in Serbia  1.1.2010 - 31.12.2013   
13. TEMPUS-EACEA-511332  Strengthening Student Role in Governance and Management at the Universities of Serbia in line with the Bologna Process (SIGMUS)  1.1.2010 - 31.12.2013   
14. TEMPUS-EACEA-158926  Governance and Management Reform in Higher Education in Serbia (GOMES)  1.1.2009 - 31.12.2012   
15. TEMPUS-EACEA-COMP-TEM-145010  DEVELOPMENT OF LIFELONG LEARNING FRAMEWORK IN SERBIA  1.1.2008 - 31.12.2011   
16. TEMPUS-EACEA-COMP-TEM-145677  Internal Quality Assurance at Serbian Universities  1.1.2008 - 31.12.2011   
Opis
Broj i datum akta o akreditaciji: 021-01-61/48, od 09.07.2012. god.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno