Učitavanje...
dr Sanja D. Janićević

dr Sanja D. Janićević
br.: 12472 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P002  Prirodno-matematičke nauke  Fizika 
P250  Prirodno-matematičke nauke  Kondenzovane materije: struktura, termičke i mehaničke karakteristike, kristalografija, fazna ravnoteža 
P260  Prirodno-matematičke nauke  Kondenzovane materije: elektronska struktura, električne, magnetne i optičke karakteristike, supraprovodnici, magnetna rezonanca, relaksacija, spektroskopija 

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.00.00  Prirodno-matematičke nauke     
1.02.00  Prirodno-matematičke nauke  Fizika   
1.02.01  Prirodno-matematičke nauke  Fizika  Fizika kondenzovane materije 
Ključne reči
Statistička fizika neravnotežnih neuređenih sistema; Kritični fenomeni; Magnetizam i histerezis; Fizika lavinskih procesa; Barkhausenov šum
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor fizičkih nauka  Teorijska fizika kondenzovanog stanja materije  RS Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet 2012 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:100%)  Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet  Institut za fiziku  1.2.2019  Docent  Docent 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. ON-171027  Superprovodnost, magnetizam i fluktuacione pojave   2011 - 2019  Zoran Radović  22 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno