Učitavanje...
Odeljenja izvor: E-CRIS

Institut za fiziku

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P002  Prirodno-matematičke nauke  Fizika 
Istraživači (20)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1.  07398  Momir Arsenijević  Matematička i opšta teorijska fizika, klasična mehanika, kvantna mehanika, relativitet, gravitacija, statistička fizika  Istraživač 
2.  07497  Vladimir Cvjetković  Fizika  Istraživač  83 
3.  07418  Nebojša Danilović  Fizika  Istraživač 
4.  11090  Hristina S. Delibašić Marković  Atomska i molekulska fizika  Mladi istraživač 
5.  07420  Miroljub Dugić  Matematička i opšta teorijska fizika, klasična mehanika, kvantna mehanika, relativitet, gravitacija, statistička fizika  Istraživač  15 
6.  12472  dr Sanja D. Janićević  Fizika  Istraživač 
7.  07433  Milan S. Kovačević  Elektromagnetizam, optika, akustika  Istraživač  40 
8.  07435  Dragana Krstić  Fizika  Istraživač  46 
9.  11517  Ljubica M. Kuzmanović  Fizika  Istraživač 
10.  10840  dr Vladimir M. Marković  Fizika  Istraživač  24 
11.  12493  Marko M. Milošević  Elektromagnetizam, optika, akustika  Istraživač 
12.  07462  Violeta Petrović  Atomska i molekulska fizika  Istraživač  25 
13.  07468  Mirko Radulović  Matematička i opšta teorijska fizika, klasična mehanika, kvantna mehanika, relativitet, gravitacija, statistička fizika  Istraživač  10 
14.  07475  Svetislav Savović  Atomska i molekulska fizika  Istraživač  13 
15.  07480  Saša Simić  Fizika  Istraživač  20 
16.  11497  dr Ana D. Simović  Fizika  Istraživač 
17.  07484  Jasna Stevanović  Fizika  Istraživač 
18.  07485  Nenad Stevanović  Fizika  Istraživač  45 
19.  07426  Ivan Živić  Matematička i opšta teorijska fizika, klasična mehanika, kvantna mehanika, relativitet, gravitacija, statistička fizika  Istraživač  13 
20.  12411  Milena P. Živković  Klinička fizika, radiologija, tomografija, medicinska instrumentacija  Mladi istraživač 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno